AKTUELT FOR RENSING: Oslos forbrenningsanlegg for søppel på Klemetsrud i Oslo er et av tre aktuelle anlegg for CO2-fangst og lagring. Foto: Berit Roald NTB scanpix

Industrien raser mot regjeringen: Truer med å gi opp karbonfangst

Industriselskapene som utvikler karbonfangst og lagring på sine anlegg, varsler nå at de må kutte kraftig i sine prosjekter etter at regjeringen kuttet i statsstøtten i 2018-budsjettet.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Tre norske selskaper har jobbet i flere år med å utvikle metoder for å fange CO2 fra sin industriproduksjon, og dermed stoppe utslipp av hundretusenvis av tonn av klimagassen slik de gjør nå.

Med Stortingets støtte har Norcem i Breivik, Yaras fabrikk på Herøya og søppelforbrenningsanlegget til Oslo kommune på Klemetsrud jobbet med løsninger som kan revolusjonere den norske klimapolitikken.

2016: Full gass på tre karbonfangst-prosjekter

Dramatisk løftebrudd

– Bedriftene er på et kritisk tidspunkt i arbeidet fram til en beslutning om de skal gå for CO2-fangst. Nå varsler de oss om at prosjektene vil stoppe opp og at de vil flytte noen av sine beste folk til andre prosjekter dersom det ikke kommer finansiering i 2018, sier Stein Lier Hansen, toppsjef i NHO-foreningen Norsk Industri, til VG.

PARIS FORLIKTER: Stein Lier Hansen i Norsk Industri og Frederic Hauge i Bellona fulgte klimatoppmøtet i Paris i 2015, men sier nå at regjeringen er i brudd med Paris-forpliktelsene hvor arbeidet med karbonfangst stopper opp. Foto: Kristofer Sandberg VG

Allerede 1.november kan forstudiene som har pågått over flere år, stoppe opp, varsler industrien.

– Regjeringen begår et dramatisk løftebrudd når disse pengene holdes tilbake. Det er i strid med anbefalinger og veikart som man har vært enige om tidligere. Fangst og lagring en avgjørende forutsetning for å nå norske klimamål. og man svikter også Norges løfter til omverdenen om Paris-avtalen om å bidra til karbonfangst og lagring, sier Lier Hansen.

Les også: Karbonfangst-avtale med Kina

100 kan forsvinne

Bellona-leder Fredric Hauge ringte torsdag kveld rundt til selskapene som jobber med karbonfangst og lagring i Norge. Han sier at han fikk nedslående nyheter:

– Over 100 av de flinkeste folkene i de tre selskapene og innlede konsulenter, risikerer enten å bli sagt opp, eller bli omplassert til andre arbeidsoppgaver. 1.november er en kritisk dato for å ungå forpliktelser i 2018. Det skjer fordi det er full usikkerhet om det finnes penger til dette fra staten til å støtte videre opp om prosjektene i 2018, sier Frederic Hauge til VG,

I statdsbudsjettet for neste år har regjeringen satt av 20 millioner kroner til å utvikle fullskala anlegg for CO2-rensing i industrien. I statsbudsjettet for 2017 var denne posten på hele 360 millioner kroner.

Globalt: 15 anlegg i drift

Trenger 400 millioner

Miljøet som nå kjemper for å hindre at satsingen på karbonfangst og lagring faller sammen, anslår behovet for penger å være opp mot 400 millioner kroner, altså litt høyere enn i årets statsbudsjett, ifølge Bellona.

Statsminister Erna Solberg (H) sa i Stortinget onsdag at kuttet kommer fordi regjeringen heller vil komme tilbake med sikrere anslag i løpet av neste år.

Milliardbeløp

– Vi har derfor ment at det ikke var riktig å legge inn mer penger enn det vi har gjort, før vi har en beslutning og er ferdig med konseptutredningene som gjør at vi kan komme til Stortinget med en anbefaling, sa Erna Solberg.

Så la hun til:

– Her må Stortinget være klar over at dette er milliardbeløp de neste årene som altså må tas innenfor samme rammen som samferdselssatsingen, forsvarssatsingen og alt det andre vi ønsker å gjøre på skole, utdanning og annet, og dette vil konkurrere om de samme type midler, sa statsministeren.

Les også: Klima-ekspert tror det er for fantasifullt

Forpliktelsen

Arbeidstagerorganisasjonen Tekna og miljøorganisasjonen Bellona gikk torsdag sammen med NHO, LO og deres største organisasjoner innen industri, olje og gass, og sendte et felles brev til Stortinget for å få reversert regjeringens kuttforslag.

«Til tross for at Regjeringen gir uttrykk for at satsingen står ved lag, skaper budsjettforslaget usikkerhet som betyr at det viktigste klimaprosjektet i Norge står i fare for å stoppe opp», skriver de.

Stortinget har tidligere pålagt regjeringen å «sikre realisering av minst ett CCS-anlegg for å bidra til at Norge når sitt nasjonale klimamål for 2020.»

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder