MER AKTUELT NÅ: Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide, på NATO-møte i Brussel, sier at behovet for strengere digital grensekontroll er blitt tydeligere de siste ukene. Foto: Francois Lenoir Reuters

Frp og Høyre: E-tjenesten kan få overvåke alle data på grensen

BRUSSEL (VG) Begge regjeringspartiene i Stortinget vil gi E-tjenesten grønt lys til å bygge et digitalt grenseforsvar, og gi dem lov til å lese av all digital trafikk til og fra Norge.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Stortingsgruppen i Frp konkluderte på sitt gruppemøte onsdag ettermiddag, og er dermed det første av regjeringspartiene som gir en direkte anbefaling. Men Høyre sier nå at de heller i samme retning.

– Formålet med et digitalt grenseforsvar er å motvirke ytre trusler mot rikets sikkerhet, men det skal ikke rettes mot overvåkning av kommunikasjonen mellom norske borgere, sier Helge Thorheim (Frp) til VG. Han sitter i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite.

Dermed ligger alt til rette for at E-sjefen Morten Haga Lunde får tilgang til dette omstridte verktøyet, trass i sterke innvendinger om svekket personvern.

Les mer her: E-sjefen vil ikke kunne forsvare Norge effektivt uten digitalt grenseforsvar

Økt behov

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) sier til VG i Brussel at regjeringen nå jobber med et lovforslag etter at utredningen fra Simula-professor Olav Lysne om digitalt grenseforsvar har vært på høring:

– Det vi har sett de siste ukene har aktualisert debatten, og vi opplever at folk i sterkere grad ser at det er behov for å etablere et digitalt grenseforsvar slik verden nå ser ut. De digitale truslene er grenseoverskridende og det er ingen varslingstid, sier Eriksen Søreide.

Hun sier at Norge har stor sårbarhet for digitale angrep i alle samfunnssektorer, ikke bare de rent militære.

Les også: SV og Venstre mener det er problematisk å overvåke alle

E-sjef Haga Lunde sa til VG i januar at han ikke kan oppfylle kjerneoppdraget, som er å avsløre og stoppe terror og andre trusler mot landet, uten at tjenesten får tilgang til datakommunikasjon over den norske grensen.

Strengere enn Lysne

– Dette har vært en vanskelig sak i balansen mellom sikkerhet og truslene vi ser mot samfunnet, og personvernet. Derfor ønsker vi strengere regler enn forslaget fra Lysne-utvalget om lagring, lagringstid og hva det kan søkes etter, sier Helge Thorheim.

Frp vil også ha lovfestet et forbud mot at data fra grenseforsvaret kan brukes som bevis i straffesaker, slik Riksadvokaten og Kripos ønsker.

Høyre: Går i den retningen

Etter at både E-tjenesten og Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har blitt utsatt for forsøk på cyberangrep, gikk Hårek Elvenes (H) ut og krevde at et digitalt grenseforsvar blir innført i Norge.

Stortingsgruppen i Høyre har ikke gjort noe endelig vedtak, men Michael Tetzschner sier til VG at det går mot et ja også fra det største regjeringspartiet:

– Det går i retning av at vi får et digitalt grenseforsvar, særlig fordi statlige aktørers forsøk på å trenge inn i våre systemer er økende. Nå ser vi på hvilke kontrollhindre som må til, og hvordan vi kan hindre at materialet som E-tjenesten samler inn, kan brukes til andre formål, sier Tetzschner.

Frp vil også be regjeringen oppnevne en egen personvernkommisjon for å gjennomgå alle sider av personvernet i Norge.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder