FORBANNET: Miljø- og samferdselsbyråd Lan-Marie Nguyen Berg (MDG) og byrådsleder Raymond Johansen (Ap) mener regjeringen ved samferdselsministeren sniker seg unna sitt ansvar. Foto: Frode Hansen, VG

Krever at Frp-Dale tar ansvar for bom-sjokk: 27.000 kroner i året på ny E18

En pendler må anslagsvis ut med 27.600 kroner i året for å kjøre på ny E18 Asker-Oslo om seks år. Dette må regjeringen manne seg opp til å fortelle, mener byrådsleder Raymond Johansen og byråd Lan-Marie Berg. De er lei av å være enslige huggestabber for bom-motstanderne.

– Vi blir ofte møtt med at Lan og Raymond har ansvaret for økningen i bompengene i Oslo. Nå må Fremskrittspartiet og Høyre fortelle folk at de vil finansiere utbyggingen av E 18 med nye bomløsninger og hvor mye det vil koste. En pendler fra Asker må betale 27.600 kroner i året inn til Lysaker. Jeg er ganske lei av at Fremskrittspartiet og Høyre, som er de ansvarlige for disse kostnadene og de nye bommene som skal opp på den enorme motorveien, har gått helt under radaren, sier Raymond Johansen til VG.

les også

Bompengebråk kan føre til utsettelse av nye takster

Totalt kan bomprisen for en pendler som kjører Asker-Oslo tur/retur i rushtidene i 2025, overstige 40.000 kroner i årlig bompris, viser Oslo kommunes og VGs beregninger ut fra anslag på bomprisene om seks år. (se egne faktabokser om bomprisene)

Byrådslederen mener staten har overkjørt den lokale enigheten om to felt inn mot Oslo ved å utvide til tre felt på den planlagte og vedtatte nye E18-motorveien.

SEKS FELT: Ny E 18 slik den skal bli på Ramstadsletta ved Høvik i Bærum kommune. Men det blir en kostbar affære å kjøre på motorveien som er planlagt med tre felt i hver retning. Foto: Illustrasjon: Statens vegvesen

– Frp sier de vil gjøre neste års valg til et bompengevalg. Men da må de fortelle hele sannheten. Dette motorveiprosjektet som Frp står bak, sammen med de to andre regjeringspartiene, vil koste rundt 40 millilliarder kroner. Dette blir et bompenge-bonanza. Dette må både Aina Stenersen i Oslo Frp og samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) være ærlige og si i fra om, forlanger Oslos byrådsleder.

les også

Bompengeopprør over hele landet

Dere i Oslobyrådet har vel også et delansvar for den totale bompengebelastningen i hovedstadsområdet?

– Ja, sammen med Høyre og de andre partiene som står bak Oslopakke 3, så har vi ansvaret for den avtalen og den nye, indre bomringen. Men denne ekstraregningen som vil komme som følge av en utvidet ny E18, går under radaren. Mange har inntrykk av at Lan har ansvaret for bompengene alene. I 1991 da bomringen først ble innført, var Lan Marie Berg fire år gammel. Mye skal hun ha ansvaret for, men akkurat det skal hun slippe, sier Johansen og kommer plutselig på:

les også

Frithjof Jacobsen: De unge, de gamle – og gapet

Pluss content

– Jeg for min del satt riktignok i byråd den gangen også, sier han og ler så skjorten truer med å komme opp av bukselinningen.

Lan Marie Nguyen Berg finner behov for å tilføye at heller ikke hun ønsker seg «mer bompenger enn nødvendig».

- Vi er for bompenger når det bidrar til at byene våre blir bedre å bo i. Moderne byutvikling dreier seg om færre biler i byene for å få ren luft og plass til mer kollektivtrafikk. Det ser vi over hele Europa. I Oslo bruker vi nå ni av ti bompengekroner til å bygge ut bedre T-bane, trikk, buss og sykkel. Det gjør at folk flest kommer seg raskere frem, samtidig som det blir plass på veien til de som trenger å bruke bil. Men vi ønsker ikke mer bompenger enn nødvendig, sier Lan Marie Nguyen Berg.

BRUKER BOMPENGER: Byrådsleder Raymond Johansen og miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg fotografert på byrådslederens kontor i Oslo rådhus. Foto: Frode Hansen, VG

Også hun utfordrer regjeringspartiene til å stå frem og fortelle hva det koster med en ny E18.

– Vi ønsker færre, ikke flere biler inn til byen, legger hun til og minner om Paris-avtalens mål om nullvekst i biltrafikken.

Veibehov

– Må ikke landets mest befolkningstette område - også ha veier - i tillegg til t-baner, busser, trikker og tog?

– Oslo-området vokser med 8000 mennesker i året. 120.000 mennesker pendler inn til Oslo. Vi kan jo tro at vi skal ta alt dette ved å bygge vei. Men det er ikke lønnsomt å gjøre det. Vi snakker om nullvekst, vi skal bygge ut Intercity og tog. Og samtidig kjemper det seg frem en stor motorvei. Da er det ikke bærekraftig lenger, svarer Raymond Johansen.

Han spør tilbake:

– Når folk ser at det vil koste 27.600 kroner i året å pendle på en ny E18 fra Asker til Lysaker ved Oslo grense. Vil det da være behov for en så bred motorvei med tre felt som det er lagt opp til?

les også

Lan Marie Nguyen Berg svarer på hetsen: – Ubehagelig og trist

Lan legger til: I tillegg til at det er dårlig miljøpolitikk, kommer det til å bli så dyrt å kjøre på E 18 at det blir en motorvei for de rike. Det er veldig trist at regjeringen kjører videre med dette.

SPLEISELAG: Samferdselsminister Jon Georg Dale minner Oslo-toppene Raymond Johansen og Lan Marie Nguyen Berg om at staten betaler en stor del av regningen - i tillegg til bompengeandelen på ny E18. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) avviser at Frp bevisst underkommuniserer at E18-prosjektet blir kostbart både for statskassen og for bilistene.

– Vi bidrar med milliarder fra statens side til mange samferdselsprosjekter rundt Oslo. Vi bidrar med å betale en stor del av regningen. Vi har inngått en deal med blant andre Oslo kommune om å følge opp den bompengeandelen som er fastsatt i Nasjonal Transportplan. Så har det vært en diskusjon mellom Oslo og oss i staten om vi trenger en ny E18 med den dimensjonen som det er lagt opp til. Staten mener det er et slikt behov, sier Dale.

les også

Oslo-pendling med elbil kan koste 71 kroner innen 2025

Mange kjører gjennom byen

Med denne høye bompengeprisen på E18, blir den nye motorveien bare for rikfolk?

– Det blir lagt opp til et enda bedre kollektivtilbud i dette området, slik at ikke minst pendlere skal kunne velge. Husk, at motorveien ikke bare er for de som pendler inn til Oslo, men også for alle som må kjøre gjennom byen, ikke minst nyttetrafikken. Samtidig er det et metningspunkt for hvor mye bompenger man kan kreve av folk, svarer Dale som vil ha anledning til å vurdere nærmere hvor dette metningspunktet befinner seg på en ny E18.

– Forstår du at Raymond Johansen og Lan Marie Berg er lei av å være enslige huggestabber for bompengemotstanderne?

– Nei, jeg forstår ikke at de ikke er villig til å ta konsekvensen av den politikken de fører. Min og Frps ambisjon er å dempe økningene i bompengene. Den målsettingen vil fortsatt jobbe for å følge opp.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder