PARTENE: Kristin Kirkemo (44) og broren har saksøkt Veronica Orderud (45) og søsteren etter at deres felles mor døde i oktober i fjor.
PARTENE: Kristin Kirkemo (44) og broren har saksøkt Veronica Orderud (45) og søsteren etter at deres felles mor døde i oktober i fjor. Foto: VG/NTB Scanpix

Kristin Kirkemo og Veronica Orderud møtes til arvestrid bak lukkede dører

INNENRIKS

Av hensyn til privatlivets fred, kastes pressen på gangen under arvestriden i Nedre Romerike tingrett.

Publisert:

Det er Kristin Kirkemo (44) som har bedt om lukkede dører, viser kjennelsen fra tingretten. Veronica Orderud (45) har ikke motsatt seg kravet.

Pressen vil derfor ikke ha adgang til rettssalen der arven etter halvsøstrenes felles mor skal fordeles. Kun sluttinnleggene, der partene sammenfatter sitt syn på saken, vil være tilgjengelige for offentligheten.

«Det er vist til at bevisførselen i stor grad vil omfatte personlige og helsemessige forhold, og at hensynet til privatlivets fred må veie tungt», heter det i kjennelsen.

Saken er berammet for Nedre Romerike tingrett torsdag og fredag denne uken.

«Slik retten vurderer det, vil det både kunne svekke sakens opplysning og unødig belaste partene, om offentligheten skulle ha tilgang til forhandlingene».

Saksøker søsteren

Det var i mai år at Kristin Kirkemo og lillebroren tok ut stevning mot Per (63) og Veronica Orderud – samt Veronica Orderuds lillesøster. Senere har Kirkemo frafalt kravet mot Per Orderud.

Kirkemo og lillebroren er halvsøsken med Veronica Orderud og lillesøsteren – og bakgrunnen for søksmålet er dødsfallet til deres felles mor i slutten av oktober i fjor.

Per og Veronica Orderud ble dømt til 21 års fengsel for trippeldrapet på Orderud gård på pinseaften i 1999.

Kristin Kirkemo ble dømt til 16 års fengsel. Alle har sonet ferdig dommene og er løslatt.

Selve innholdet i kravet er så langt ikke kjent, men advokat Jon Alshus, prosessfullmektigen til Veronica Orderud og halvsøsteren, har trukket frem morens engasjement for det tidligere ekteparet Orderuds forsøk på å få drapssaken gjenopptatt.

«N.N. (moren til halvsøsknene, journ.anm.) ønsket å støtte arbeidet med en begjæring om gjenopptagelse for Per og Veronica Orderud. Det etter at privatetterforsker Tore Sandberg i 2007 ble engasjert i forbindelse med arbeidet. Hun tok alene opp et lån for å dekke kostnadene med arbeidet.», skrev Alshus i en uttalelse til VG i november.

Testament og gavebrev

I uttalelsen opplyser advokaten videre at den avdøde moren hadde opprettet et testament og gavebrev før hun døde – hvor fordelingen av arven ble bestemt.

«Veronica Orderud og N.N. (lillesøsteren, journ.anm.) bestrider at saksøkerne har noe som helst berettiget krav mot dem», skrev Alshus.

Ifølge advokaten mener Veronica Orderud og hennes lillesøster at prosessen rundt arveoppgjøret er «gjennomført i henhold til det gavebrevet N.N. (journ.anm. moren) utferdiget som sin livsdisposisjon og testamente.»

Kristin Kirkemo og lillebroren har engasjert advokat Lars Marius Holm i forbindelse med tvistesaken. Det har ikke lyktes VG å få en kommentar fra Holm.

Her kan du lese mer om