Høyre: - Venstre er i konflikt med seg selv **Skei Grande: - Regjeringen burde bekymre seg mer over andre ting

HEVDER HUN IKKE ER «VINGLE»-TRINE: Venstre-leder Trine Skei Grande på sitt kontor i Stortinget. Foto:Javad M. Parsa,VG

Derfor er Høyre og Frp frustrerte over «Vingle-Venstre»

Murringen og irritasjonen over et vingle-Venstre som «er i konflikt med seg selv» tiltar i regjeringspartiene Høyre og Frp.

Artikkelen er over fem år gammel

Klokken 11 i dag møter regjeringspartiene Høyre og Frp til harde forhandlinger om neste års statsbudsjett med Kristelig Folkeparti og Venstre.

Men ett år etter at den borgerlige blokken vant valget er samarbeidsidyllen i ferd med å slå sprekker.

I regjeringsapparatet og i Høyre og Frps stortingsgrupper har det over tid bygget seg opp en betydelig irritasjon over måten Venstre flere ganger har endret mening om saker og spørsmål «alle» trodde var avklart.

Det bekrefter flere sentrale personer i regjeringspartiene overfor VG.

Se hele listen over Venstres vingle-saker i bunnen av artikkelen!

Ostetollen, julaften-åpne vinmonopol og formuesskatten er eksempler på saker hvor Høyre- og Frp-politikere VG har snakket med opplever at Venstre «vingler».

– Jeg synes det er veldig vanskelig å forstå hva Venstre vil for tiden. De fremstår som et parti som er i konflikt med seg selv, sier Kristian Tonning Riise.

Han er leder i Unge Høyre og sitter i Høyres partiledelse. Han har skrevet en kronikk om Venstres vingling på det liberalkonservative nettstedet Minerva.

– Det er rart at Høyre og Frp hver gang må dobbeltsjekke med Venstre før de fremmer saker for å sjekke at Venstre fortsatt står for det de mener, fortsetter han.

Dropper netthandel-løfte

Det foreløpig siste eksempelet på «Venstre-vingling» er saken om grensen for avgiftsfri import, bedre kjent som netthandelkvoten, som det har blåst rundt de siste ukene.

I det alternative statsbudsjettet Trine Skei Grande la frem i går foreslår Venstre å øke grensen fra dagens 200 til 350 kroner, og ikke 500 kroner slik regjeringen gjør i sitt forslag til statsbudsjett.

Det til tross for at Venstre før valget i fjor lovet velgerne å øke grensen til 500 kroner.

– Jeg savner en sterkere ryggrad i Venstre til å stå for politikken sin, også når det blåser litt. Det er en merkelig situasjon, når dette er politikk de har gått til valg på, sier Tonning Riise.

Innrømmer at de lar seg påvirke

– Jeg har respekt for at andre partier har andre meninger, men vi har stått sammen om denne grensen. Da er det litt spesielt at man snur, når det har stått i deres eget partiprogram, sier Frps parlamentariske leder Harald Tom Nesvik.

– Jeg er sikker på at Venstre også synes det er vanskelig å forholde seg til Frp i noen saker, sier Frp-nestleder Per Sandberg.

Venstre-leder Trine Skei Grande innrømmer langt på vei at partiet hennes ikke nødvendigvis er låst til partiprogrammet.

– Vi kan ikke være sånn at vi ikke skal la oss påvirke av offentlig debatt. Jeg har troen på at debatter kan være med på å foredle og skape bedre resultater, sier hun.

Men hun synes ikke Høyre og Frp har noen grunn til å være irriterte på henne.

– Det er veldig mye annet som burde bekymre regjeringspartiene langt mer enn dette. Jeg kan også lage en lang liste over saker der jeg føler de ikke har vært til å stole på når vi ser hva som kom i budsjettforslaget deres, spesielt innenfor klima.

- Uklart hva velgerne får

I Høyre og Frp peker flere på at de synes Venstre var enklere å forholde seg til da partiets stortingsgruppe kun bestod av Grande og Borghild Tenden fra Akershus.

Ved valget i fjor høst fikk partiet 5,2 prosents oppslutning og ni stortingsrepresentanter.

De fleste kom inn på såkalte utjevningsmandater fra distriktene og ikke fra de folkerike områdene der Venstre har de fleste av sine velgere.

Unge Høyre-lederen tror det kan være årsaken til «vinglingen».

– Sammensetningen i stortingsgruppen nå oppfatter jeg som mindre liberal enn i forrige stortingsperiode. Jeg tror det skyldes at det er en spenning mellom By-Venstre og Bygde-Venstre, hvor By-Venstre står for den liberale politikken, sier han, og legger til:

– Jeg synes derfor det er litt uklart om Venstres velgere nå får den politikken de har stemt på, sier han.

Forbannet på budsjettet

Trine Skei Grande representerer selv Oslo, hvor Venstre har svært mange av sine velgere.

Hun forstår lite av kritikken om at partiet er uforutsigbart og illiberalt..

– Jeg oppfatter oss som veldig forutsigbare på retningen, da vi holder det vi har sagt tidligere. Det Høyre her burde være kjempeglade for er at vi her har tatt på oss jobben med å formulere noen kompromiss som jeg tror vi kan oppnå enighet om, sier Grande.

Samtidig er Grande forbannet over regjeringens forslag til statsbudsjett, som hun flere ganger har gått langt i å antyde bryter med samarbeidsavtalen mellom de fire partiene.

– Jeg hadde vel forventet at samarbeidsavtalen hadde ligget mye høyere i bunken når regjeringen laget dette budsjettet. Det styrker ikke samarbeidet at den ikke har gjort det, sier Venstre-lederen.

Når de borgerlige starter budsjettforhandlingene på Stortinget i dag, så er det ventet å bli svært krevende.

– Jeg tror Høyre og Frp skal være mer bekymret over at de har et budsjett som beveger seg i feil retning med tanke på samarbeidsavtalen enn for hvilke standpunkt Venstre tar i ulike saker, sier Trine Skei Grande.

Foto: ,

Her er sakene hvor Høyre og Frp mener Venstre vingler:

Ostetollen

Før: Venstre stemte mot ostetollen da den ble innført slik den er i dag.

Nå: – Vi var som kjent imot overgangen fra kronetoll til prosenttoll da den ble innført av den forrige regjeringen. Det betyr imidlertid ikke at vi støtter en ensidig reversering av dette nå, sier næringspolitisk talsmann Pål Farstad i Venstre til NRK.

Nullmoms på medier

Før: I Venstres partiprogram skriver partiet: «Målrette produksjonsstøtten og gjøre både den og momssatsene teknologinøytrale, slik at medier har lik, lav momssats».

Nå: Venstre vil kutte momsen til null for alle medier. – Det er ingen som helst grunn til å avgiftslegge det frie ord fordi det blir publisert med annen teknologi enn trykk og papir, skriver Venstre-nestleder Terje Breivik i et innlegg i Dagens Næringsliv.

Kontantstøtten

Før: I Venstres partiprogram skriver partiet: «Kontantstøtten er viktig for å gi barnefamilier økt fleksibilitet i overgangen mellom foreldrepermisjon og barnehage».

Nå: På Venstres landsmøte våren 2014 vedtok partiet å snu. Nå vil partiet fjerne hele kontantstøtteordningen.

– Jeg er ganske sikker på at Venstres stortingsgruppe kommer til å stå bak et forslag til statsbudsjett der kontantstøtten fjernes helt allerede neste år. Da vil det være vår posisjon i budsjettforhandlingene med regjeringen og KrF, sier partileder Trine Skei Grande til VG.

500-kroners grensen

Før: I Venstres partiprogram skriver partiet «Øke grensen for momsplikt ved innførsel av varer til Norge til 500 kroner».

Nå: Regjeringen har foreslått å øke grensen til 500 kroner, men Venstre vil kun støtte en økning til 350 kroner i sitt alternative statsbudsjett.

Formuesskatten

Før: I Venstres partiprogram skriver partiet: «Redusere og på sikt fjerne formuesskatten». I februar i år uttalte Venstre-nestleder Terje Breivik til Aftenposten at «regjeringen kan regne med full støtte fra Venstre til å redusere og på sikt fjerne formuesskatten».

Nå: I sitt alternative statsbudsjett for 2015 reduserer Venstre regjeringspartienes kutt i formuesskatten med en halv milliard kroner.

Julaften-åpent vinmonopol

Da KrF i juni varslet at de håpet at regjeringen ville trekke forslaget, kommenterte Venstres sosialpolitiske talsmann Kjetil Kjenseth det slik til Vårt Land:

– Dette har vi brukt fryktelig lite tid på. Det var en del av samarbeidsavtalen med regjeringen, så det står ved lag.

Nå: 1. oktober vedtok et stort flertall i Venstres stortingsgruppe likevel å gå imot forslaget.

– Dette var en runde der barneperspektivet var var særlig viktig, sa samme Kjenseth.

Barnetillegget

Før: I 2011 uttalte Trine Skei Grande følgende under debatten i Stortinget om uførereformen:

– Vi i Venstre mener også at man må få lik behandling av barnetillegget når det gjelder f.eks. arbeidsavklaringspenger og uføretrygden, for det vippepunktet som tidligere har vært diskutert her, er noe for høyt. Det er ikke for å angripe barnefamilier, men for å gjøre dette mest mulig likt.

Nå: I sitt forslag til statsbudsjett for 2015 fjerner Venstre hele endringen som regjeringen har foreslått, hvor det innføres like satser for alle.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder