96,6 lovbrudd per tusen innbygger i toppåret 2002 - mot 76,9 i fjor

FÆRRE LOMMETYVERIER: De nesten 14 700 grove tyveriene fra person på offentlig sted i fjor, som her i Oslo, var 19 prosent færre enn i 2012. Foto:Trond Sørås,

Kriminaliteten har ikke vært lavere på 20 år

Den anmeldte kriminaliteten per person i Norge er nå like lav som for 20 år siden. Bare det siste tiåret har den stupt med 20 prosent - og 18 prosent i snitt siden 1998.

 • Terje Helsingeng

Artikkelen er over seks år gammel

Det viser tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) som har analysert de 388.500 lovbruddene som ble anmeldt i fjor og satt dem inn i et 20-årsperspektiv. I fjor utgjorde det 76,9 lovbrudd per 1000 innbygger, mot 76,2 i 1993.

* Mens Norges befolkning har økt med 800.000 i disse årene, ble det «bare» begått 61.000 flere lovbrudd i fjor enn for 20 år siden.

* I toppåret 2002 ble det begått 437.250 lovbrudd, noe som utgjorde 96,6 per 1000 innbygger.

* SSB mener at kriminaliteten kan ha gått enda mer ned fordi registreringen har blitt bedre, og en større del av lovbruddene som er med i statistikkene skjer i utlandet. Dette støttes av Domstoladministrasjonen.

– Nedgangen har en klar sammenheng med at det anmeldes færre tyverier og andre vinningsforbrytelser, fastslår Reid J. Stene, som er gruppeleder kriminalstatistikk i SSB.

Færre boliginnbrudd

Ser man utviklingen over mange år er nedgangen i tyverier fra hjem, hytter og biler spesielt stor.

– Dette er en utvikling som har skjedd noenlunde samtidig i mange andre land. Det har imidlertid også vært en utvikling med flere tyverier fra personer som er i de offentlige rom, hvor langt flere enn før anmelder at de er blitt frastjålet ting de bærer med seg. Men i sum er det en betydelig nedgang i tyverier og andre vinningslovbrudd. Dette er vesentlig for den samlede nedgangen i den anmeldte kriminaliteten, sier Stene.

– Hvor tror dere årsaken er?

– Spekulasjonene til disse endringene er mange. Vi har ikke gjort brede årsaksanalyser av den norske kriminalitetsutviklingen. Men ut fra de kildene vi har tilgjengelig, mener vi at all nedgang ikke kan forklares med at befolkningen anmelder mindre nå enn før, sier han.

– Kan man forvente ytterligere nedgang?

– Det er vanskelig å si, og SSB lager ikke prognoser for dette. For visse type tyverier er det nå såpass få tilfeller at vi muligens har nådd et minimumspunkt for hva vi kan forvente. Det er også slik at Norge har hatt en betydelig befolkningsøkning i løpet av de siste 10 årene, og en videre økning kan ha en betydning for omfanget av lovbrudd som begås og anmeldes. Sett i lys av utviklingen de siste årene, kan man imidlertid ikke forvente at vi får en økning av kriminalitetsnivået ene og alene på grunn en befolkningsøkning.

Foto: ,

– Hvordan forventes kriminalitetsbildet å endre seg?

– Dette er et fremtids- og prognosespørsmål som vi i liten grad kan uttale oss om, men politi og andre deler av rettsvesenet har kommet med sine trusselvurderinger. For SSB er det imidlertid viktigst å lage kriminalstatistikker som på en brest mulig måte beskriver den kriminalitetsutvikling som har skjedd, sier seniorrådgiver Reid J. Stene i SSB.

Mest vold i nord

Det nordligste fylket, Finnmark, samt hovedstaden Oslo har mest anmeldt voldskriminalitet – henholdsvis 8,6 og 8,3 anmeldelser per 1000 innbygger.

Sogn og Fjordane har til sammenligning klart færrest innbrudd og tyverier.

– Narkotikaforbrytelser, og i enda større grad tyverier, er vesentlige grunner til at de urbane strøk samlet sett har et større omfang av forbrytelser enn mindre urbane strøk, sier seniorrådgiveren.

Han viser til at disse lovbruddene ofte skjer i sentrumskjernene til byene. Disse områdene oppsøkes av dem som besøker byene, både fra nærliggende og mer fjerne strøk, noe som bidrar til at det er langt høyere omfang av tyverier og andre lovbrudd sentralt i byene - og da særlig i Oslo.

388 500 lovbrudd i fjor

* Vinningskriminalitet utgjorde 44 prosent av alle 388 500 anmeldte lovbrudd i fjor.

* 14 200 av forholdene skjedde i utlandet.

* Grove tyverier hadde en nedgang på 12 prosent i fjor, hvor tyverier fra personer på offentlig sted utgjorde en stor del.

* Det ble anmeldt 16 800 tyveri fra bolig og fritidsbolig. Det er tre prosent færre enn i 2012 og et lavere nivå enn i alle foregående år SSB har anmeldelsesstatistikk fra.

* Man må helt tilbake til 2003 for å finne flere sykkeltyverier, hvor det i fjor ble an meldt 16 500 tilfeller.

* Man må tilbake til 2003 for å finne flere narkotikalovbrudd enn i fjor (49 400).

* Det ble anmeldt 4 800 seksuallovbrudd, hvorav 758 var seksuell omgang med barn. Det er likevel 116 færre enn i 2012.

Mer om

 1. Politiet

Flere artikler

 1. Økning i anmeldte seksuallovbrudd

 2. 12 prosent av anmeldt kriminalitet i Norge skjer i sentrale deler av Oslo

 3. Justis-Anders godt fornøyd: Flere lovbrudd oppklares

 4. Offeret er glemt i forslaget til ny straffeprosesslov!

 5. Politidebatten: – Vi styrker politiet, Bøhler

Fra andre aviser

 1. Den registrerte kriminaliteten har ikke vært lavere på 20 år

  Aftenposten
 2. Nedgangen i anmeldte lovbrudd flater ut

  Aftenposten
 3. Seks punkter om norsk kriminalitet i fjor

  Aftenposten
 4. Tall for første halvår 2015: Kriminaliteten går ned i Oslo

  Aftenposten
 5. 23 drapsofre i fjor - ti av dem var partner eller ekspartner til gjerningspersonen

  Aftenposten
 6. Kraftig nedgang i antall anmeldelser i Oslo

  Aftenposten

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no