UTFORDRER: Leder for Norsk Industri, Stein Lier-Hansen, og NHO-sjef Kristin Skogen Lund utfordrer regjeringen. Foto: Trond Solberg VG

NHO truer regjeringen med erstatningssak

NHOs største forening, Norsk Industri, truer Solberg-regjeringen med erstatningssak hvis regjeringen ikke gir etter for Brussel i den bitre striden om utenlandske arbeidstakere i
norske bedrifter.

Publisert:

I et brev til arbeidsminister Anniken Hauglie (H) ber administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri regjeringen bekrefte at de vil imøtekomme kravet fra EFTAs overvåkingsorgan ESA, som mener at Norge ikke kan kreve at norske bedrifter må betale reise-, kost og losjiutgiftene til utenlandske arbeidstagere i Norge.

Kronikk: Den uvurderlige EØS-avtalen

– Krav mot staten

– Hvis regjeringen ikke snur vil det kunne utløse store erstatningskrav mot den norske stat, sier Lier-Hansen til VG.

– Jeg tror nordmenn flest skjønner dette. Nordmenn får dekket kostnadene ved utenlandsjobbing ut ifra Statens satser i Norge: Det er ikke Statens satser i Polen som skal gjelde for nordmenn som jobber i Polen, men de norske. Slik er reglene i Europa og det er dette ESA vil at Norge skal praktisere når EØS-arbeidere jobber i Norge, sier Lier-Hansen, som er leder i NHOs største forening.

Årsaken til striden er at ESA 25 oktober 2016 innledet en formell sak mot Norge for brudd på EØS-avtalens regler for «utstasjonerte» arbeidstakere.

– Nytter ikke med tre og en halv frihet

Norge krever med en Høyesterettsdom i ryggen at arbeidsgivere betaler reise, kost og losji for utstasjonerte EØS-arbeidere i verftsindustrien, på byggeplasser og i renholdsbransjen i Norge.

ESA viser til at rettspraksis fra europeiske domstoler mener at den norske praksisen er uforenlig med EØS-avtalens bestemmelser.

«Fri flyt av tjenester er en grunnleggende frihet i det indre markedet, der EØS-avtalen sørger for like spilleregler og rettferdig konkurranse» fremholder ESA-president Sven Erik Svedman.

I en kronikk på VG Nett torsdag, skriver Lier-Hansen at Norge ikke kan opptre som om EØS-avtalen er en a la carte-meny, der vi plukker det vi liker og lar resten bli. «EØS er og forblir en pakke. Sier du ja til de fire friheter, nytter det ikke å nøye seg med tre og en halv frihet», skriver han.

Les: Høyesterett støttet seg på EØS-avtalen

Stenger døren til LO

Det har vært forespeilet at partene skal kunne ordne opp i saken i vårens lønnsoppgjør, men den døren stenger Lier-Hansen.

– Det er regjeringen som er bedt av ESA om å rydde opp: Dette er ikke en sak mellom LO og NHO.

– Det er ikke full enighet i NHO om saken: Byggenæringens Landsforening (BNL) er uenige med dere?

– I denne saken har vi full støtte fra NHO, men det er riktig at en av foreningene har et annet utgangspunkt. Jeg tror de først og fremst er overrasket over at deres overenskomst også blir trukket inn av ESA. De har derfor bedt om bedre tid til å komme med en vurdering.

– Bare vås

– Hvordan vil en mulig erstatningssak bli realisert?

– Våre selskaper har betydelige ekstra utgifter knyttet reise-, kost og losjiutgiftene som ESA mener er ulovlig. Det kommer ikke til å bli fremmet krav mot hver enkelt arbeidstaker som ulovlig har mottatt for mye. Det er en regning som Staten vil få: Taksameteret vil løpe fra det tidspunktet Norge eventuelt motsetter seg å følge anmodningen fra ESA og til det kommer en rettslig avklaring, sier Lier-Hansen.

– Fellesforbundet og LO argumenterer med at dere bidrar til sosial dumping?

– Det er bare vås. Industrioverenskomsten er allmenngjort, slik at alle er sikret en god minstelønn. Det er ikke sosial dumping at polakker følger polske kost- og losji-regler, sier Lier-Hansen og legger til:

– Det vil være meget spesielt hvis en Høyre-dominert norsk regjering vil gå imot EØS-avtalen og de fire frihetene i denne saken.

Vil ikke kommentere

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie ønsker ikke å kommentere saken, fordi den er under behandling.

– Arbeids- og sosialdepartementet ba før jul ESA om utsatt frist for å svare til midten av januar. Departementet jobber nå med svarbrevet og vil svare ESA innen fristen, er svaret VG får fra departementet.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder