ØKER: NAV-direktør Joakim Lystad melder om høyere arbeidsledighet. FOTO: JAN PETTER LYNAU

Arbeidsledigheten i Norge øker

Denne måneden økte arbeidsledigheten med 1500 personer. Økningen var særlig stor i bygge- og anleggsbransjen, viser sesongjusterte tall fra Nav.

ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

Ved utgangen av september var 69.600 personer registrert som helt ledige hos Nav. Det er 6500 flere enn i september i fjor.

- Arbeidsledigheten er nå på 2,6 prosent av arbeidsstyrken. Det er tre år siden ledigheten var høyere i september enn den er nå, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad.

Hvis man regner med alle arbeidssøkere som er på tiltak, var ledigheten i september på 84.100 personer. Dermed var ledigheten i september på 3,1 prosent.

LES OGSÅ: Svært høy arbeidsledighet blant transpersoner

Det er 6100 flere personer enn i september i fjor, da tre prosent av arbeidsstyrken var helt ledig eller på tiltak.

- Upåvirket av Europa

Arbeidsminister Anniken Huitfeldt (Ap) mener det ikke er grunn til bekymring. Norge berøres ikke av krisen i Europa, mener hun.

- Arbeidsmarkedet er noe svekket det siste året. Økningen vi ser i antall ledige viser at vi ikke er upåvirket av situasjonen i Europa, sier Huitfeldt.

Finnmark og Oslo verst

Navs tall viser at ledigheten er høyere enn for ett år siden i alle fylker, bortsett fra i Telemark og Vest-Agder. Der har det vært en liten nedgang.

Størst økning har det vært i Nordland og Aust-Agder, opp 18 prosent fra september i fjor.

Lavest ledighet er det på Vestlandet. Østfold er fylket hvor flest mennesker mangler jobb. 3,5 prosent av arbeidsstyrken i grensefylket har ikke noe arbeidssted å gå til.

Finnmark og Oslo sliter også mer enn resten av landet, med en ledighet på 3,4 prosent.

Europeere til Oslo

I Oslo har økningen det siste året vært på 10 prosent. Ved utgangen av september sto 12.175 personer i hovedstaden uten jobb. Navs tall for Oslo viser at krisen i Europa bidrar til å sende flere arbeidsledige til Norge.

- Ledigheten begynte å øke for denne gruppen i fjor sommer. Det var også da vi begynte å se økende ledighet innenfor for eksempel bygg og anlegg, hvor det jobber mange fra OECD-land, sier fylkesdirektør Hege Farnes Hildrum i Nav Oslo.

Fordelt på statsborgerskap var det i september størst økning i ledigheten blant spanjoler, med en vekst på 73 prosent i Oslo.

Ledigheten blant litauere økte med 40 prosent og blant polakker med 32 prosent.

Bygg og anlegg

På landsbasis er det størst økning i ledigheten innen bygg- og anleggsbransjen. Ledigheten har også økt mye for ingeniører og IKT-arbeidere.
Lavest ledighet er det innenfor akademiske yrker med 0,9 prosent og i undervisningsyrker med 1 prosent.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder