KONKLUDERT: En mann har brutt Frps etiske retningslinjer, konkluderer partiet. Men han fratas ingen verv. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Njåstad om varslersak i FpU: – Terskelen for å frata medlemskap er høy

Frp har konkludert med at en sentral tillitsvalgt med posisjoner både i Frp og ungdomspartiet Fpu har brutt partiets etiske retningslinjer. Likevel får han fortsette i sine verv.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Konsekvensen for mannen blir en «kraftig advarsel», noe som har vakt reaksjoner fra flere som mener saken ikke har blitt håndtert alvorlig nok.

Etter avgjørelsen i saken vil ikke Fpu kommentere om deres kommende landsmøte er trygt for unge jenter eller ikke.

– Terskelen for å frata medlemskap er veldig høy. Det er jo landsmøte i Fpu snart, så der tar de stilling til om han får fortsette i verv. Men vi valgte ikke å frata ham noen verv, sier Helge André Njåstad, leder for Frps organisasjonsutvalg.

NRK har tidligere meldt om at mannen foreslo seksuell omgang med en 14-åring, og at flere andre jenter har meldt om upassende oppførsel, som fikk enkelte til å trekke seg unna ungdomspolitikken.

Fpu: Tar utfallet «til etterretning»

Da ungdomspartiet først mottok flere varsler mot mannen, sa generalsekretær i Fpu at saken var vanskelig for Fpu. De oversendte materialet til Frps organisasjonsutvalg, slik at de kunne håndtere saken. Fpus landsmøte er i slutten av april. Da vil de ta stilling til hvem som skal velges til forskjellige verv.

les også

Frp: Flere varsler mot samme FpU-tillitsvalgt

– Er det trygt å være en ung jente på Fpus landsmøte?

– Det har jeg ingen kommentar til. Dette og eventuelt andre spørsmål må du ta med Helge André Njåstad, sier generalsekretær Tonje Lavik i Fpu til VG.

Hun ønsker ikke å kommenterer resultatet av organisasjonsutvalgets behandling av saken.

– Jeg registrerer at organisasjonsutvalget har fattet en konklusjon. Det tar jeg til etterretning, sier hun.

Kraftige reaksjoner

– Det er trist for Frp at så alvorlege hendelser ikke får konsekvenser. Jeg frykter at han vil fortsette å gjøre unge politikere i partiet usikre og sårbare, sånn som jeg opplevde, sier en av varslerne til NRK.

Tidligere har en av varslerne fortalt avisen om at hun meldte seg ut i protest, fordi mannen fikk fortsette i sine verv mens saken ble behandlet.

les også

Frp-politiker: – Varslere blir ikke ivaretatt

Bystyremedlem Mats Ranmo (Frp) i Trondheim har også reagert kraftig på håndteringen, og kaller utfallet en skandale. Han mener partiarrangementer ikke er trygge for unge jenter.

– Det er ikke riktig å si at dette ikke har fått konsekvenser. En sterk advarsel er en konsekvens. Det viktigste er å håndtere de sakene vi står i som berører varslere og de som blir varslet om. Det er viktigere enn å diskutere med Ramo akkurat nå, sier Njåstad.

– Skal ikke hensynet til varslerne prioriteres?

– Vi gjør så godt vi kan i tråd med de retningslinjene vi har, sier Njåstad, og mener Frps arrangementer skal være trygge for unge jenter.

– Ønsker fortsatt å være aktiv politiker

Mannen som fikk varslene mot seg, mener organisasjonsutvalget har tatt varslerne på alvor og hørt på dem, samtidig som han har fått legge frem sin versjon av hendelsene.

– Dette har vært en ryddig og god prosess der begge sidene av saken må bli hørt og vurdert, skriver han i en SMS til VG.

les også

Tidligere Frp-medlemmer: – Varslene blir dysset ned

– Det er viktig for meg å påpeke at jeg har hatt en annen opplevelse av de faktiske forhold enn hva varslerne har hatt. Jeg har avvist innholdet i flere av dem. Det er også noe jeg har formidler til organisasjonsutvalget, skriver han og fortsetter:

– Nå har organisasjonsutvalget konkludert ut fra en helhetlig vurdering av varslene som har kommet mot meg, det er en konklusjon jeg tar på alvor. Saken har gjort meg svært bevisst på min opptreden og væremåte.

Mannen skriver at han skal være den første til å beklage i de tilfeller der han har gått over streken for hva som er akseptabelt, og at han ønsker å fortsette med verv i Frp.

les også

Tidligere Frp-topp om Leirstein-varsling: Merkelig kollektiv hukommelsessvikt

– Når organisasjonsutvalget har konkludert etter det jeg opplever som en grundig gjennomgang, ønsker jeg å se fremover og fortsatt være aktiv politiker og bidra til å utgjøre en forskjell for folk flest.

To saker med «kraftig advarsel»

Njåstad sier Frp prøver å ivareta hensynet til alle parter i slike saker.

– Å frata verv er en strengere konsekvens enn det som her er gjort. Det vil alltid være ulike vektinger for hva som blir gjort i forhold til hva som står i stil med sakens alvorlighetsgrad.

les også

Mener utbryterne i Råde Frp forsøker å sverte partiet

Fremskrittspartiet har nå ferdigbehandlet de to siste av sju varslersaker som har kommet inn til partiet i kjølvannet av Metoo. I begge sakene er utfallet en «kraftig advarsel», men ingen av de to det gjelder fratas medlemskap eller verv.

– Man må øke bevisstheten når det kommer til rolleforståelse, men det har ikke vært grunnlag for å frata noe medlemskap eller suspendere folk fra partiet. Men vi har formidlet noen synspunkt som vi ikke finner naturlig å være åpen om utover til de det gjelder, sier Njåstad.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder