1 AV 2: Halvparten av oss har opplevd mobbing i barne-og/eller ungdomsårene, ifølge VGs ferske undersøkelse. Illustrasjonsfoto: Scanpix

1 av 2 nordmenn ble mobbet i barndommen

(VG Nett) Omfanget av mobbing i Norge er større enn mange tror. Hele 46 prosent av det norske folk har blitt utsatt for mobbing som barn eller unge.

ARTIKKELEN ER OVER ÅTTE ÅR GAMMEL

Samtidig viser tallene i den store mobbeundersøkelsen som Infact har gjort for VG, at hele 13 prosent opplever at de har blitt mobbet ofte.

- Jeg synes dette er ille høye tall. Men jeg er ikke forbauset. Ved å spørre voksne, er det lettere å unngå mørketallene, sier Helga Johannessen i Anonyme foreldre av mobbeofre.

BRY DEG: Avgi VGs mobbeløfte her

Mangeårig mobbeforsker og professor Erling Roland på Senter for atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger, mener funnet i VG/Infact-undersøkelsen viser hvilket stort problem mobbing er i Norge.

- Dette viser at det er utrolig mange nordmenn som har erfaring med mobbing. Tallene i undersøkelsen virker realistiske, sier Roland.

BRY DEG - Vis at du tar avstand til mobbing!Delta i VGs egen Facebookgruppe. Her får du tips og råd, diskusjoner og sterke historier om mobbing.

Ingen aldersforskjell

Forekomsten av mobbing mellom de ulike aldersgruppene er svært stabil, viser undersøkelsen. Både i aldersgruppene, 15-24 år, 25-39 år og 40-59 år, rapporterer rundt 50 prosent at de har blitt mobbet.

Aldersgruppen over 60 år markerer seg ved at færre (34 prosent) har opplevd mobbing. Da denne gruppen var barn og unge, ble det som i dag omtales som mobbing, ofte omtalt som erting.

- Da var nok skolene preget av mer disiplin og mer autoritære lærere, inspektører og rektorer, sier Johannessen.

HAR DU INNSPILL, TANKER ELLER TIPS OM MOBBING? Send en epost til brydeg@vg.no

I Elevundersøkelsen og andre tidligere undersøkelser om forekomst av mobbing, er det rundt fem prosent av de spurte som rapporterer at de ofte blir utsatt for mobbing.

Felles for disse undersøkelsene er at de spør om mobbing de siste månedene eller siste skoleår.

Viktig tidsrom

SYNES TALLET ER HØYT: Dan Olweus.


Erling Roland mener det spesielt interessante med VGs undersøkelse er at de spurte svarer på spørsmål om mobbing uten at mobbingen behøver å ha foregått i det siste.

- Da dekker du hele tidsrommet da de spurte har vært barn eller unge. I våre egne tall viser mobbingen en markert økning fra 1995 og fremover, med en nedgang i den første tiden med regjeringen Bondeviks mobbemanifest - 2002 til 2004. Men de siste årene er det mye som tyder på at forekomsten har økt igjen, sier Roland.

Professor Dan Olweus ved HEMIL-senteret på Universitetet i Bergen, mener også det er svært høye tall at 46 prosent melder at de en eller flere ganger er blitt utsatt for mobbing i barne- og ungdomsårene.

- Dette signaliserer at det absolutt er mange mennesker som har merket mobbing på kroppen, sier Dan Olweus.

SPØRSMÅL OM MOBBING?: VGs ekspertpanel gir deg råd

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder