GRANSKER: Generaladvokat Arne Willy Dahl sier etterforskningen går fremover, men utelukker ikke at de vil gjøre flere funn.
GRANSKER: Generaladvokat Arne Willy Dahl sier etterforskningen går fremover, men utelukker ikke at de vil gjøre flere funn.

Minst ni journalister kartlagt av E-bataljonen

Tre til fire personer mistenkt i saken

INNENRIKS

(VG Nett) Etterforskningen av Etteretningsbataljonen har avdekket kartlegging av en rekke personer.

Publisert: Oppdatert: 11.04.13 14:17

Det opplyser Generaladvokat Arne Willy Dahl til VG.

- Det er enda mulighet for nye funn. Omfanget nå er større enn vi først ventet eller regnet med. Alle ni er journalister, sier han.

Visste det var ni

EOS-utvalget (kontrollorgan oppnevnt av Stortinget) har helt siden de gjennomførte undersøkelsen hos E-bataljonen vært klar over at ni journalister var kartlagt. Det bekrefter EOS-utvalgets sekretær Henrik Magnusson.

- Vi har bare foretatt en undersøkelse. På utvalgets møte tirsdag neste uke vil vi drøfte den videre saksgangen, sier Magnusson.

Bakgrunn: Forsvaret kartla VG-journalister ulovlig

Torsdag formiddag informerte Generaladvokaten Forsvarssjef Harald Sunde om status i etterforskningen. Tilstede var også etterforskningslederen fra Militærpolitiet og Krigsadvokaten.

- Forsvarssjefen får svare for seg selv, men han uttrykte klar støtte til at vi skulle fortsette å snu hver stein, sier Dahl.

Elleve personer er så langt avhørt i saken. Etterforskningen foregår ellers ved at et knippe etterforskere med kompetanse på bataljonens datasystemer søker på konkrete navn og stikkord i databasene deres.

- Det er så langt ikke funnet at det er lagret noe sensitivt, men det er altså et sakte og omfattende arbeide å gå gjennom det. Vi kan ikke søke gjennom hele folkeregisteret, sier Generaladvokaten til VG.

- Tre til fire personer

Det er funnet 17 sider med informasjon om de ni journalistene. Noe av informasjonen er bilder, og all informasjonen skal være hentet gjennom åpne kanaler.

Generaladvokaten bekrefter at de har avhørt personer som mistenkte i saken.

- Det ser ut til å være to eller tre personer som har gjennomført registreringen. Det ser også ut til å være en tredje eller fjerde person ga ordren. Vi skal gjennomføre minst tre avhør til, sier han.

- Hvem har gitt ordren om kartleggingen?

- Jeg vil ikke si mer om det på nåværende tidspunkt. Mistanken mot bataljonssjefen er svekket, sier Dahl.

- Hvordan har bataljonen tatt imot dere?

- Det har gått veldig greit.


- Hvem ga ordren?

Etterforskningen startet etter at Stortingets EOS-utvalg i mars kunngjorde at E-bataljonen hadde drevet ulovlig kartlegging av VG-journalistene Hans Petter Aass og Rolf J. Widerøe.

Utvalget hadde på sin side begynt å se på saken etter at de to journalistene selv klaget inn saken.

- Vi ser nå frem til at ansvaret blir plassert. Det avgjørende spørsmålet er hvem som ga ordren til denne kartleggingen, sier Widerøe om den nye informasjonen fra Generaladvokaten.

- Heve over tvil

Forsvaret har orientert statsadvokaten i Troms og Finnmark om status i saken. Dahl sier det vil bli det kontoret som kommer med en eventuell tiltale eller henlegger saken.

- Det handler om å heve over enhver tvil at det ikke er noe kjennskap eller vennskap involvert. Statsadvokaten er også orientert om hva vi gjør videre i saken, sier Generaladvokaten.
- Når kan det ventes at dere legger frem en endelig konklusjon?

- Det er litt vanskelig å sette en endelig deadline. Det er en balansegang mellom å ikke tvære dette ut, men at vi skal være sikre på at vi har kommet til bunns.

Forsvaret vil torsdag ikke opplyse hvem de kartlagte journalistene er.

Lars Fause, førstestatsadvokat i Troms og Finnmark, bekrefter overfor VG at han holdes orientert om militærpolitiets og krigsadvokatens etterforskning.

Det er Fause som til slutt skal ta avgjørelsen om mulig tiltale eller annen straffereaksjon, etter innstilling fra generaladvokaten.

- Vi er enige om at de skal etterforske saken og at generaladvokaten skal sende en innstilling til meg når etterforskningen er avsluttet. Jeg kan derfor ikke si noe mer om aktuelle reaksjoner i dag, sier Fause til VG.

Generaladvokaten antyder at foreløpig hovedtema er mulig brudd på personopplysningsloven, som setter vilkår for hvordan personopplysninger kan behandles og lagres.

Hvis det blir aktuelt å foreslå en militær refselse overfor noen av Forsvarets eget personell, er det forsvarssjef Harald Sunde som i så fall får en innstilling fra generaladvokat Arne Willy Dahl.

Her kan du lese mer om