Sjekk fylkesforskjellene: Hundrevis av bro-tiltak på vent i Sør-Trøndelag

TRØNDELAG (VG) Mens Sør-Trøndelag bruker nesten hele veibudsjettet sitt på nybygg, bruker naboene i nord omtrent halvparten på vedlikehold. Sjekk forskjellen!

 • Øyvind Engan
 • Sondre Nilsen
 • Mona Grivi Norman

Artikkelen er over to år gammel

VG har denne uken avdekket at mer enn halvparten av norske broer ikke inspiseres som de skal. Torsdag fortalte vi hvordan broer i dårlig stand kan øke risikoen for at ulykker får dødelig utfall.

De to trøndelagsfylkene har omtrent like mange veibroer på riks- og fylkesveinettet, og broene er i snitt omtrent like lange.

Men når vi ser nærmere på tallene i Vegvesenets brodatabase Brutus i de to fylkene, oppdager vi en slående forskjell:

 • I Sør-Trøndelag står 577 små og store tiltak med statusen «planlagt», selv om datoen er passert. Datoen er vel å merke bare et forslag, så det er ikke noe regelbrudd å utsette et tiltak.
 • Men likevel: I Nord-Trøndelag har bare 8 tiltak statusen «planlagt» selv om datoen er passert.

Synlig forskjell

Er forskjellen synlig i virkeligheten også, og ikke bare på papiret? Svaret ser ut til å være ja.

VG har kjørt to lange fylkesveistrekninger fra Sør-Trøndelag og inn i Nord-Trøndelag: fylkesvei 705 fra Brekken til Stjørdal, og fylkesvei 715 fra Trondheim over Fosenhalvøya til Namdalseid.

Langs begge strekningene stanset vi og kikket på utallige små og store broer.

Broene var ikke noe nyere eller flottere i nord enn i sør. Men alt småplukket vi kunne notere på broene i sør – manglende autovern, løse rekkverksstolper, sprekker i veidekket og så videre – var stort sett i orden på broene i nord.

Saken fortsetter under bildet

RUSTET: Mølnå Øvre i Sør-Trøndelag. – Skaden på brorekkverket er så stor at det må skiftes ut. Prioritering av utbedring må avklares med veieier, sier seniorrådgiver Håvard Austvik i Statens vegvesen region midt. Foto: ØYVIND ENGAN, VG

– Bevisst prioritert

Regnskapstallene viser også forskjellen tydelig. De to fylkene brukte i 2016 omtrent like mye penger på sine fylkesveier. Men:

 • Nord-Trøndelag brukte 23 millioner kroner på nybygg og 25 millioner på vedlikehold.
 • Sør-Trøndelag brukte 45 millioner kroner på nybygg og knapt 4 millioner på vedlikehold, ifølge regnskapstallene.

– Fylkestinget i Nord-Trøndelag har bevisst prioritert fortløpende vedlikehold av broer, bekrefter fylkesråd for samferdsel i Nord-Trøndelag Tomas Iver Hallem (Sp).

– Det er et veldig bra fagmiljø i Statens vegvesens kontor i Nord-Trøndelag, og de har bidratt til forståelsen av hvor viktig det er å vedlikeholde broer, sier Hallem.

Saken fortsetter under bildet

HULL: Store Holmsundbrua i Sør-Trøndelag. – Kjeglene er satt ut for å unngå skade på kjøretøy. Utbedring er under prosjektering, og det legges opp til gjennomføring i 2018, sier Håvard Austvik. Foto: ØYVIND ENGAN, VG

Naboen i sør bekrefter at de har prioritert annerledes etter at fylkene overtok de mindre riksveiene fra staten i 2010.

– Vi har prioritert investeringer. Både på «Lakseveien» til Hitra og Frøya og veiene på Fosen har vi fått til gode og nyskapende løsninger, sier Karin Bjørkhaug (KrF), leder av komiteen for infrastruktur i Sør-Trøndelag fylkeskommune.

– Vi er klare over at etterslepet på vedlikehold er betydelig, men sikkerheten er prioritert høyt. Broene blir jevnlig inspisert, sier Bjørkhaug.

– Tallene vi har fått fra Vegdirektoratet viser at to tredeler av broene i Sør-Trøndelag ikke er inspisert som de skal. Hva tenker du om det?

– Mitt inntrykk er at de har god oversikt. Det er ikke nødvendigvis slik at hvis de ikke har fulgt håndboken, så er inspeksjonen dårlig. Men vi er avhengig av informasjonen vi får fra etaten. Vi vet at dårlig drift og vedlikehold kan redusere trafikksikkerheten, og i verste fall føre til dødsulykker. Vi har ansvaret for å stille kritiske spørsmål til informasjonen vi får, og det gjør vi, sier Bjørkhaug.

Mer om

 1. De forsømte broene

Flere artikler

 1. Broavsløringen: Solvik-Olsen kaller Vegdirektoratet inn på teppet

 2. Ulykkesbro skulle fått rekkverk i 2006

 3. Tonje mistet pappa Jack (47): – En liten endring på broen kunne endret hele historien vår

 4. Massiv opprydning etter VGs bro-avsløringer

 5. Solvik-Olsens krav til Vegvesenet etter VG-avsløring: Fullstendig oppdatert innen februar

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder