Visepolitimester: – Det har vært noen runder internt

LAGRES I BILER: Uniformerte politifolk i Oslo kan gå bevæpnet. Her er politiet utenfor Stortinget. Foto: ,

Oslo-politiet har avvæpnet de fleste sivile enhetene

De fleste sivile politienhetene i Oslo er blitt avvæpnet. Avvæpningen skjer etter en presisering i praksisen av bevæpningsordren.

Artikkelen er over fire år gammel

Visepolitimester Roger Andresen bekrefter overfor VG at det er skjedd en endring for de sivile enhetene i Oslo politidistrikt.

– Dette kommer som en direkte følge av endringer i praksisen av instruksen fra Politidirektoratet, sier Andresen.

Les også: Skutt politimann uten følelse i venstre arm

Visepolitimesteren forklarer at det tidligere var tjenestens art som ble lagt til grunn for hvilke politifolk som skulle bevæpnes i Oslo politidistrikt.

BEKREFTER: Visepolitimester Roger Andresen i Oslo politidistrikt. Foto: Frode Hansen , VG

– For å få en ensartet praksis i hele Norge presiserer Politidirektoratet at Justisdepartementets samtykke til fortsatt bevæpning er avgrenset til uniformert tjenestepersonell, sier Andresen.

28. august: 16 vådeskudd så langt i år

Norsk politi ble gitt en midlertidig bevæpningsordre 21. november i fjor, som er fornyet flere ganger senere.

Bakgrunnen for bevæpningen var en trusselvurdering fra Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) og det nyopprettede Felles Kontraterrorsenter, som er et samarbeid mellom PST og Etterretningstjenesten.

I trusselvurderingen ble blant annet politipersonell angitt som et mulig mål for en terrorhandling.

- Fremskutt lagring i biler

Selv om politifolk i sivil ikke kan bære tjenestepistolen på seg, har de fortsatt rask tilgang til våpen.

– De sivile enhetene i Oslo har såkalt fremskutt lagring i sine kjøretøy og dermed rask tilgang til sine tjenestevåpen. I tillegg vil noen sivile enheter ut fra sitt oppdrag være bevæpnet, sier visepolitimesteren.

Etter det VG har fått opplyst har det vært reaksjoner internt. Politifolk i sivil har gitt uttrykk for at de vil nekte å rykke ut til oppdrag fordi de ikke er bevæpnet.

– Det har vært noen runder internt og saken har vært behandlet i arbeidsmiljøutvalget i Oslo politidistrikt. Men det har overhodet aldri vært noe tema at tjenestemennene ikke vil utføre tjenesten. Vi har svært lojale tjenestemenn som selvsagt følger de rutiner som det legges opp til, sier visepolitimesteren.

Uniformerte kan gå med pistol

Politidirektoratet vurderte trusselen i fjor høst mot polititjenestepersoner som så alvorlig at de ba Justisdepartementet om midlertidig bevæpning av politiet.

Justisdepartementet samtykket til at uniformert innsatspersonell kunne gå med pistol i daglig tjeneste.

– For å ivareta politiets egen sikkerhet og evne til rask innsats, har Justis- og beredskapsdepartementet samtykket til bevæpning av politiets uniformerte innsatspersonell, sa justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

Departementets samtykke innebar at uniformert innsatspersonell innen visse kategorier kan bære pistol i daglig tjeneste.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder