EVALUERER: Fungerende politidirektør Vidar Refvik (t.v.) og leder for politiets evalueringsutvalg Olav Sønderland orienterte fredag om status i arbeidet med å evaluere politiets håndtering av terrorhandlingene i Oslo og på Utøya den 22. juli 2011. Foto: SCANPIX

Politirapport om Utøya: - Kunne ikke vært raskere

Politidistrikt hevder at 16 minutterkunne vært spart

OSLO KONGRESSENTER (VG Nett)(VG Nett) Lederen av Politiets evaluering etter 22. juli avviser at politiet kunne vært tidligere på Utøya.

Publisert:

- Vi kan ikke se at noen har vegret seg for å komme snarest mulig til Utøya, sier Olav Sønderland, som leder Politidirektoratets evalueringsutvalg.

Utvalget gransker hendelsene 22. juli og vurderer avgjørelsene som ble tatt av politiet den skjebnesvangre dagen. Blant annet har spørsmålet om politiet kunne vært tidligere på Utøya blitt tatt opp.

- Vi har sett på det som var tilgjengelig for å komme snarest mulig til en situasjon hvor det var behov for en raskest mulig øyeblikkelig aksjon. Det har ikke kunnet peke på noen forbedringspunkter. Det ble gjort en rask utrykning fra politidistriktet og mannskaper fra Oslo, slår Sønderland fast.

Les også: - Politiet kunne vært ved Utøya 16 minutter tidligere

Fredag avslørte imidlertid Dagbladet at politiet i Nordre Buskerud har kommet til at de kunne vært 16 minutter tidligere på Utøya, hvis de hadde gjort andre prioriteringer den skjebnesvangre dagen 22. juli.

Les også: - Polititjenestemenn vegret seg ikke

- En forutsetning for en annen løsning ville være at man unnlot å ta med de skarpeste mannskapene, nemlig beredskapstroppen. Hvis det er et saklig faglig argument, så har ikke vi sett det, kommenterer Sønderland.

Han fastslår at det var riktig av polititjenestemennene fra Nordre Buskerud politidistrikt, som var tidlig på landsiden i Utvika, å vente på beredskapstroppen.

- I en særlig intens aksjon er tiden til planlegging og refleksjon svært begrenset. Tiden er knapp. Det vil derfor være urimelig å legge til grunn den kunnskapen vi har i ettertid når vi evaluerer innsatsen på stedet, sier utvalgslederen.

- Politiet handlet så raskt som det var mulig. Jeg ser ingen grunn til å kommentere hypotesen om at politiet kunne spart 16 minutter, svarte han på direkte spørsmål fra pressen.

To ikke selvkritikk

Den foreløpig konklusjonen er at politiet har gjort alt riktig, og utvalgsleder Olav Sønderland ønsker ikke å svare på om det er ting politiet kunne gjort annerledes.

- Jeg vil ikke gå inn på spørsmål som «hvis», «såfremt» og «i fall», det er ikke vår oppgave, sa Sønderland.

Han understreket at utvalget skal finne «læringspunkter» med tanke på hvordan politiet kan takle en fremtidig krise.

- Vår oppgave er ikke å granske eller etterforske, og vi skal ikke lete etter syndebukker.

Gummibåten

Den overfylte politibåten som fikk motorhavari, var også et sentralt tema fredag, og her kunne Sønderland strekke seg til å si at det var et «læringspunkt» for politiet å ikke ha så mange mennesker om bord i båten.

Samtidig påpekte han at lokale evalueringsutvalg og tilbakemeldingen fra politidistriktene og andre organer i politi har gitt flere innspill om forbedringspotensial.

- De har allerede pekt på flere læringspunkter som kan følges opp og ha læringsverdi både lokalt og nasjonalt.

Utvalget skal være ferdige med sitt arbeid i mars neste år, og Sønderland lovet å komme med flere oppdateringer underveis i arbeidet.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder