Eirik Jensen dømt til 21 års fengsel

OSLO TINGRETT (VG) Den tidligere politimannen Eirik Jensen (60) dømmes til lovens strengeste straff for medvirkning til innførsel av hasj, grov korrupsjon og flere brudd på våpenloven.

Artikkelen er over to år gammel

Det ble konklusjonen etter en flere timer lang opplesning av den 105 sider lange dommen i Oslo tingrett mandag.

Jensen stod tiltalt for medvirkning til innførsel av 13,9 tonn hasj, grov korrupsjon og brudd på våpenloven – og ble dømt etter alle disse punktene.

Se reaksjoner på VGTV nå!

Han ble imidlertid frifunnet for noen av punktene under tiltalepunktet som gjelder brudd på våpenloven uten at det fikk innvirkningen for straffeutmålingen.

– Det er enestående i norsk strafferett at en polititjenestemann med de stillingsforholdene som Jensen har hatt, har gått tungt inn og forsettlig medvirket til den største narkotikaforbrytelsen i norsk rettshistorie, leste dommer Kim Heger opp fra dommen.

Samtidig ble hasjimportøren Gjermund Cappelen (50), dømt til 15 års fengsel for innførsel av hasj og grov korrupsjon – tre år mindre enn hva påtalemyndigheten la ned påstand om.

VGs kommentator: Løgnene innhentet ham

Tydelig berørt

Mens Jensen tørket seg i øyekroken da dommeren leste opp straffeutmålingen, gråt hans samboer Ragna Lise Vikre og tok på seg solbriller på tilhørerbenken.

– Det er beinhardt. Det er ikke noe mer å si om det, sier Eirik Jensen til Dagbladet.

Etter domsavsigelsen sa Jensen at han vil ta betenkningstid på hvorvidt han vil anke dommen eller ikke.

– Eirik Jensen står 100 prosent på den forklaringen som han avga i tingretten, og kommer til å fortsette å avgi den samme forklaringen i den grad det blir en ankesak i lagmannsretten, sier Jensens forsvarer John Christian Elden til pressen like etter at dommen ble gjort kjent.

– Vi var forberedt på alle resultater, fordi det er en sak som er basert på tvil og et sammensatt bevisbilde, og hvor man kastet baller opp i luften. Retten valgte å ta ned noen av disse og sette de sammen igjen i sitt bilde. Vi mener dette er grunnlag for mange andre bilder, blant annet at Jensen ikke er skyldig, fortsatte Elden.

– Hvor motivert er Jensen til å ta en ny krevende runde i retten?

– Han har ikke tatt noen runde i det hele tatt. Når han blir trukket for retten er han nødt til å forholde seg til det. Han vil ikke akseptere en uriktig dom, sier forsvareren.

Etterpå forlot Jensen tingretten alene i en taxi.

Jensens plan: Vurderer å anmelde Cappelen

Reagerer på at Jensen ikke fengsles

Cappelens forsvarer Benedict de Vibe sier til VG at hans klient ikke er fornøyd med seks års strafferabatt, og at han ønsker betenkningstid før en eventuell anke. Forsvareren reagerer på at Jensen ikke sitter varetektsfengslet.

– Det som er et lite tankekors er jo at Cappelen sitter (varetektsfengslet, journ.anm) på den samme bestemmelsen i straffeprosessloven som Spesialenheten kunne fengslet Jensen etter, sier han.

Bestemmelsen de Vibe sikter til, handler om at det vil støte allmennhetens rettsfølelse at en person går fri fram mot hovedforhandling.

– Når Cappelen sitter på det, er det vanskelig å skjønne hvorfor ikke Jensen skal gjøre det samme. Men det er jo ikke jeg som er påtalemyndighet her.

DOMMENS DAG: Dette bildet av Eirik Jensen ble tatt da han ankom Oslo tingrett mandag morgen. Foto: Tore Kristiansen VG

De Vibe betegner det hele som en «voldsom forskjellsbehandling».

– Hvis man skal tenke litt langsiktig på en eventuell behandling i lagmannsretten, vil dette gi Jensen en bedre mulighet til å forberede seg mens han er ute, med de støttespillerne som han har, sammenlignet med Gjermund som sitter i varetekt.

Få innsikt: Her er de mest avgjørende bevisene

Statsadvokat Lars Erik Alfheim sier til VG at han ikke ønsker å kommentere dommen på nåværende tidspunkt.

– Vi registrerer at retten støtter påtalemyndighetens syn på saken, men ønsker ikke å vurdere dommen videre så kort tid etter domsavsigelsen, sier han.

Plukket Jensens forklaring fra hverandre

Retten hadde på forhånd besluttet at selve slutningen og straffeutmålingen skulle leses opp helt til slutt, så det ble dermed noen nervepirrende timer for Jensen og Cappelen.

Likevel; underveis fikk man flere pekepinner på retningen det ville gå. Jensens forklaring ble plukket fra hverandre, bit for bit – og etter første pause sa dommer Heger at retten anser det bevist utover enhver rimelig tvil at Jensen, forsettelig og systematisk, har medvirket til Cappelens sammenhengende import av en meget betydelig mengde hasj.

– Hvorvidt Jensen vitterlig faktisk hadde grunnlag for å si om var trygt å ta inn lasten inn, spiller ingen rolle. Ei heller er det avgjørende om Jensen bistand var nødvendig for en vellykket innførsel. Det er heller ikke avgjørende for skyldspørsmålet om Jensen har ytet bistand ved hver enkelt innførsel. Som nevnt overfor må Cappelens virksomhet anses som et sammenhengende straffbart forhold, sa Heger.

VG-kommentar før dommen: Det enorme fallet
Ikke lenge etterpå ble det også klart at både Jensen og Cappelen dømmes for grov korrupsjon.

Retten mener at Jensen har mottatt gaver for 247.800 kroner fra Cappelen. Det dreier seg om klokker, oppussing av badet på Århus gård, og 30.000 kroner i kontanter, oppsummerer Heger.

Totalt summerer de det til 667.800 kroner.

Underveis i opplesningen ristet Jensen flere ganger på hodet. På spørsmål om hva Elden tror Jensen konkret reagerte på, svarer forsvareren:

– Jeg tror nok han reagerte på rettens konklusjoner, der den trakk sammen bevis og lagde oppsummeringer. For eksempel oppsummeringen: Fordi noen i politiet har hatt mistanker, så har sikkert han hatt det også. Det er helt uavhengig av den bevisførselen som har vært i retten, svarer han og fortsetter:
– I retten er det ikke ett eneste vitne som har sagt at den informasjonen har nådd Eirik Jensen, men de har selv sittet med det. Hvis det er riktig som vitnene har sagt, og rettens lovforståelse her. Så er det vitnene som skulle sittet på tiltalebenken her, ikke motsatt. Det er noe som ikke stemmer i denne vurderingen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder