SLIK BLE REGNINGEN: Marius Emberland (bak t.v.) og Adele Matheson Mestad fra Regjeringsadvokaten jobbet 168 timer med saken. Mens Mona Danielsen (foran t.v.) og Øystein Storrvik har beregnet 250 timer. Foto: Lise Åserud NTB scanpix

Dette kostet Breivik-rettssaken

Advokatenes forberedelser og gjennomføringen av den fire dager lange rettssaken kostet over 1,4 millioner kroner.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

VG har fått innsyn i sakskostnadsoppgavene som advokatene har levert.

Regjeringsadvokaten, som førte saken på vegne av Staten, var representert av Marius Emberland og Adele Matheson Mestad. De har levert en sakskostnadsoppgave på 243.600 kroner for 168 timer. De har benyttet en timepris på 1450 kroner.

Sakskostnadsoppgaven fra Anders Behring Breiviks advokater, Øystein Storrvik og Mona Danielsen, er på 330.937 kroner for 250 timer. Deres timepris er 995 kroner.

Til sammen var advokatutgiftene i saken på 574.537 kroner.

Kunne tatt mer betalt

Begge parter kunne kreve høyere timepris siden det dreier seg om et sivilt søksmål. 1450 kroner er den laveste satsen Regjeringsadvokaten benytter, mens 995 kroner er den offentlige salærsatsen.

Dersom terrordømte Breivik taper søksmålet er det ikke avklart hvem som ender opp med regningen. Etter at rettssaken ble avsluttet fredag, opplyste Øystein Storrvik at han vil ta saken hele veien til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD).

– Jeg har vunnet frem i Strasbourg tidligere og da får du dekket kostnadene fra første skritt i saken, sier Storrvik.

TILBAKE I RETTEN: Hvis Anders Behring Breiviks ikke når frem med sitt søksmål, kan ankesak komme opp i lagmannsretten om ett års tid. Foto: Lise Åserud NTB scanpix

Breivik har også søkt om fri sakførsel, men det er tvilsomt om han får innvilget søknaden. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har allerede avslått, og klagesaken ligger nå hos Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Les også: Se Breiviks bocelle i fengselet

For Storrvik er det uproblematisk at han ikke vet om han får betalt for jobben.

– Vi er et stort forsvarerfirma og vi jobber for veldig mange innsatte uten at vi har noe sted å sende regningen. Det er en del av jobben, sier Øystein Storrvik til VG.

Dyre sikkerhetstiltak

I tillegg til advokatutgiftene, kommer utgiftene som Oslo tingrett hadde i forbindelse med avviklingen av saken i et midlertidig rettslokale i gymsalen i Skien fengsel.

Les også: Disse ekstremistene har Breivik sendt brev til

Tingrettens utgifter er på 873.470 kroner. Det inkluderer ombygningene og ekstra sikkerhetstiltak som var nødvendig for å kunne avholde rettssaken i fengselet. Deler av regningen er sendt videre til Kriminalomsorgsdirektoratet og politiet.

Totalt har dermed utgiftene passert 1,4 millioner kroner.

Det blir småpenger sammenliknet med Lime-saken som også går for Oslo tingrett. Med over 26 forsvarsadvokater, er det over en million kroner i honorar hver eneste uke.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder