BLE GRILLET: Utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) måtte svare for åpen høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité i forbindelse med utenriksministerens behandling av tilskudd til Senteret for Nordområdelogistikk. Foto: Vegard Grøtt / NTB scanpix
BLE GRILLET: Utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) måtte svare for åpen høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité i forbindelse med utenriksministerens behandling av tilskudd til Senteret for Nordområdelogistikk. Foto: Vegard Grøtt / NTB scanpix

Støre etter grillingen om Tschudi: - Jeg kan ta feil

Ble spurt om 17. mai-middager

INNENRIKS

Vennskapet sammenlignet med forholdet til kronprinsen

(VG Nett) Utenriksminister Jonas Gahr Støre innrømmer at en habilitetsvurdering kunne fjernet tvilen rundt vennskapet med skipsreder Felix Tschudi.

Publisert: Oppdatert: 07.05.12 16:14

mandagens høring i kontroll- og konstitusjonskomite sa utenriksministeren at hans vennskap med Tschudi ikke var nært nok til å vurdere habiliteten.

- Min vurdering var at jeg ikke var inhabil. Vår vennskap var ikke nært nok. Jeg fant aldri at habilitietsspørsmålet var tvilsomt i 2008. En uttalelse fra lovavdelingen kunne redusert tvilen, sier Støre.

I 2008 ga Utenriksdepartementet 6 millioner kroner i støtte til stiftelsen Senter for nordområdelogistikk, hvor Tschudi er styreleder i stiftelsen. Han har også omfattende næringsinteresser i nordområdene.

Per Kristian Foss lurer på om Støre har fått med seg hvorvidt jusprofessorer har uttalt seg om saken. Flere har uttalt at det ikke er tvil om at statsråden burde ha bedt om en habilitetsvurdering.

- Nei, det har jeg ikke gjort, svarer Støre.

I etterkant av høringen svarte Støre pressen. Han sa da at han ikke kan hevde at fremtredende jurister tar feil.

- Jeg kan ta feil, men mener jeg ikke har utøvd dårlig dømmekraft i denne saken.

KOMMENTAR: Regissøren Jonas Gahr Støre

- Står inne for vennskapet

Utenriksministeren har hatt stående invitasjoner til 17. mai-middager som Tschudi arrangerer. Støre skal ved flere anledninger ha deltatt på disse.

- Jeg kan ikke telle hver og en av dem. Jeg har benyttet meg av denne invitasjonen noen ganger. Jeg er meget takknemlig for den, for da har jeg sluppet å tenke på middag til meg og min familie denne dagen, sa Støre.

Statsråder plikter å bringe vanskelige tvilsspørsmål angående habilitet inn for lovavdelingen i Justisdepartementet, men Støre understreket i høringen at han aldri var i tvil når det gjaldt forholdet til Tschudi.

- Dette er ikke den type vennskap. Jeg står inne for vennskapet.

Saken fortsetter under bildet

- Ikke tvil om vurderinger

Støre sa under høringen at han kontaktet lovavdelingen, men habiliteten ble ikke vurdert juridisk.

- Jeg vurderte av eget tiltak mitt forhold til Felix Tschudi. Min vurdering var at jeg ikke var inhabil. Jeg hadde ikke en vesentlig tvil om mine vurderinger, sa Støre.

- Er du noen gang i tvil om dine vurderinger, fulgte Per Kristian Foss (H) opp med til humring fra salen.

- Jeg er ofte i tvil om mine vurderinger.

- Ser du i etterkant at dette kan reise en tvil? spurte Foss.

- Jeg ser det nå. Det er denne høringen ett uttrykk for.

- Har du tatt kontakt med ham for å nå politiske mål?

- Min diskusjon om nordområdespørsmål har vært på generelt grunnlag. Jeg har aldri hatt kontakt med ham om denne saken, svarte Støre.

Saken fortsetter under bildet

Forstår habilitetsspørsmålet

I framtiden vil han likevel bringe spørsmålet inn for Justisdepartementet, anførte Støre, dersom det skulle dukke opp en ny sak med bånd til Tschudi i UD.

Utenriksministeren begrunnet dette med at medieoppmerksomheten rundt vennskapsforholdet er blitt så stor.

- Jeg forstår at spørsmålet om habilitet reises. Det er helt legitimt, sa han.

Står nærmere kronprinsen?

Støre slo fast at han har bedt om lovavdelingens vurdering i flere saker, blant annet knyttet til kronprins Haakons apanasje.

Kronprinsen var gjest i Støres 50-årslag, og Venstre-leder Trine Skei Grande ville vite om forholdet til ham er mer fortrolig enn forholdet til Tschudi.

- Det ble stilt spørsmål i pressen ved om jeg kunne delta i behandlingen av kronprinsens apanasje, og da var det riktig av meg å be lovavdelingen om en slik vurdering, sa Støre.

Komitéleder Anders Anundsen (Frp) viste til at lovavdelingens vurdering slo fast at vennskapet til kronprinsen lå i grenseland for inhabilitet.

- Dette visste du da søknaden fra Rederiforbundet kom. Likevel valgte du ikke å be lovavdelingen om en vurdering av din habilitet når det gjelder Felix Tschudi, bemerket han.

- Jeg må få stå for min avgjørelse. Jeg var ikke i tvil om min habilitet i forhold til Tschudi og gikk derfor ikke til lovavdelingen, sier Støre.

Her kan du lese mer om