STOPPES AV EU: Finansminister Siv Jensen (Frp) (t.h.) og barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) ønsker å justere barnetrygden og kontantstøtten i takt med kostnadsnivået i landet mottakerens barn bor i. Det får de ikke lov til av EU. Foto: Hallgeir Vågenes VG

EU nekter Norge å kutte barnetrygden i utlandet

Regjeringen vil justere barnetrygd og kontantstøtte etter kostnadsnivået i landet der barnet bor. Det er helt uaktuelt, fastslår EU-kommisjonen.

Silje S. Skiphamn
ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Foreldre som aldri har bodd i Norge kan ha rett på norsk barnetrygd og kontantstøtte. Hvis mor eller far jobber her, spiller det ingen rolle hvilket EØS-land barnet og den andre forelderen bor i.

Siden levekostnadene i mange EØS-land er langt lavere enn i Norge, kan barnetrygd og kontantstøtte være store inntektskilder for noen familier. Regjeringen har lenge jobbet for å få lov til å justere ytelsene etter kjøpekraften i landene barna bor i.

Les også: Vanja bruker opp barnetrygden - Per sparer alt

Både Tyskland, Danmark og Østerrrike har planer om å gjøre det samme. Men nå sier EU tvert nei.

– Dette er ikke mulig med dagens regelverk, og EU-kommisjonen har ingen intensjoner om å endre dette, sier EU-kommissær Marianne Thyssen til VG.

– Vi mener at utenlandske arbeidstakere som betaler det samme i skatt som et lands borgere, skal få de samme trygdeytelsene tilbake uavhengig av nasjonalitet eller hvor barna deres bor. Det er et spørsmål om rettferdighet.

SIER NEI: EU-kommissær Marianne Thyssen synes ikke det er rettferdig at barn som bor i lavkostland ikke skal få like mye i barnetrygd og kontantstøtte som norske barn så lenge foreldrene deres jobber i Norge. Foto: Francois Lenoir Reuters

Tyskland vil halvere barnetrygden

Thyssen, som er EU-kommissær for sosiale saker, ga forrige uke den samme beskjeden både til Danmark og Tyskland.

Den tyske regjeringen har foreslått å halvere barnetrygden fra 1700 til 850 norske kroner i måneden for barn som bor i andre EU-land. Rundt 184.000 barn mottar i dag tysk barnetrygd uten å bo i Tyskland.

I Danmark er barnetrygden på 17.964 danske kroner i året for barn opp til to år. Det danske Skatteministeriet har regnet ut hvor mye den ville vært hvis den kunne justeres etter levekostnader i landene i Sør- og Øst-Europa.

I Polen ville barnetrygden da vært på 7176 kroner, mens den ville vært på 6768 kroner i Romania og 6204 kroner i Bulgaria.

Les også: Høyre-topper vil bruke barnetrygden til gratis barnehage og SFO

– Byråkratisk mareritt

Det gjør ikke inntrykk på Marianne Thyssen. Hun viser til at mindre enn én prosent av all barnetrygd som utbetales i EU, går til barn som bor i andre land enn foreldrene jobber i.

– De økonomiske innsparingene ved å kjøpekraftregulere barnetrygden vil være små sammenlignet med hva det vil koste å administrere en slik ordning, sier hun.

– Å administrere et system med 27 kostnadsnivåer som alle er i konstant bevegelse, vil faktisk være et byråkratisk mareritt. I tillegg vil man hele tiden måtte sjekke hvor barna faktisk bor.

VG-kommentar: Kutt barnetrygden for rikingene

Den norske regjeringen fattet i fjor nytt håp om å få til en kjøpekraftjustering av trygdeytelsene. I Brexit-forhandlingene med Storbritannia åpnet EU for første gang for å tillate dette.

– Den var en unik avtale som ble inngått i håp om å beholde Storbritannia i EU. Da det ikke gikk, ble avtalen opphevet, og vi vil ikke inngå lignende avtaler med andre land, fastslår Marianne Thyssen.

Skuffelse i regjeringen

Statssekretær Kai-Morten Terning (Frp) i Barne- og likestillingsdepartementet er skuffet over at kommisjonen ikke har foreslått å innføre en adgang til kjøpekraftjustering.

GIR SEG IKKE: Statssekretær Kai-Morten Terning (Frp) i Barne- og likestillingsdepartementet lover å fortsette kampen for kjøpekraftjustering av barnetrygd og kontantstøtte selv om EU sier nei. Foto: Trond Solberg VG

– Vi har kjempet for at EU skal tillate kjøpekraftjustering fordi det er urimelig at personer skal motta det samme beløpet i barnetrygd og kontantstøtte hvis barna bor i et land med lavere utgifter enn i Norge, sier han til VG.

Ifølge Terning kommer regjeringen til å bruke alle mulige påvirkningsmuligheter for å endre EU sitt standpunkt i denne saken.

Kommentar: Kutt barnetrygden for rikinger

– Selv om kommisjonen ikke ønsker endringer, er det positivt at flere land nå støtter vårt standpunkt. Vi må og skal fortsette kampen for dette. Det er urettferdig at så mange trygdekroner forsvinner ut av landet, sier statssekretæren.

Les også: Skjerper regler for barnetrygd i utlandet

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder