VIL HA BEDRE RETTSVERN: Frifinnelser i saker om seksuelle overgrep kan skyldes uakseptable holdninger blant dem som behandler sakene i retten, mener Ap-nestleder og leder av justiskomiteen på Stortinget, Hadia Tajik. Nå vil hun ha en gjennomgang. Foto: Jan Petter Lynau VG

Hadia Tajik mener kvinners rettsvern må styrkes i overgrepssaker

Lederen av justiskomiteen på Stortinget roser Andrea Voll Voldum (21) for å stå frem med sin historie.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

– Jeg er imponert over motet til jenta som står fram med saken sin i VG, det krever mye styrke. Det er vanskelig for meg å gå inn i alle vurderinger som er gjort i de ulike rettsinstansene, men jeg forstår godt at det er en dom som opprører mange og som skaper stort engasjement, sier Arbeiderpartiets nestleder og leder av justiskomiteen på Stortinget, Hadia Tajik, til VG.

Hun mener saken gir et inntrykk av at jenter som er dopet og ute av stand til å motsette seg overgrep, er fritt vilt – noe de ikke er eller skal være.

Nylig ble tre menn frifunnnet i Borgarting lagmannsrett for å ha dopet ned og gjengvoldatt en da 18 år gammel kvinne i Hemsedal i mars 2014.

Flertallet, altså rettens tre fagdommere i tillegg til en lekdommer, mente at mennene var skyldige, mens mindretallet, altså de tre siste lekdommerne, stemte for frifinnelse. Ettersom det kreves fem stemmer for at tiltalte skal bli funnet skyldig, ble mennene frikjent.

Frifinnelsen har skapt sterke reaksjoner i kommentarfelt, sosiale medier og blant politikere.

Brynjar Meling: – Ikke det norske rettssystemet noe er riv ruskende galt med

Holdninger

Tajik vil ha en gjennomgang av overgrepssaker for å sikre kvinners rettsvern i fremtiden og ivareta alminnelig rettssikkerhet.

– En mulighet er at Riksadvokaten ser på hvordan saker om seksuelle overgrep blir etterforsket og bevisrepresentasjonen i retten. Det som er opplagt for politiet i en etterforskning, er ikke alltid like opplagt for dommere eller lekfolk, sier Tajik.

Hun mener det ikke finnes enkle justispolitiske løsninger på spørsmålet om kvinners rettsvern i slik saker, fordi det kan hende at det dreier seg om holdninger.

– Vi kjenner til Riksadvokatens gjennomgang av hvordan sånne saker blir vurdert av juryer. I den utredningen viser det seg at holdninger i samfunnet knyttet til kvinners ansvar for å ikke bli voldtatt, dessverre finnes både i og utenfor rettsystemet, sier Tajik.

Hun viser til en rapport som ble lagt fram for riksadvokat Tor-Aksel Busch i 2007, og som tok for seg voldtektssaker som har endt med frifinnelse.

Utvalgsleder Bjørn Soknes sa den gang at de hadde funnet at flere jurymedlemmer i lagmannsretten ga uttrykk for moralsk oppfatning når de skulle vurdere voldtektsofferet. Synspunkter som at offeret bør vite bedre, og sympati for den voldtektstiltalte var blant det som kom fram.

Landsomfattende undersøkelse

Fungerende riksadvokat Harald Strand sier til VG at han ikke kan kommentere Hemsedal-saken konkret, men sier Riksadvokaten ønsker å se nærmere på kvaliteten på arbeidet i saker som omhandler seksuelle overgrep.

– Riksadvokaten og påtalemyndigheten tar disse sakene på det største alvor, og vi gjør for tiden en landsomfattende undersøkelse av kvaliteten på blant annet voldtektssaker. Vi vil gå gjennom kvaliteten på etterforskning og påtalemessig behandling av flere hundre voldtektssaker, sier Strand til VG.

Han opplyser at det gjenstår å gjøre en analyse av dataene som er samlet inn til undersøkelsen, og at funnene vil bli offentliggjort til høsten.

– Vi søker til enhver tid forbedringer i dette arbeidet, legger han til

Flere justispolitikere reagerer

I Hallingdal tingrett ble de tre mennene som nå er frifunnet, først dømt til seks års eller seks og et halvt års fengsel, men dommen ble anket. Under ankebehandlingen tidligere i år ville juryen frifinne de tre tiltalte, men fagdommerne satte juryens kjennelse til side. Dermed måtte ankesaken opp nå nytt, nå som meddomsrett med tre juridiske dommere og fire lekdommere.

Rettens frifinnelse i Borgarting lagmannsrett kan ikke ankes.

– Dommen opprører meg veldig, sier KrFs justispolitiske talsperson Kjell Ingolf Ropstad, som tar forbehold om at han ikke har fulgt saken i detalj, til NTB.

– Men ut fra det en leser og ser, er det vanskelig å forstå at domstolen landet på den beslutningen den har gjort. At en tilnærmet bevisstløs jente frivillig skal ha vært med på dette, er vanskelig å forstå.

Frps justispolitiske talsmann Ulf Leirstein bekrefter at en lovproposisjon om systemet for domstolene og hvordan de skal settes sammen, blir lagt fram for Stortinget nå i høst.

– Det gjør noe med deg som menneske, pappa og politiker når du ser en ung jente stå fram og hevde hun er gjengvoldtatt, sier Leirstein til nyhetsbyrået.

Både sammensetningen av meddomsretten og hvilke krav som skal stilles for domfellelse, blir diskusjonstema.

– Vi må gå gjennom systemet og spørsmålet om hvor mange dommere det skal være krav om for domfellelse, sier han til NTB.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder