DYTTET I GANG: Øystein Djupedal dro i gang regjeringens eget utvalg mot mobbing, og presenterte over 100 forslag. Her gir han fart til en elev i skolegården på Møllergata skole i Oslo. Foto: Therese Alice Sanne VG

Djupedal vil ha omkamp om mobbing - fikk ikke nytt klageorgan

Tidligere fylkesmann Øystein Djupedal mener det er feil at fylkesmennene skal behandle klager i mobbesaker. Nå satser han på at Stortinget overprøver regjeringen.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Krangelen om hvem som skal behandle fremtidige klager i mobbesaker på skolene, fortsetter etter at regjeringen la frem sin tiltakspakke mot mobbing mandag.

Les også: Skoler og kommuner kan få bøter

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) velger å la landets 18 fylkesmannembeter fortsatt få ha ansvaret for å håndtere klager i mobbesaker, mens Djupedal, som ledet regjeringens eget spesialutvalg mot mobbing, var krystallklar på at det uavhengige Barneombudet burde overta dette ansvaret.

I KLASSEROMMET: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) forsvarte at Fylkesmannen fortsatt blir klageorgan i mobbesaker - i et klasserom på Ila skole mandag morgen. Foto: Frode Hansen VG

Håper på Stortinget

Djupedal sier nå rett ut til VG at han håper Stortinget vil overprøve regjeringen og lande på at Barneombudet er riktig klageorgan.

– Regjeringens tiltaksplan mot mobbing inneholder mye bra, og har lagt vekt på mye av det vi har foreslått. Men statsråden og jeg skilles på ett avgjørende punkt; klageadgangen for de som blir mobbet. Vi ville ha et uavhengig, nasjonalt klageorgan. I vår høring var det bred støtte til dette. Jeg mener vårt forslag er bedre, og håper Stortinget til slutt lander på at Barneombudet er det beste alternativet, sier Øystein Djupedal til VG.

Tidligere har han vært både kunnskapsminister, stortingsrepresentant og fylkesmann i Aust-Agder. Nå jobber han som rådgiver ved Universitetet i Agder.

Djupedal er redd for at 18 forskjellige fylkesmannsembeter ikke sikrer barn og unge som utsettes for mobbing lik behandling og oppfølging av sakene deres.

– Barneombudet mer kjent

Djupedal og flere med ham, mener også Barneombudet er et mye mer kjent organ blant foreldre, barn og unge enn Fylkesmannen.

IKKE KLAGEORGAN: Barneombud Anne Lindboe i Frognerborgen lekepark for barn. Hun forsikrer om aty hun vil følge nøye med på om fylkesmennene klarer jobben sin som klageorgan i mobbesaker. Foto: Roger Neumann VG

– Fylkesmannen er usynlig for mange. Og det blir vanskelig å komme ut av denne usynligheten. Barneombudet er derimot et organ som barn kjenner. En tilleggsoppgave som besluttende klageorgan ville ombudet ha maktet godt, selv om det ville medført upopulære beslutninger i mange saker, sier Djupedal.

Også Foreningen Mobbing i skolen og Odinstiftelsen ved Odins mor, Katrine Olsen Gillerdalen, hadde helst sett at regjeringen landet på et helt uavhengig klageorgan - frikoblet fra statlig forvaltning.

Må bli mer tilgjengelig

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen sier til VG at det har vært en vanskelig avveining å videreføre Fylkesmannen som klageorgan.

– Når fylkesmannen skal være klageinstans, så betyr det at klageorganet må bli bedre enn i dag. Sakene må håndteres raskere, reglene må sikre likere behandling, det må bli bedre kjent hvem som behandler klagene, og organet må i mye større grad følge sakene til de lukkes. Det er jo derfor vi også innfører dagbøter som et ris bak, sier Røe Isaksen.

Han satser på å få med seg et bredt stortingsflertall på hovedgrepene i tiltakspakken mot mobbing.

– Jeg er veldig opptatt av å få et bredt flertall i det store og hele. Men jeg er også åpen for å få diskusjon om for eksempel hvor klageorganet skal ligge. Vi mener altså at fylkesmennene er det beste stedet å plassere klageorganet. Men fylkesmennene må forstå at de må være tilgjengelige for folk. De vil få en helt annen funksjon enn i dag, sier Røe Isaksen.

SV: Regjeringen svikter mobbeofrene

SV-leder og medlem av Stortingets utdanningskomite, Audun Lysbakken, vil i likhet med sin gamle partifelle Øystein Djupedal, ha omkamp i Stortinget om mobbing.

Lysbakken mener regjeringen svikter mobbeofrene ved å ikke få på plass en uavhengig nasjonal klageinstans.

– Det er svært skuffende at regjeringen ikke klarer å få på plass en uavhengig, nasjonal klageinstans for mobbesaker, men tviholder på fylkesmannen som klageorgan. Det er i strid med anbefalingene fra Djupedal-utvalget og rådene fra dem som har opplevd grov mobbing, sier SV leder Audun Lysbakken til NTB.

Støttes av Aps skolebyråd

Skolebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) i Oslo, mener derimot at fylkesmennene vil håndtere oppgaven som et forsterket klageorgan.

– Det synes jeg er en klok beslutning. Fylkesmannen har vedtakskompetanse. Men jeg forventer at regjeringen følger opp med å utvide kapasiteten hos Fylkesmannen, og at det settes av midler til et kompetanseprogram rettet mot alle barnehager og skoler i Norge, sier Tellevik Dahl til VG.

Barneombud Anne Lindboe sier i en kommentar at hun som barnas vaktbikkje, vil påse at fylkesmennene er sitt økte ansvar bevisst i mobbesaker.

– Vi ser frem til å bli barnas advokat i mobbesaker og til å hjelpe flere barn med å nå fram i klagesaksbehandlingen. Vi kommer til å følge fylkesmennene med argusøyne, fordi vi mener de har en lang vei å gå for å bli en offensiv og barnevennlig klageinstans, sier barneombud Anne Lindboe til NTB.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder