KJØLIG HAV: Dette kartet viser forventet temperatur i vårmånedene april, mai og juni. Legg merke til det kjølige området i Nord-Atlanteren, og at de mest nærliggende områdene ser ut til å påvirkes av dette.

KJØLIG HAV: Dette kartet viser forventet temperatur i vårmånedene april, mai og juni. Legg merke til det kjølige området i Nord-Atlanteren, og at de mest nærliggende områdene ser ut til å påvirkes av dette. Foto: Kart: ECMWF,

Derfor får vi ingen super-sommer

Mens resten av verden må forberede seg på en mild vår og en het sommer, kan vi stort sett beholde klærne på: Det sørger rekordkalde Nord-Atlanteren for.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Kartet du ser her, viser forventet temperatur i forhold til normalen. Den store, blå

flekken viser et enormt havområde - Nord-Atlanteren - vest for oss. Og her har det vært stedvis rekordkaldt i vinter. Og denne kulden ser ut til å vedvare ut over våren og sommeren.

Varmt Russland

Dette kartet fremstiller et sesongvarsel fra Det europeiske værsenteret i Reading, like utenfor London. Varselet gjelder for april, mai og juni i år, og viser et meget sterkt varmesignal for Russland, Sverige og et mer moderat varmesignal for Norge.

Kloden rundt blir det varm sommer, skal vi tro spådommene.

Men varmen ser ikke ut til å nå Vestlandet, og i hvert fall ikke De britiske øyene og Island. Heller ikke vestlige Frankrike eller vestlige Spania og Portugal får del i den varme våren.

Hvorfor? Jo – det kan se ut som at det ligger et stort kjølig havområde i vest: Store deler av Nord-Atlanteren ventes å bli til dels svært kjølig.

VARME I NORD OG ØST: Her er våren 2015 i følge amerikanske Weather Services International. Klart kjølig signal over England, Frankrike og Spania, varm i Nord-Norge og østover. Foto: Kart: WSI,

Kjølig England

Et svært sammenfallende signal kommer fra amerikanske Weather Services International. Her ligger Russland, Øst-Europa og Nord-Scandinavia i varm sone – mens hele England, Skottland, Wales og Irland ligger i kjølig sone – også her sammen med Frankrike, Spania og Portugal.

– Signalet som gis i dette sesongvarselet fra Det europeiske værsenteret, er sterkt. Det angir høy sannsynlighet for at vi går mot en svært varm vår og sommer i de store jordbruksområdene i Øst-Europa og Russland. Det kan også se ut som om det kalde havet i Nord-Atlanteren på virker Vest-Europa, sier klimaforsker Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt.

Omstridt Golfstrøm

Men hvorfor er Nord-Atlanteren kald? Dette er ikke noe kortvarig blaff: Det kraftige blå og kjølige signalet for et stort havområde i Nord-Atlanteren ligger også i sommersesong-varselet fra Det europeiske værsenteret.

– Vi har nye og riktignok omstridte teorier om at vi har en svekkelse av Golfstrømmen. Det knytter seg foreløpig noe usikkerhet til dette, fordi målingene er nokså nye og går ikke over mange tiår. Men det er registrert en svekkelse i systemet – noe som også er forenlig med hva klimamodellene våre har beregnet, sier klimaforsker og havstrøm-ekspert Tore Furevik, som er direktør ved Bjerknessenteret for klimaforskning i Bergen.

Systemet svekkes

I forrige uke offentliggjorde den kjente tyske klimaforskeren Stefan Rahmstorf ved Potsdam Institute for Climate Impact Research sine funn – som viser en svekkelse av havstrømmene i Atlanterhavet.

ENORM OG VARM: Golfstrømmen anses som helt vesentlig for klimaet i Nord-Europa. Slik beveger det storstilte strømsystemet seg. Rød pil viser varm overflatestrøm, blå viser kald bunnstrøm. Foto: Ill: Potsdam Institute,

Den vitenskapelige artikkelen ble publisert i velrenommerte Nature Climate Change.

Golfstrømmen er beskrevet som en gigantisk, kraftfull og varm havstrøm – større enn all verdens elver til sammen – og frakter konstant, hele året, varmt og salt havvann fra USAs østkyst til Nord-Atlanteren. Mesteparten går til havområdene sør for Grønland, men en noe mindre avstikker går inn i Norskehavet og opp langs norskekysten dette er «vår» Golfstrøm – og havner i Barentshavet og Polhavet.

Ikke svekket langs Norge

Golfstrømmen gir varme til luften over, og har stor betydning for at det er gunstige temperaturer blant annet i Norge, året rundt.

– At overflaten er kjøligere enn normalt, kan ha flere årsaker, for eksempel at hovedstrømmen tar en annen lei for en periode. Det Rahmstorf mener å kunne vise, er at vi faktisk har en svekkelse av strømmen, særlig gjelder det hovedstrømmen. Vi har ikke sett noen svekkelse av Golfstrømmen langs vår kyst, sier Furevik.

SOMMEREN I EUROPA:Det kjølige havet ser også ut til å virke avkjølende på sommertemperaturene i Europa. Her er Det europeiske værsenterets sesongvarsel for juni, juli og august. Foto: Kart: ECMWF,

Rekordkaldt i vinter

Havklimaekspert Tim Stockdale, som arbeider med nettopp langsiktig varsling ved Det europeiske værsenteret i Reading, sier til VG at overflaten i Nord-Atlanteren har vært rekordkald flere steder i vinter.

– De lave temperaturene skyldes i hovedsak to faktorer: Temperaturer under normalen ved starten av vinteren, og at det har blåst kaldere vind enn normalt gjennom vinteren – noe som har ført til større varmetap.

Han medgir at forskerne forventer en svekkelse av Golfstrøm-systemet på sikt, men samtidig spiller en rekke andre faktorer inn:

Svingninger over 30 år

– År-til-år-variasjoner er for en stor del drevet av været, og da først og fremst vinden. Hvor sterk har vinden vært, og fra hvilken retning har de blåst. Denne vinteren har vi sett mye nordavind, som har kjølt ned havet mer enn normalt. Dette er trolig hovedårsaken til at vi har sett rekordlave overflatetemperaturer flere steder i Nord-Atlanteren denne vinteren, sier Stockdale.

– Det vi samtidig ser, er lange variasjoner fra tiår til tiår. Nord-Atlanteren ble varmere gjennom 1990-årene, men har kjølt seg ned siden 2010. Noe av dette er rett og slett en tendens havstrømmene har til å svinge over 10–30 år. Slike svingninger ville vi ha selv uten global oppvarming. Når vi ser på temperaturdataene, virker det trolig at slike svingninger har bidratt til det kalde havet denne vinteren, men det må sjekkes nærmere, sier han.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder