Hedret med Krigskorset

Alexander er Norges høyest dekorerte nålevende borger

INNENRIKS

Det var en stor dag for Løytnant Aleksander Hesseberg Vikebø og oberstløytnant Kåre Brændeland. De fikk tildelt Krigskorset med sverd - Forsvarets høyest rangerte utmerkelse.

Publisert: Oppdatert: 08.05.14 22:45

28 år gamle Vikebø fra Bærum fikk også St. Olavsmedaljen med eikegren under en medaljeseremoni. Vikebø er dermed Norges høyest dekorerte soldat siden andre verdenskrig.

Under den høytidelige markering av frigjøringsdagen i dag, ble ti krigsveteraner hedret med medaljer på Akershus Festning.

Kong Harald var tilstede for å dele ut krigskorset, den aller gjeveste medaljen, som kun er delt ut seks ganger siden andre verdenskrig.

Evakuerte 300 pasienter

Vikebø har tjenestegjort i Afghanistan, mens Brændeland er veteran fra Bosnia.

Krigskorset deles ut til personer som på særlig fremragende måte har utmerket seg ved personlig tapperhet eller ledelse.
Brændeland fikk sin utmerkese for å ha evakuert over 300 pasienter fra et sykehus som var under beskytning.

En rekke andre soldater og veteraner ble også hedret for sin innsats under arrangementet på Akershus, melder ntb.

- De som har reist ut for å skape fred har gjort det på vegne av oss alle. I Midtøsten, Afrika, Europa og Asia, overalt hvor norske soldater ferdes, gjør de ære på oss, sa statsminister Erna Solberg (H) i sin tale.

Hun rettet også en takk til familiene som blir værende hjemme og pekte på de voldsomme påkjenninger krigsoppdrag i utlandet kan avføde.

- De fleste kommer styrket hjem, andre har betalt en høy pris, sa hun.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) trekker også fram familienes og de pårørendes viktige betydning.

- Det hadde aldri gått uten dem, sier Søreide.

Gunnar Sønsterby var før sin død Norges høyest dekorerte borger. Han var den første og eneste mottager av Krigskorset med tre sverd. Sønsterby gikk bort i mai 2012.