DYR: Med gang- og sykkelvei under Samarundkjøringen, Colosseum på folkemunne, spratt kostnadene for denne i været fra 40 millioner kroner til over 100.
DYR: Med gang- og sykkelvei under Samarundkjøringen, Colosseum på folkemunne, spratt kostnadene for denne i været fra 40 millioner kroner til over 100. Foto: FRANK R. ROKSØY/HARSTAD TIDENDE

Denne rundkjøringen kostet 100 millioner

INNENRIKS

Denne rundkjøringen har fått kallenavnet «Colosseum» etter at prislappen bikket 100 millioner kroner. Nå må bilistene ta brorparten av regningen for det stadig voksende veiprosjektet i Harstad.

Publisert:

Samarundkjøringen i Harstad var opprinnelig planlagt å koste ca. 40 millioner kroner. Nå ser den altså ut til å bli rundt 60 millioner dyrere, fordi fotgjengerkrysninger er lagt under rundkjøringen, da dette er sikrere.

På folkemunne kalles den nå bare for Colosseum.

Colosseum er bare en del av veiprosjektet som har fått massiv oppmerksomhet i Harstad den siste tiden. I 2014 vedtok Stortinget at trafikkprosjektet skulle koste 1,55 milliarder (2014-kr). Det viste seg å være en milliard for lite.

Nå har kommunen lagt seg på «godt nok» utbygging og kuttet 100 millioner. For å dekke opp de 930 millionene som mangler, økes blant annet bomprisene med 33 prosent og bompengeperioden utvides fra 15 til 20 år.

I tillegg spytter staten inn 80 millioner og kommunen og fylkeskommunen 40 millioner kroner hver. Men brorparten av ekstraregningen, 770 millioner, dekkes av bilistene.

Harstad Tidende har skrevet mange spaltemetere om saken, og den har vært heftig debattert blant byens 25 000 innbyggere.

Merfinansieringen ble i februar vedtatt av Harstad kommunestyre. Bare Høyre, Frp og Rødt stemte i mot.

Må bare bli ferdig

Ordfører Marianne Bremnes (Ap), som leder styringsgruppen for Harstadpakken, sier det ikke er mulig å stanse nå.

– Flertallet i kommunestyret mener at når vi først er i gang, er det for sent å stoppe. Nå må vi bare bli ferdig, sier Bremnes til VG.

Hun viser til at Harstadpakken består 30 forskjellige prosjekter.

– Det er mange enkeltmomenter som har gjort at det har blitt mye dyrere. Vi fikk blant annet en rundkjøring som ikke lå i den opprinnelige pakken, sier hun.

Ellers har reviderte reguleringsplaner, nye krav til universell utforming og økte kostnader til kjøp av grunn- og trafikkavvikling bidratt til kjempesprekken.

– Har dere ikke hatt styring?

– Jo, vi har hatt styring underveis, men mener at vi kunne hatt mer konkrete tall fra begynnelsen av enn det vi hadde, sier Bremnes.

Hun får støtte av Torbjørn Naimak, regionveisjef i Statens vegvesen, som også sitter i styringsgruppen.

– Når man har mange anlegg hvor ikke alt er planlagt og nøyaktig kostnadsberegnet, blir det ofte endringer, og det skjedde i dette tilfellet. En del av kostnadene ble også vurdert for lavt, sier Naimaik til VG.

– Hvem har skylden?

– Den er fordelt og sammensatt, sier Naimak og legger til at Statens vegvesen har ansvaret for overskridelsene på riks- og fylkesveiene.

– Men også kollektivsatsingen er blitt dyrere, og det har fylkeskommunen hånd om. Og så er det en masse kommunale prosjekter.

– Grove anslag

Ifølge Stein Johansen, prosjektsjef i Statens vegvesen Region nord, har det vært økninger på det meste i større eller mindre grad.

– Årsaken er at da pakken ble vedtatt, var veldig lite prosjektert og planlagt. Det var mer snakk om veldig grove anslag, sier han.

Dette er en såkalt porteføljestyrt pakke. Det vil si at hvis noen tiltak blir dyrere enn planlagt, må noen andre tiltak tas ut.

Det var det Høyre ville da de så hvor store overskridelsene ble. Men med tilleggsbevilgningene gjøres dette i mindre grad.

– Vi mener vi må sette foten i bakken og sluttføre det som er påbegynt for så å se hvor mye penger vi har igjen, sier leder av Harstad Høyre, Einar Mustaparta, til VG.

Høyres gruppeleder, Håkon Vahl, har tipset Riksrevisjonen og bedt dem om å se på overskridelsene.

– Skandale

Frode Bygdnes, varamedlem for Rødt i kommunestyret, frykter ytterligere kostnadsøkninger.

– Jeg synes det er en skandale der vi er kommet og vi har ingen garanti for at det ikke baller på seg slik som på Stortinget. Det ser jo nesten sånn ut. Vi vet ikke hva som står igjen på tunnelen og rundkjøringen, sier Bygdnes til VG.

Den påplussede Harstadpakken sendes til Stortinget for endelig avgjørelse.

Her kan du lese mer om