BRUKER BOK I RETTSSAKEN: Advokat Sverre Næss vil bruke Jan Guillous «Heksenes forsvarere» til å påvise svakheter ved Alvdal-barnas historier. Her er Næss under Alvdal-rettsaken i Elverum 2. februar. Foto: Krister Sørbø

Jan Guillous heksebok blir sentral i Alvdal-saken

Advokat Sverre Næss vil bruke en av bøkene til forfatteren Jan Guillou for å påvise det Næss mener er svakheter ved Alvdal-barnas historier om årelangt og grovt seksuelt misbruk.

ARTIKKELEN ER OVER ÅTTE ÅR GAMMEL

Forsvareren mener Guillous reportasjebok «Heksenes forsvarere» kan bidra til å kaste lys over det han mener er svakhetene i Alvdal-barnas forklaringer.

De samme forklaringene var avgjørende da Nord-Østerdal tingrett kom fram til gjerningsbeskrivelsen og omfanget av det seksuelle misbruket barna ble utsatt for.

Når ankesaken i Eidsivating lagmannsrett starter mandag, kommer dommeravhørene til å bli angrepet fra flere hold.

Forsvarerne mener flere av avhørene er foretatt på en sterkt kritikkverdig måte, at politiet selv har plassert opplysninger og navn i avhørssituasjonen og at forklaringene derfor på ingen måte kan tas til inntekt for aktoratets beskrivelse av et udefinert antall svært grove overgrep gjennom flere år.

I dommeravhørene som strekker seg over flere timer, beskriver barna gjentatte seksuelle overgrep begått av flere voksne. Yngstegutten var bare seks år da overgrepene startet. Ifølge tiltalen pågikk overgrepene i perioden mellom 2003 og 2007.

VERDENSBERØMT FORFATTER: Nå kan Jan Guillous bok «Heksenes forsvarere» brukes som forsvar til de hovedtiltalte i Alvdal-saken. Her er Jan Guillou i Oslo for å promotere romanen «Den indre fiende» i 2007. Foto: Scanpix


De hovedtiltalte erkjente i tingretten bare delvis straffskyld for en svært begrenset del av tiltalen, og da først og fremst knyttet til handlinger der det finnes bildebevis.

Heksejakt på 1600-tallet

Advokat Sverre Næss, som forsvarer den 64 år gamle hovedtiltalte mannen, fikk avslag på sin begjæring om å føre en spesialist på barneavhør som vitne. Han kommer derfor til å bruke «en del tid» på innholdet i «Heksenes forsvarere» av Jan Guillou.

- Det er en meget interessant historisk reportasjebok, som ser på barneavhørene under hekseprosessene i Sverige fra 1600-tallet og trekker paralleller til overgrepssaken i den sørtrønderske bygda Bjugn på 1990-tallet, sier Næss til NTB.

I boka forteller Guillou om hekseprosessene i Sverige og hvordan vitneprov fra flere tusen barn førte til at nære slektninger og naboer av dem ble sendt til halshogging og bålbrenning.

Barna fortalte hvordan de ble tvunget med til heksesabbat på Bloksberg, hvor de møtte Satan og fikk delta i en rekke obskøne aktiviteter.

Flere overgrepssaker i vår tid - blant annet pedofilisaken som rystet Bjugn - har kulturelle likhetstrekk med hekseprosessene på 1600-tallet, framholder Guillou i boka. Det skriver førsteamanuensis Rune Blix Hagen ved Universitetet i Tromsø i sin omtale av boka.

Nye vitner

I domspremissene avfeide tingrettsdommer Tom Urdahl fullstendig forsvarernes forsøk på å frata barna og dommeravhørene troverdighet.

Men Næss viser nå til to nye vitneforklaringer som skal underbygge påstanden om at det skjedde overgrep i huset i Alvdal både før og etter at hans klient bodde der sammen med den 46 år gamle hovedtiltalte kvinnen. Det er derfor sannsynlig at barna har gitt hans klient skylden for overgrep andre menn kan ha begått, mener Næss.

Nye etterforskningsskritt, blant annet rettet mot 64-åringens leilighet i Spania, har ført til beslag blant annet av flere overgrepsbilder og penger. Men for aktoratet stiller saken seg i det store og hele uendret fra da den gikk for tingretten, ifølge statsadvokat Iris Storås.

- Det bare underbygger at gjerningsbeskrivelsen som tingretten baserte seg på, var for streng. Aktoratets sak er i hvert fall ikke styrket av dette, snarere tvert imot, sier advokat Steffen Brandstad, som forsvarer 46-åringen.

Dom før sommeren

Lagmannsretten har satt av drøyt tre uker til behandling av ankene. En av de fem domfelte - nabomannen som hadde en mer perifer rolle - valgte å godta dommen.

De fire andre - den hovedtiltalte moren til to av barna, hennes tidligere samboer og foreldrene til de andre to barna i saken - får sakene sine vurdert på nytt.

Denne gangen er det en jury som skal ta stilling til skyldspørsmålet. Straffeutmåling og domsavsigelse er ventet i slutten av mai.

Kvinnen ble dømt til elleve års forvaring i tingretten, mens hennes tidligere samboer fikk en forvaringsdom på tolv år. Naboekteparet, begge 46 år, ble dømt til fire års fengsel for medvirkning til overgrep mot sønnen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder