TOPPJOBB: Charlo Halvorsen har jobbet i NRK siden 1985. Her sammen med kona Kristin Halvorsen. Foto: Scanpix

Kristin Halvorsen habil i NRK-saker

Statsråd Kristin Halvorsen (SV) er fortsatt habil til å behandle saker som gjelder NRK

Artikkelen er over ni år gammel

Justisdepartementet trekker denne konklusjonen etter at Kunnskapsdepartementet nylig ba om en vurdering av Kristin Halvorsens habilitet.

Kunnskapsdepartementet ba spesielt om en vurdering av statsrådens habilitet ved behandling av «saker som gjelder NRK som ledd i regjeringens ordinære forberedelse av forslaget til statsbudsjett, og da særlig spørsmålet om størrelsen på kringkastingsavgiften».

Forfremmet

Bakgrunnen for Kunnskapsdepartementets spørsmål er at Charlo Halvorsen i juni tiltrer ny stilling som leder for NRKs underholdningsavdeling, der han inntil nå har vært redaksjonssjef.

Spørsmålet om ektefellen Kristin Halvorsens habilitet ble vurdert av Justisdepartementet også i 2006. Den gang på oppfordring fra Finansdepartementet, da hun var finansminister og ektemannen et trinn lavere på rangstigen på Marienlyst.

Samme konklusjon

Justisdepartementets lovavdeling påpekte i 2006 at regjeringens syn på kringkastingsavgiften får avgjørende betydning for NRKs alminnelige økonomiske rammevilkår og at dette indirekte kan tenkes å påvirke arbeidsforholdene - «lønn og arbeidssituasjonen ellers» - til finansministerens ektemann. Men Lovavdelingen tilføyde at budsjettbehandlingen «i beskjeden grad» har konsekvenser for hvordan NRK skal disponere inntektene fra kringkastingsavgiften.

Konklusjonen ble dermed at Kristin Halvorsen som finansminister ikke var inhabil til å behandle NRK-saker. Når habilitetsspørsmålet nå på nytt er blitt aktuelt, viser Justisdepartementet lovavdeling til sine vurderinger fra 2006 og trekker sammen konklusjon - selv om Kristin Halvorsen i mellomtiden er blitt kunnskapsminister og Charlo Halvorsen snart blir underholdningssjef.

Mer om

  1. Sosialistisk Venstreparti (SV)

Flere artikler

  1. Jens kan tjene 1,1 million kroner ekstra

  2. Listhaug inhabil til å behandle krav om innsyn

  3. Støre etter grillingen om Tschudi: - Jeg kan ta feil

  4. Faremo åpnet for å sparke Mæland uansett

  5. Nekter å sjekke om snøscooter-forsøket er lovlig

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder