KAN PÅVISE KREFT: Overlege Janna Berg ved Sykehuset i Vestfold viser hvordan en kan CT-scanne røykere. En utfordring er at maskinen også finner arr og godartede svulster, og kan gi friske pasienter uønsket frykt.

KAN PÅVISE KREFT: Overlege Janna Berg ved Sykehuset i Vestfold viser hvordan en kan CT-scanne røykere. En utfordring er at maskinen også finner arr og godartede svulster, og kan gi friske pasienter uønsket frykt.

Vil scanne alle norske røykere

Overleger går inn for kreftscanning av både tidligere og nåværende røykere. Det kan gjelde over én million nordmenn.

Ola Mjaaland
ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL


Av OLA MJAALAND, ELIESE LAUSTSEN og ROGER NEUMANN (foto)

- Symptomene er der ikke på et tidlig stadium, derfor er screening sannsynligvis den beste måten å utrede på, og noe vi går inn for, sier Georg Mynarek, overlege ved radiologisk avdeling på Rikshospitalet.

Mynarek snakker på vegne av flere norske overleger som behandler lungekreft. Foreløpig er det ressursene det står på.

590.000 nordmenn mellom 16 og 74 år røyker hver dag, mens 390.000 røyker av og til, ifølge Statistisk Sentralbyrå. I tillegg kommer risikogruppen som har vært storrøykere, men som nå har sluttet.

- Det forekommer også lungekreft oftere hos dem som røyker av og til, og derfor mener jeg alle røykere bør screenes, sier overlege Janna Berg ved Sykehuset i Vestfold.

Røyking er årsaken til lungekreft i nesten ni av ti tilfeller. Og nesten ni av ti dør; derfor er tidlig utredning avgjørende.

(Saken fortsetter under bildet)

FIKK SVULST PÅ LUNGEN: Denne pasienten fikk fjernet hele venstre lungen for ca. to år siden. I dag lever pasienten i beste velgående. Foto: RIKSHOSPITALET


- Det er mye snakk om bryst-, prostata- og tarmkreft, men lungekreft tar flere liv i Norge enn disse gruppene til sammen. Å begynne å screene denne gruppen er bare et spørsmål om tid og penger. Jeg tror lavdose CT-screening kommer til Norge, kanskje om bare fem år, sier Berg.

I dag rammes årlig tusen flere av lungekreft enn for 15 år siden. Denne økningen tilsvarer ti lungeavdelinger på Ullevål sykehus.

- En av hovedutfordringene nå er mangelen på fagfolk. De nyeste studiene konkluderer likevel med at gevinsten ved screening av risikogrupper helt klart oppveier ulempene, sier Odd Terje Brustugun, leder i Norsk lungekreftgruppe.

Nedprioritert

For ti år siden ble screening ved hjelp av CT nedprioritert under helseminister Dagfinn Høybråten, til fordel for forebyggende arbeid mot røyking.

Antall røykere er nesten halvert på den tiden, men samtidig har rundt 2000 dødd av lungekreft, hvert eneste år.

I mellomtiden har screening i USA vist gevinster, og i Danmark teller de nå opp resultatene.

- Vi er litt på vent fordi vi må vite om vi er robuste nok. Det kan knekke helsevesenet, sier Lars Fjellbirkeland, overlege ved Lungeavdelingen på Rikshospitalet.

Én annen innvendig mot screening, er stråledosen en utsettes for. Men det avviser radiolog Mynarek:

- Det trengs ikke mye stråling til, fordi en kreftsvulst i lungene - som for det meste er omgitt av luft - er langt enklere å finne enn en svulst i bløtdeler. På de nyeste CT-maskinene kan man senke stråledosen nesten til nivå med en røntgen thorax.

Strålesensitiviteten avtar når du blir eldre, spesielt fra 50-årene.

Vokser sakte i starten

En kreftsvulst vokser svært sakte i starten. Det kan ta ti år fra kreftcellen deler seg for første gang til den har vokst til fem millimeter, men etter hvert går det svært kjapt. Derfor er tidlig behandling viktig.

- Vi er opptatt av å bedre kreftbehandlingen, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet til VG.

Undersøkelsesmetoder er en sak for Helsedirektoratet, men de informerer VG om at screening ikke er vurdert.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder