TIL STATSRÅDEN: Magnus Holøyen og brødrene hans var mandag i Oslo for å møte kommunalminister Monica Mæland og utvalget som i flere måneder hadde gransket sakene deres. Foto: Krister Sørbø

Mener Tolga-brødrene kan ha rett på erstatning

Brødrenes advokat varsler erstatningskrav etter Tolga-rapporten. Spesialister på erstatningsrett mener de har en god sak.

Granskningen av Tolga-saken, som ble lagt frem mandag, viste omfattende svikt i det offentliges behandling av brødrene Holøyen.

To brødre ble registrert som psykisk utviklingshemmede uten å ha diagnosen. Den tredje ble registrert flere år før han fikk diagnosen. Feilregistreringen ga Tolga kommune syv millioner kroner mer enn de skulle i statlige midler.

Videre viste granskningen at vergemålene aldri burde vært opprettet, og at helsevesenet hadde ført opp og videreført feil diagnoser.

Kort tid etterpå varslet familiens advokat krav om erstatning.

– Helt spesiell sak

Finn Linde Eriksen, partner i Codex advokater, mener at Tolga-brødrene har en god sak.

– Det kan absolutt være aktuelt med erstatning for brødrene. Dette er en helt spesiell og fæl sak, sier Eriksen til VG.

Han forteller at minst ett av tre hovedkrav vanligvis må oppfylles for å få erstatning i slike saker. For det første må det være et økonomisk tap, altså at du har tapt inntekt på grunn av skaden. For det andre må det være et ansvarsgrunnlag som fordrer en uaktsomhet fra en av partene. For det tredje er det et krav om årsakssammenheng, som innebærer en sammenheng mellom hendelsen og plagene.

Men det finnes også muligheter som ikke stiller krav om økonomiske tap.

– Det er snakk om enten oppreisningserstatning eller menerstatning. I sistnevnte vurderer en lege om du har fått et varig men på grunn av hendelsen du har blitt utsatt for, sier han.

les også

Mæland om Tolga-granskingen: – Dette er veldig alvorlig

– Plaster på såret

Advokat Christian Lundin mener også det er gode holdepunkter for et oppreisningskrav. Lundin, som har spesialisert seg på erstatningsrett, mener Tolga-saken kan være unik på grunn av omfanget av svikten i sentrale offentlige organer.

– Det er mye som tyder på at kommunen og fylkesmannen kan klandres. Det er mer krevende å påvise et eventuelt økonomisk tap, men hvis det er snakk om en grov uaktsomhet, vil det være aktuelt med en slags «plaster på såret»-erstatning. Det vil da bli utbetalt en oppreisning, som er uavhengig av personens økonomiske status, sier Lundin til VG.

Men skulle brødrene Holøyen få erstatning, vil den høyest være noen hundre tusen kroner hver.

– Problemet i norsk rett er at oppreisningsnivåene generelt er veldig lave. Hvis det er snakk om at du blir utsatt for en grovt uaktsom handling, så er det snakk om mellom 300.000 og 400.000 kroner i erstatning, i beste fall, sier Lundin.

– Alvorlig krenkelse

Nicolai Skjerdal, Tolga-brødrenes advokat, sa mandag at brødrene har blitt utsatt for en rekke krenkelser.

– Vi står overfor opptreden fra kommunen og Fylkesmannen som ikke bare representerer svikt, men som over tid utgjør alvorlig krenkelse av brødrenes rett til vern om sitt privatliv og handlingsrom. Det er således intet spørsmål om det foreligger ansvarsgrunnlag, men et spørsmål om hvor alvorlige forhold vi står overfor, blant annet om kommunen egentlig har hatt de beste intensjoner overfor familien slik det er fremholdt, skriver Skjerdal i en e-post.

Han legger til at de også undersøker grunnlaget for erstatningsansvar, også om det er krav for oppreisning etter Den europeiske menneskerettskonvensjon.

– Misforståelse

Granskningen konkluderer med at Fylkesmannen i Hedmark opprettet vergemål på sviktende grunnlag, at brødrenes protester ikke ble hørt og at feil ikke ble rettet opp.

les også

Knut Storberget: – Må ta kritikken på høyeste alvor

Men ifølge utvalget ble de ikke registrert som psykisk utviklingshemmede for at Tolga kommune skulle tjene mer penger.

– Dette beror på det vi kan kalle en misforståelse fra kommunens side. Det var holdepunkter for å kunne vurdere at brødrene tilfredsstilte diagnosekravet i rundskrivet til Helsedirektoratet. Men selv om det foreligger en del unnskyldende momenter, må vi oppstille et aktsomhetskrav til kommunen: Er de usikre, får de snu seg og ringe til Helsedirektoratet, sa granskningsleder Rune Fjeld under pressekonferansen.

les også

Slik svarer Tolga-ordfører på kritikken i rapporten

På spørsmål fra VG om det er flere svar å hente rundt hva som førte til at brødrene først ble registrert, sier Fjeld:

– Nei, det tror jeg ikke. Vi har også lurt på hva som skjedde i 2010. Vi har gått så grundig til verks som mulig. Vi har snakket med de involverte aktørene i 2010 og gjort en grundig vurdering av dette. Vi får ikke flere svar.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder