Fjernet pyramidesalg fra pyramideparagrafen

INNENRIKS

(VG Nett) Ved å fjerne ordet «pyramidesalg» fra lovteksten, endret stortingspolitikerne paragrafen som ville gjort pyramidesalg ulovlig allerede i 1999.

Publisert: Oppdatert: 24.02.05 13:31

Det er forbudt å opprette eller delta i pyramidespill, pyramidesalg, lykkekjeder, kjedeforretninger eller liknende tiltak hvor penger eller andre verdier omsettes etter hvert innen en ubestemt krets av personer.»

Dermed hadde politikerne fjernet presiseringen som ville gjort slikt salg ulovlig.

Siden den gang er pyramideselskapet T5PC slått konkurs, mens 80000 nordmenn har tapt pengene de investerte. Også i WGI kan nordmenn ha tapt flere milliarder kroner, og myndighetene advarer mot seks andre pyramidelignende selskaper.

Sterkt engasjert

KrF-politiker Anita Apelthun Sæle og Direktesalgsforbundet var sterkt engasjert i prosessen da pyramideparagraften ble behandlet i Stortinget. Sæles sønn, Finn Ørjan Sæle, var da distributør for selskapet Nature's Own - ett av 13 selskaper som er organisert i Direktesalgsforbundet.

I 1998 sendte Apelthun Sæle brev til partifelle og statsekretær Åshild Anmarksrud, der hun kritiserte justisdepartementets avgjørelse om å stemple Nature's Own som ulovlig kjedeforretning.

Det hun ikke nevnte var at sønnen og broren var Nature's Own-distributører, og at hun selv hadde status som distributør for selskapet.

- Jeg skrev et notat fordi justisminister Aud Inger Aure bad om at jeg skulle gjøre det, sier Apelthun Sæle til VG Nett i dag.

- Direktesalgsforbundet tok kontakt med meg, for de var jo ganske forbauset over at de ikke skilte mellom pyramidespill og nettverkmarkedsføring. Mitt brev gikk nettopp på dette skillet.

Da justiskomitéen på Stortinget ett år senere avviste departementets forslag om å knytte pyramidesalg opp mot lotteriloven, var stortingspolitiker Apelthun Sæle igjen på banen.

- Veldig forstandig og fornuftig i forhold til det som foregår ute i verden innenfor nettverkssalg, sa Apelthun Sæle til Aftenposten den gang.

I dag understreker hun at hun har etterlyst et strengere lovverk mot pyramidespill, og at hun med sitt brev bare ville åpne for lovlig nettverksalg.

Kjøpte T5PC-listene

Hennes sønn Finn Ørjan Sæle er i dag styreformann i nettverket Think 7. Han har nå kjøpt medlemslistene til T5PC og invitert T5PC-distributører over i sitt nye selskap. Han sier i dag til VG Nett at han ikke var engasjert i arbeidet med å få endret lovutkastet.

- Jeg kjenner ikke noe til dette i det hele tatt, sier han.

- Men din mor var engasjert i saken?

- Nei, media skrev at hun var engasjert. Det stemmer ikke.

- Hun skrev brev til justisdepartementet om saken?

- Nei, hun skrev ikke noe brev.

- Hun skrev til statssekretæren i justisdepartementet?

- Hun skrev et notat, sier Sæle.

Han understreker at han aldri har hatt noe eierskap i Nature's Own, og at han ikke var så fremtredende i selskapet som media gjorde ham til i 1998.

- Jeg ble først fremtredende i 1999, sier han. Siden den gang har han tjent gode penger på salgsvirksomheten. Ifølge ligningstallene tjente han i 2001 over 5 millioner kroner, og året etter over 3 millioner kroner.

Ville ha bedre definisjon
Forsvarsminister Kristin Krohn Devold ledet justiskomitéen da pyramideparagrafen ble behandlet. Hun viser til saksordfører Jørn Stang for kommentarer til komitéens innstilling.

Stang sier til VG Nett at ordet «pyramidesalg» ble fjernet fra lovteksten fordi komitéen ville ha en bedre definisjon fra departementet.

- Du kan ikke bare forby for å forby. Det var mange pyramidespillignende ting som var bygget opp, som ikke nødvendigvis er ulovlig. Apelthun Sæle var vel borte i noe sånt, men du kan ikke si at det er ulovlig, sier Stang.

- Men det ville kanskje blitt rammet av denne paragrafen?

- Det er da jeg mener at man drar det for langt. Det er ikke nødvendigvis alt som har med pyramidelignende ting som er svindel, sier Stang.

Direktesalgsforbundet bekrefter at forbundet var sterkt engasjert i prosessen med å få fjernet ordet «pyramidesalg» fra loven.

- Pyramidesalg ville vi ikke ha, for det indikerte liksom ingenting.

- Så dere var aktive i den prosessen?

- Absolutt. Vi hadde en presentasjon for justiskomitéen den gang, med vår nåværende forsvarsminister, og vi kom frem med våre synspunkter og var med i den prosessen, sier leder Nils Jakob Moen i Direktesalgsforbundet til VG Nett.

Her kan du lese mer om