FORESLÅTT FORBUD: Regjeringen har foreslått et forbud mot bruk av plagg «som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehager og utdanningsinstitusjoner». Forslaget har nå vært ute på høring, og har fått blandet mottakelse. Foto: Lise Åserud NTB scanpix

Full strid om nikab-forbud i skoler og barnehager

Regjeringen vil gjøre det ulovlig å gå med ansiktsdekkende plagg på alle skoler, høyskoler og universiteter. Men de møter motstand.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Norges Handelshøyskole kaller forslaget «fremmedartet og dramatisk». Universitetet i Bergen og NTNU mener det er unødvendig, mens Universitetet i Agder og Politihøgskolen påpeker at de er kritiske til forslaget.

Onsdag gikk høringsfristen ut for regjeringens forslag om å forby plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehager og utdanningsinstitusjoner.

– Norges Handelshøyskole kan ikke se at behovet for et slikt forbud verken er dokumentert eller sannsynliggjort. Et mer pragmatisk forslag, hvor det gis hjemmel til å løse eventuelle problemer gjennom samtaler og praktiske tiltak, vil langt være å foretrekke, er beskjeden fra rektor Frøystein Gjesdal ved Norges Handelshøyskole.

Kunnskapsdepartementet opplyser at det er for tidlig å si hvordan regjeringen vil ta denne saken videre.

– Nå skal vi gå gjennom høringsinnspillene på vanlig måte før vi konkluderer, skriver seniorrådgiver Åsmund Eide i en e-post til VG.

Bakgrunn: Regjeringen vil ha forbud mot nikab i alle skoler og høyskoler

– Vil provosere muslimer unødvendig

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Kirkerådet i Den norske kirke og Oslo universitetssykehus understreker at de ikke støtter forslaget.

– Ytterligere restriksjoner vil gå ut over den åpenheten og toleransen for ulike livsvalg som ber prege høyere utdanning, og UiO fraråder at dette innføres, er beskjeden fra Universitetet i Oslo.

– Et generelt forbud vil kunne støte kvinner bort fra utdanning og kanskje provosere muslimer i Norge unødvendig, og høgskolen er opptatt av å forsvare prinsippet om lik rett til utdanning, mener Høgskolen i Innlandet.

Dette mener VG på kommentarplass: Å vise ansikt

Se også: Laial Janet Ayoub valgte selv å begynne å bruke hijab da hun var elleve. Nå har hun tatt den av (artikkelen fortsetter under video):

Elevorganisasjon sier de er kritiske til forslaget, fordi bruken av ansiktsdekkende plagg ikke er et utbredt problem. De reagerer også på at forslaget vil ramme voksne innvandrere som får språkopplæring.

– Dette vil gi vedkommende et vanskelig dilemma mellom å integreres ved å lære språket eller utøve sin religiøse overbevisning, skriver de i sitt svar.

Islamsk Råd Norge (IRN) beskriver flere av påstandene i høringsnotatet som «forbausende vagt underbygget», og etterlyser dokumentasjon på hvordan forbudet kan føre til et bedre læringsutbytte og en økt trygghetsfølelse for barn. De viser også til at flere muslimske kvinner har ytret seg om sitt ønske om å bruke nikab eller burka.

– Derfor kan vi ikke innta rollen å fortelle kvinner hvordan de skal kle seg. Etter vår mening bryter en slik holdning med ideen om at kvinner er likestilte og likeverdige borgere», lyder svaret fra IRN.

Husker du? Dansk kvinne iført nikab avvist ved belgisk grense

Får støtte fra LO og IMDI

Nord universitet i Bodø stiller seg imidlertid bak regjeringens forslag. Det gjør også Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI)

– I vårt samfunnn/kultur er åpenhet og tydelig kommunikasjon viktig. Dette forutsetter at vi ser hverandres ansiktsutrykk, skriver administrerende direktør Øystein Mæland ved Akershus Universitetssykehus, som støtter forslaget.

Lest denne? Holdt foredrag i nikab for skoleklasser

Bruker nikab på skolen: Frykter forbud vil ødelegge fremtiden for mange

Flere barnehager påpeker at det er viktig å kunne se personers ansiktsuttrykk for å kunne kommunisere med dem.

– Skal man kunne bli kjent og trygge på hverandre, må man kunne se den man snakker med, skriver Trollstua barnehage, som også støtter forslaget.

LO omtaler forslaget om et nasjonalt forbud som et «kraftig» og «sterkt inngripende» virkemiddel, men konkluderer likevel med at de støtter forslaget.

«Nettopp fordi problemstillingene rundt bruk av plaggene nikab og burka i barnehager og utdanningsinstitusjoner er prinsipielt så viktige, bør de løftes opp fra lokalt til nasjonalt nivå og hjemles i lov», skriver LO.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder