Advarer mot å fjerne politiets sivile oppgaver

Lederne i norsk politi advarer mot å ta fra etaten sivile gjøremål som utstedelse av pass, tilbakekall av førerkort, oppholdstillatelse eller fravikelse av fast eiendom.

  • Terje Helsingeng
  • Ola Mjaaland
Publisert:
Artikkelen er over ni år gammel

Både Politidirektoratet og Politiets Fellesforbund er enig om at dette må utredes langt grundigere enn tilfelle har vært til nå.