Bistandsadvokatene forbereder klage

UTØYA: 67 ble drept på Utøya og ni ved Regjeringskvartalet under terrorangrepet 22. juli. Her Utøya sett fra Utvika. Foto: NTB scanpix

Dette får terrorofrene i erstatning

Terrorofrene er tilkjent mye lavere erstatning for tort og svie enn bistandsadvokatene krevde. Samtlige saker blir klaget inn for Erstatningsnemnda.

Artikkelen er over syv år gammel

Etterlatte foreldre etter drepte Utøya-ungdommer krevde gjennom sine bistandsadvokater 500.000 kroner i oppreisning for belastningen de er påført. Kontoret for Voldsoffererstatning vil gi dem 200.000 kroner.

For en livstruende skadet Utøya-ungdom ble det krevd 700.000 og gitt 350.000 kroner.

BISTANDSADVOKAT: Christain Lundin i Advokatfirmaet Ness Lundin. Foto: NTB Scanpix


- De har lagt seg vesentlig under kravene. Vi forbereder nå en klage på vegne av alle terrorofrene. Den må leveres inne tre uker, sier bistandsadvokat Christian Lundin i Advokatfirmaet Ness Lundin.

Han leder den såkalte Pilotsakgruppen. 13 saker med til sammen 21 terrorofre ble valgt ut som representanter for alle de skadede. Det Kontoret for Voldsoffererstatning gir disse tolv, vil være avgjørende for hva andre med tilsvarende skader og belastninger får tilkjent.

Avgjørelsen

I dag kom avgjørelsen fra Kontoret for voldsoffererstatning:

*** Etterlatte foreldre Utøya: Krav 500.000 kroner. Tilkjent 200.000 kroner

*** Etterlatt søster eller bror Utøya: Krav 500.000 kroner. Tilkjent 200.000 kroner.

*** Etterlatt ektefelle Regjeringskvartalet: Krav 500.000 kroner. Tilkjent 200.000 kroner.

*** Etterlatt voksen søster eller bror Regjeringskvartalet: Krav 500.000 kroner. Tilkjent: ingen oppreisning.

*** Livstruende skadet Regjeringskvartalet: Krav 700.000 kroner. Tilkjent 300.000 kroner.

*** Livstruende skadet Utøya: Krav 700.000 kroner. Tilkjent 350.000 kroner.

*** Betydelige skader Utøya: Krav 600.000 kraver. Tilkjent 250.000 kroner.

*** Betydelige skader Regjeringskvartalet: 500.000 kroner. Tilkjent 100.000 kroner.

*** Fysisk uskadet Utøya: Krav 500.000 kroner. Tilkjent 150 - 200.000 kroner.

*** Båthjelper: Krav 300.000 kroner. Fikk 75.000 kroner.
Person på fastlandet Utøya: Krav 100.000 kroner. Tilkjent: 0 kroner.

*** Fysiske småskader og i H-blokka: Krav 400.000 kroner. Tilkjent 75.000 til 100.000 kroner.

- Feil

- Har dere krevd for mye?

- Det skal i første omgang Erstatningsnemda, og muligens i neste omgang domstolene avgjøre. Når det gjelder etterlatte foreldre har vi blant annet tatt utgangspunkt i det såkalte giftdrapsaken i Trondheim i 2002. Der var det overlagt drap, og Høyesterett tilkjent kr 300.000 i oppreisning til de etterlatte. Kontoret for voldsoffererstatning har tatt utgangspunkt i en Høyesterettsdom fra 2010, der det etter et forsettelig drap ble utbetalt 200.000 kroner i oppreisning til de nærmeste etterlatte. Vi mener at Kontoret har gjort en feil når det tar utgangspunkt i et forsettelig drap. Drapene 22. juli var alle overlagte, sier advokat Lundin.

Forsettelig drap er drap som for eksempel begås i affekt eller i raseri og der man bør forstå at handlingen kan føre til dødsfall. Overlagt drap er planlagte.

Advokat Christian Lundin mener Stortinget gjennom endringene som ble gjort i lov om voldsoffererstatning i fjor høst, signaliserte at de ønsket at oppreisningsbeløpene skulle heves.

- Kontoret har ikke fulgt signalene lovgiver ga rett før saken
kom opp.

Ikke fått

Advokat Sjak R. Haaheim representerer mange av de frivillige hjelperne på fastlandet ved Utøya. Ingen av dem har fått oppreisning.

RESFER STATEN: Advokat Sjak R. Haaheim representerer mange av de frivillige hjelperne på fastlandet ved Utøya. Foto: NTB Scanpix


- Budskapet fra staten er enkelt og greit: Ser du mennesker i nød, så gå forbi og ring til nødnummeret. Vedtaket begraver enhver oppfordring til å være en barmhjertig samaritan overfor mennesker i nød. Det er et prinsipielt problem ved vedtaket, sier Haaheim.

- Ille

Han mener det er særlig ille å se Statens restriktive linje når Statens egne nødressurser sviktet.

- Rettspolitisk har det gode grunner for seg å gi et vern for dem som berger liv og helse til andre. Mange av dem som berget ungdommer i land på Utvika brygge har slitt tungt og fått behandling for senvirkninger i ettertid. Både i politidokumentene og i retten har det kommet frem at det suste skudd ved brygga. At politiet ikke har sikret tekniske beviser for det, skal ikke gå ut over livredderne, sier Haaheim.

Erstatningsnemnda har allerede satt av to uker til behandling av klagesakene. Erstatningene som skal utbetales for økonomiske tap som terrorofrene etter terrorhandlingen, er ikke klare ennå. Det som nå er klart handler kun om tort og svie.

- Vi kan ikke kommentere denne saken nå, fordi det er pågående og vil kunne klages inn. Det har vært lagt opp til at sakene skulle opp til muntlige forhandlinger i nemnda og det har nok kanskje ligget i kortene at beløpene ville bli klagd inn, sier informasjonsansvarlig Ivar Andre Holm i Kontoret for Voldsoffererstatning.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder