FOSTERHJEMSKONGEN: Tyske Peer Sahlström-Leyh er stifteren av Fyrlykta. Her er han på en messe i Düsseldorf i mars. Foto: Tore Kristiansen VG

Stiftelsestilsynet gransker Fyrlykta

Stiftelsestilsynet har åpnet tilsyn av den private barnevernsstiftelsen Fyrlykta. Også skatteetaten er underrettet av Bufdir.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Stiftelsestilsynet melder overfor VG at de nå går formelt inn i Fyrlykta-saken for å vurdere om den private stiftelsen, som har fått gigantiske offentlige fosterhjemskontrakter, kan ha brutt stiftelsesloven.

– Bakgrunnen for at tilsynet har valgt å åpne tilsynssak er informasjonen Stiftelsestilsynet har fått gjennom VG, dialog med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), rapport fra Deloitte og egen kartlegging, sier Siw Heggedal Longvastøl, avdelingsdirektør i Stiftelsestilsynet.

Les VGs avsløring: Fosterhjemskongen

Knusende rapport

Granskingen kommer etter VGs avsløring og en påfølgende ekstern rapport, som i forrige uke konkluderte med at Fyrlykta ikke var en ideell organisasjon og dermed hadde seilt under falskt flagg.

Rapporten ble bestilt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), som meldte at de sier opp alle avtaler med stiftelsen.

Rapporten konkluderer med brudd på stiftelsesloven:

«Stiftelsen ved dets styre har ikke hatt tilstrekkelig styring og kontroll som etter vår vurdering representerer brudd på stiftelsesloven, og faktisk ledelse er i strid med egne vedtekter. Disse forhold har muliggjort så vel internprising av tjenester for uttak av profitt i sluttledd og fastsettelse av for høye lønninger for to av de daglige ledere. », heter det i rapporten.

Skal vurdere lovbrudd

Det var i mai i år VG avslørte hvordan tyske Peer Salström-Leyhs stiftelser hadde tjent flere titalls barnevernsmillioner etter å ha definert seg som ideell stiftelse.

Det ble også avdekket at ledere i stiftelsen har skyhøye lønninger og at det er blitt overført flere millioner til Estland, blant annet gjennom kjøp av reiser fra 63-åringens eget aksjeselskap Elukaar.

Ekspert: Fyrlyktas hundremillionersavtale var ulovlig

Stiftelsestilsynet har nå gått over i en mer formell fase hvor de skal ta direkte kontakt med Fyrlykta og skaffe mer informasjon, opplyser Stiftelsestilsynet.

– Vi ber stiftelsen om ytterligere informasjon om bl.a. lønninger, beslutningsprosesser i styret, og bruk av overskuddet, sier avdelingsdirektøren.

Undergraver stiftelser

Stiftelsestilsynet utøver tilsyn etter Stiftelsesloven. De har kontroll og godkjenningsmyndighet av alle vedtektsendringer etter søknad fra stiftelsen, og holder øye med hvordan stiftelser jobber.

– Vi vil vurdere om Fyrlykta har brutt stiftelsesloven. Dersom det skulle vise seg at det er tilfelle, vil vi handle, sier Longvastøl.

– Vår oppgave er å verne om stiftelsesordningen i Norge. Stiftelser som bryter loven undergraver den viktige rollen stiftelser spiller i Norge. Når vi har fått informasjon fra Fyrlykta, og gått gjennom denne, vil vi kommentere på utfallet,sier hun.

Les også: Sparket rådsmann og satte inn kona

Anmelder ikke selv – underretter Skatteetaten

Bufdir vurderer, så langt VG kjenner til, å ikke anmelde Fyrlykta. De har derimot sendt brav til Stiftelsestilsynet og Skatteetaten om å vurdere om lov er brutt.

Det skjedde samme dag som Fyrlykta-rapporten, utarbeidet av revisjonsselskapet Deloitte, ble offentliggjort av Bufdir.

I brevet datert 8. juni, og med tittelen "Informasjon om Stiftelsen Fyrlykta om mulig brudd på forutsetninger for skattefritak for ideell organisasjon", skriver Bufdir at de legger ved rapporten slik at Skatteetaten på selvstendig grunnlag kan vurdere om det foreligger brudd på skatteloven. Et tilsvarende brev ble sendt til Stiftelsestilsynet.

I brevet forklarer Bufdir bakgrunnen for saken og skriver:

"(...) Gjennomgangen viser at det er ført penger ut av stiftelsen gjennom urimelig høye lederlønninger og interne transaksjoner med nærstående selskaper. På grunnlag av dette har Bufdir konkludert med at stiftelsen ikke lenger er å anse som en ideell organisasjon og har sagt opp rammeavtalen med Fyrlykta".

Skatteetaten ønsker ikke å uttale seg om denne spesifikke saken.

– Generelt er det slik at informasjon som Skatteetaten av ulike grunner blir gjort kjent med, enten det er gjennom media, enkelthenvendelser eller andre myndigheter, kan bidra til at Skatteetaten påser at riktig skatt fastsettes. Det kan også bli iverksatt etterkontroller av skattepliktige, sier Kari Alice Frønsdal, seksjonssjef i Skatteetaten

Hanne Skartveit: Statlig inkompetanse

Avviser funnene

Fyrlykta mener Deloittes slutning er feil, og kom med følgende uttalelse da rapporten ble offentliggjort torsdag forrige uke.

– Fyrlykta bestrider Deloittes konklusjon og har den siste tiden endret flere forhold ved driften. Disse endringene er gjort for at det ikke skal kunne stilles spørsmål til om Fyrlykta er en ideell stiftelse eller ikke. Disse endringene er dessverre ikke hensyntatt i Deloittes rapport. Fyrlykta mener at Bufdirs beslutning er truffet på sviktende grunnlag, og at undersøkelsene som er foretatt uansett ikke er dekkende for dagens situasjon, skriver fungerende daglig leder Jørgen Fredheim.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder