VIL HA FAKTA: Rødt-leder Bjørnar Moxnes reagerer kraftig på at han har fått avslag på innsyn i to dokumenter fra Luftambulansetjenesten HF, et om den juridiske prosessen i anbudsrunden, og en risikoanalyse av situasjonen som har oppstått. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Raser over hemmelighold av luftambulanse-dokumenter: Ber Høie rydde opp

Luftambulansen nekter politikere og medier innsyn i et juridisk dokument fra anbudsprosessen for ambulansefly-tjenesten. Rødt-leder Bjørnar Moxnes krever at både befolkningen og Stortinget må få vite hva som har gått galt – og hvorfor.

 • Nanna Johannessen
 • Camilla Fredstad Huuse

Artikkelen er over to år gammel

– Det offentliges interesse her er å få innsyn i hva som har gått galt i denne skandaløse prosessen, sier Rødt-leder og stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes til VG.

Han er en av flere aktører som har bedt om innsyn i de juridiske vurderingene som lå til grunn for anbudsprosessen i luftambulansen, men fått avslag.

Det var Dagens Næringsliv som 15. mai skrev at Luftambulansetjenesten (LAT HF) har fått gjort en juridisk vurdering av hvor lave krav til kvalitet man kunne godta fra selskapene uten å bryte kriteriene i anbudet.

Notatet er unntatt offentlighet.

Flere aktører, VG inkludert, har bedt om innsyn i notatet som har tittelen «det juridiske handlingsrommet» i anbudsprosessen for ambulanseflyene, og som er skrevet av advokatfirmaet Wikborg Rein for LuftambulansetjenestenHF.

Hemmelig løpende risikoanalyse

Unntatt offentlighet er også den siste risikoanalysen foretatt av Luftambulansetjenesten i forbindelse med operatørbyttet, som har fått dokument-navnet «Risikoanalyse luftambulansetjenesten – overgang til ny operatør».

I en e-post sendt til VG den 24. mai bekrefter Luftambulansetjenesten at det er laget en risiko- og sårbarhetsanalyse over situasjonen som har oppstått i ambulanseflytjenesten knyttet til pilotmangel, og utfordringene ved overgang til ny operatør 1. juli 2019.

«Risikoanalysen baserer seg på analysene fra både ambulansefly- og ambulansehelikoptertjenesten og er utført på bakgrunn i at beredskapen etter hvert ble svekket. Analysen beskriver ulike forhold med forslag til tiltak. Tiltakene som er foreslått vil kunne bidra til å redusere dagens risikobilde. Deler av disse tiltakene er nå satt i verk. Den siste analysen inneholder selskapsensitiv informasjon og er derfor unndratt offentlighet [ ...], skriver Luftambulansetjenesten HF til VG.

les også

Luftambulansekrisen: Liss Inger (29) måtte føde hos legevakten

I svar til Rødt-leder Moxnes skriver Luftambulansetjenesten at dokumentet inneholder opplysninger om mulig risiko knyttet til manglende leveranse av ambulansefly-tjenester, og at «innsyn vil kunne skade forhandlingsposisjonen eller den strategiske stillingen til Luftambulansetjenesten HF for å kunne iverksette kompenserende tiltak så lenge avtaleforholdet med Lufttransport AS løper».

Ifølge Luftambulansetjenesten oppdateres dokumentet stadig – og sendes til de fire regionale helseforetakene, samt Helse- og omsorgsdepartementet til orientering.

KRISE: Siden slutten av april har det vært problemer i pilot-bemanningen etter at flere piloter sluttet i Lufttransport. Det skyldes at det ikke var virksomhetsoverdragelse i kontrakt med den nye anbudsvinneren Babcock. Foto: Terje Mortensen/VG

– Frekkhetens nådegave

Moxnes mener dokumentet om det juridiske handlingsrommet kan vise hvor det har gått galt i anbudssprossen, og har påklaget avslaget til Helse- og omsorgsdepartementet:

– Å nekte befolkningen og Stortinget innsyn i dette er frekkhetens nådegave nå som skandalen er et faktum. Bent Høie må snarest rydde opp i dette rotet. Han er ankeinstans, og må ta grep, sier Moxnes.

VG har tidligere skrevet at anbudsvinneren Babcock fikk innsyn i lønnsdetaljer hos konkurrenten Lufttransport underveis i den omstridte anbudsrunden.

les også

Full strid i ambulansehelikopter-tjenesten: Ansatte raser mot lønnskutt med ny eier

I klagen til Helse- og omsorgsdepartementet skriver Moxnes at det i lys av blant annet disse opplysningene vil være helt urimelig om ikke folkevalgte og offentligheten får innsyn i vurderingene som ligger i det sentrale juridiske grunnlagsmaterialet anbudsprosessen hviler på.

– Det som skjer nå er at Europas – kanskje verdens beste, luftambulansetjeneste er i ferd med å bli ødelagt fordi vi mister avgjørende personell med uvurderlig erfaring og kompetanse. Det skjedde fordi det samme helseforetaket og de samme direktørene valgte det billigste, og ikke det beste anbudet, sier Moxnes til VG.

Han sier han ikke har tillit til ledelsen i Luftambulansetjenesten.

– Disse direktørene skjønner åpenbart ikke hvem de er til for. Det må helseminister Høie rydde opp i: Gi oss og befolkningen innsyn, slik at vi får kortene på bordet. Vi må vite hva som har gått galt og hvorfor. Det er hensikten med det vi ber om innsyn i, sier han.

– Svekket tillit til prosessen

Nestleder Kjersti Toppe (Sp) i helse- og omsorgskomiteen reagerer også på hemmeligholdet i saken, og sier åpenhet rundt de juridiske vurderingene og den løpende risikoen hadde tjent saken:

– I begge disse notatene hemmeligholdes det viktig informasjon, både om det som skjer akkurat nå og den juridiske vurderingen som ligger til grunn for at de ikke ville ha virksomhetsoverdragelse i anbudet. Hemmelighold rundt dette er en uting og bidrar til enormt svekket tillit til hele prosessen.

SVEKKET TILLIT: Kjersti Toppe (Sp) mener hemmelighold i luftambulanse-saken er en uting. Foto: Hallgeir Vågenes/VG

Hun mener helse- og omsorgsminister Bent Høie må gripe inn:

– Jeg kan ikke begripe at Høie ikke griper inn og sikrer denne prosessen. Vi kan godt være uenige om virksomhetsoverdragelse og andre forhold i denne saken, men åpenhet bør være bud nummer én i denne saken. Jeg reagerer sterkt på at Høie gjemmer seg bak helseforetakenes nei, og ikke griper inn. Dette er nok et argument for å annullere kontrakten og sørge for ny anbudsprosessen basert på åpenhet, sier Toppe.

Forbundsleder: Kan indikere at man har noe å skjule

Stortingsrepresentant og medlem i helse- og omsorgskomiteen Ingvild Kjerkol (Ap) mener også at offentligheten bør få innsyn i vurderinger som er gjort i saken:

– I disse notatene kan det være informasjon som kunne ha vært nyttig i helse- og omsorgskomiteens behandling av hasteforslaget fra Rødt. Det ble stilt spørsmål til LAT HF om det forelå noen vurdering på høringen i forrige uke, og alt de da svarte var at det var foretatt en juridisk betenkning, sier hun.

les også

Luftambulanse-krisen: 33 piloter på vei ut – frykter kollaps

Forbundsleder Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund mener også at offentligheten bør få innsyn:

– Det er beklagelig at vi ikke får fjernet det sløret av mistanke som henger over denne saken. Hvis det er slik at det ikke har foregått noen feil, ville ikke noe vært bedre enn det. Men for at tvilen skal fjernes, må det faktisk gis innsyn i om alt har foregått som det skulle. Og da må man naturligvis slippe ut de dokumentene som er unntatt offentlighet. Når man derimot fortsetter å tviholde på disse kan det indikere at man har noe å skjule. Det er ikke saken tjent med, sier forbundsleder Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund.

Høie: Bedriftssensitiv eller berørt av sikkerhetsvurderinger

I en e-post til VG skriver Bent Høie (H) mandag ettermiddag at det generelt er et mål at forvaltningen er mest mulig åpne:

– Men vi det betyr ikke at all informasjon kan gis ut. Når det gjelder luftambulansesaken er det en del informasjon som er bedriftssensitiv eller berørt av sikkerhetsvurderinger. Vi har dag publisert to rapporter på departementets nettsider (ekstern lenke) om situasjonen, sier Høie.

– Når det gjelder departementets klagebehandling på de avslåtte innsynsbegjæringene, gjøres det på ordinær måte, og jeg kan ikke kommentere disse nå, skriver Høie.

Nye tiltak

Mandag formiddag sendte Helse- og omsorgsdepartementet ut en pressemelding om at Luftambulansen HF er klar til å sette i verk flere konkrete tiltak dersom det på nytt oppstår svikt i beredskapen for ambulanseflyene – eller om situasjonen endrer seg.

– Min fremste prioritet er å sikre befolkningen i hele Norge, og spesielt Nord-Norge, en trygg og normal luftambulanseberedskap. Derfor ba jeg Helse Nord om en ny og oppdatert plan for beredskapen basert på ulike mulige utviklinger i situasjonen. Mange av tiltakene kan iverksettes raskt hvis Lufttransport AS ikke klarer å bemanne sine ambulansefly, sier helseminister Bent Høie i pressemeldingen.

I meldingen forsikrer Høie om at innbyggere og helsepersonell kan være trygge på at situasjonen overvåkes kontinuerlig.

Ifølge pressemeldingen vil Høie møte Babcock den 11. juni « for å få førstehånds kunnskap om hvordan de skal sikre at de er klar til å overta ansvaret for hele flyambulansekontrakten 1. juli 2019, og hvordan Babcock kan bidra for å trygge beredskapen frem til dette».

Vedlagt pressemeldingen lå også rapporten «Vurdering av ulike scenarioer i ambulanseflyberedskapen inntil ny operatør overtar 1.7.2019».

«Deler av den komplette scenarierapporten er av økonomiske og sikkerhetsmessige årsaker unntatt offentlighet», skriver Helse- og omsorgsdepartementet i pressemeldingen.

Luftambulansetjenesten har foreløpig ikke kommentert saken.

Les også

 1. I natt bytter ambulansehelikopter-tjenesten eier – frykter svekket beredskap

  TROMSØ (VG) Fra og med fredag vil ikke det største og beste ambulansehelikopteret være tilgjengelig ved…
 2. Far og sønn vant luftambulanse-avtalen. Slik svarer de på den voldsomme kritikken.

  Midt i stormen om luftambulanse-tjenesten, lover ledelsen i Babcock at de vil være klare til å overta ansvaret for å fly…
 3. Erna Solberg om luftambulanse-krisen: – Jobber intenst for at beredskapen skal være oppe og stå

  TROMSØ (VG) Det er ikke pengene som teller for å sikre beredskapen i luftambulansetjenesten, sa statsminister Erna…
 4. Akuttlegene bekymret for luftambulanse-krisen: 50 avvik på fire uker

  TROMSØ (VG) Til tross for at Erna Solberg onsdag uttalte at situasjonen i Luftambulanse-krisen har normalisert…

Mer om

 1. Luftambulansen
 2. Bent Høie
 3. Helse- og omsorgsdepartementet
 4. Bjørnar Moxnes
 5. Ingvild Kjerkol
 6. Kjersti Toppe
 7. Nord-Norge

Flere artikler

 1. Risikerer kontroll-sak: Krever svar på ni spørsmål fra Høie i luftambulanse-saken

 2. Høie avviser politiske føringer for luftambulanse-anbudet

 3. Luftambulansekrisen: SV vil fremme «daddelvedtak» mot Bent Høie

 4. Luftambulanse-krisen: Babcock fikk innsyn i lønnsdetaljer hos konkurrenten

 5. Norsk Flygerforbund og Babcock enige om avtale for ambulanseflygere

Fra andre aviser

 1. Opposisjonspartiene: – Annuller anbudet om luftambulansetjenesten

  Aftenposten
 2. Høie forsvarte seg i Stortinget

  Aftenposten
 3. Halvparten av luftambulansepilotene i Alta har sluttet

  Aftenposten
 4. SV: – Høie må bli på jobb til luftambulansekrisen er løst

  Bergens Tidende
 5. Babcock avslutter samarbeid med selskap der Helse Nords styreleder er direktør

  Bergens Tidende
 6. Krise i luftambulansetjenesten i Nord-Norge - Tromsø-ordfører vil ha gransking

  Aftenposten

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder