LANDER I NEDERLAND: EU-kommisjonens visepresident Günther Oettinger har overtalt regjeringen og olje- og energiminister Tord Lien til å satse CO-penger på et nytt anlegg i Rotterdam. De to møttes i Brussel for to uker siden. Foto:Emmanuel Dunand,Afp

Månelander med CO2-rensing i Rotterdam

Regjeringen satser penger i statsbudsjettet på CO2-rensing i Nederland

Statsminister Erna Solberg (H) vil flytte regjeringens «månelanding» fra Mongstad til den nederlandske byen Rotterdam, som et norsk bidrag til å redde klimaet.

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

Ifølge VGs opplysninger vil regjeringen offentliggjøre dette i statsbudsjettet som legges fram onsdag formiddag.

Etter at Stoltenberg-regjeringen mislyktes med sin planlagte «månelanding» på Mongstad, har Solberg-regjeringen forgjeves lett etter et annet anlegg å lande på i Norge.

Regjeringspartiene Høyre og Frp har forpliktet seg til å sørge for et anlegg for fangst og lagring av CO2 står klart innen 2020, men har forgjeves lett etter anlegg i Norge hvor «månelandingen» kunne finne sted.

Ingen norske anlegg er store nok, eller mulig å få ferdig innen 2020, når regjeringen ifølge klimaforliket skal ha kuttet 30 prosent av de nasjonale utslippene her i landet.

Derfor vil regjeringen nå varsle Stortinget formelt om at «månelandingen» ikke kan skje i Norge, men ute i Europa, får VG opplyst av velinformerte kilder.

Sentrale kilder i regjeringsystemet bekrefter overfor VG at det vil bli satt av penger i statsbudsjettet til å realisere et slikt anlegg i Nederland.

Forskningsprogram

Klimagevinsten i Rotterdam er beregnet til 1,1 million tonn CO2 - i overkant av størrelsen på fullskala-prosjektet på Mongstad, hvor Stoltenberg-regjeringen hadde brukt syv milliarder kroner før det ble skrinlagt rett etter stortingsvalget i fjor høst.

På grunn av EUs statsstøtteregler kan ikke regjeringen bevilge direkte tilskudd til et kommersielt anlegg, ut over en viss sum. Pengene som regjeringene vil bruke fra den norske statskassen, vil derfor måtte gå via forskningsprogrammer i EU, i alle fall i denne omgangen.

Regjeringen kan derfor ikke peke direkte på anlegget i Nederland, men kildene sier at Rotterdam-anlegget er det eneste som er realistisk å få på plass de nærmeste årene.

Tre igjen

For noen år siden planla EU at 15 fullskala renseanlegg for CO2 i Europa skulle stå ferdig i 2015. Nå er det bare bare tre igjen som regnes som gjennomførbare:
Peterhead CCS Project og White Rose CCS Project i Storbritannia, i tillegg til Rotterdam.

Rotterdam Capture and Storage Demonstration Project (ROAD) er ment å fange opp gassene fra et kullkraftverk som er under bygging i havneområdet utenfor Rotterdam.

Men anlegget er langtfra fullfinansiert. EUs energikommissær Günther Oettinger har derfor bedt Norge om å bidra gjennom forskningsprogrammet slik at EUs formelle krav til forskningsprosjekter - at minst tre land deltar - blir oppfylt.

Canada åpnet i forrige uke sitt første fullskala renseanlegg for CO2.

Allerede i juni varslet olje- og energiminister Tord Lien (Frp) at han ville bidra med 100 millioner norske kroner til EUs forskningsprogram for CCS, den internasjonale forkortelsen for CO2-fangst og lagring.

Da var det klart at ROAD i Rotterdam trolig lå best an. Men fortsatt har ikke selskapene som skal bygge anlegget, klart å fullfinansiere det. Drømmen om å samle og lagre en million tonn CO2 innen 2015, er dermed helt urealistisk, får VG opplyst.

Les mer om ROAD her (ekstern lenke).

Lagring av CO2 under bakken er uhyre omstridt i Holland.

Lagring i berggrunnen på land skal være helt uaktuelt av hensyn til folks frukt for at gassen skal lekke ut igjen.

Tomme naturgassbrønner rett utenfor den nederlandske kysten skal være aktuelt, men disse reservoarene anses som altfor små for å dekke behovet fremover.

Lagres i Nordsjøen?

En kilde sier at det senere kan bli aktuelt å vurdere om CO2 fra kontinentet etter hvert kan transporteres til den norske kontinentalsokkelen og lagres i den såkalte Utsira-formasjonen.

Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) vil ikke kommentere VGs opplysninger fordi statsbudsjettet først publiseres onsdag.

Bellona: avventende

Frederic Hauge i Bellona sier til VG valget av Rotterdam reiser flere spørsmål enn det gir svar om CO2-rensing:

- Vi har vært med og løfte fram anlegget i Rotterdam. Isolert er det bra at Norge bidrar til at det realiseres, men det besvarer ikke de norske utfordringene med store utslippskutt innen 2020. Regjeringen også støtte prosjekter nasjonalt, ellers risikerer vi at det norske forskningsmiljøet på CCS også flytter til Nederland, sier han.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder