Mottok 23.000 henvendelser i 2013

UNGE UTSATT FOR OVERGREP: Andelen utsatt for seksuelle overgrep i alderen under 12 år oppsøker hjelp ved sentrene mot incest og seksuelle overgrep, viser ny rapport fra sentrene. Foto: ILLUSTRASJONSBILDE,

Ny rapport: Fire av ti er yngre enn syv år når seksuelle overgrep starter

Andelen utsatt for seksuelle overgrep i yngre aldersgrupper som oppsøker hjelp ved sentrene mot incest og seksuelle overgrep har økt de siste årene.

Artikkelen er over fem år gammel

Det kommer frem i den årlige rapporten fra sentrene mot incest og seksuelle overgrep, som utgis av Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir).

Rapporten viser at fire av ti brukere ved landets 22 sentre mot incest og seksuelle overgrep var yngre enn 7 år da overgrepene startet. Så mye som syv av ti var yngre enn 12 år gamle.

I 2013 mottok sentrene mot incest og seksuelle overgrep over 23 000 henvendelser.

VG har tidligere omtalt at det i 2013 ble det gjennomført 2 606 dommeravhør av barn som var utsatt for vold og seksuelle overgrep. En økning på hele 63 prosent på bare fire år.

– Samfunnsproblem

Ifølge rapporten er de fleste av de seksuelle overgrepene begått av en person de hadde en nær relasjon til. Foreldre og steforeldre utgjør 36 prosent av overgriperne.

– Seksuelle overgrep er et alvorlig samfunnsproblem. At mange utsatte er unge når overgrepene starter, viser at det er viktig med godt, forebyggende arbeid, særlig når vi vet at seksuelle krenkelser i ung alder også øker sjansene for å oppleve vold og overgrep som voksen, sier direktør Mari Trommald i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

DIREKTØR: Mari Trommald i Barne-, ungdoms og familiedirektoratet. Foto:Tine Poppe,

De 22 sentrene er et lavterskeltilbud til utsatte for incest og seksuelle overgrep og deres pårørende. 2013-statistikken for sentrene viser at sentrene i stor grad brukes som et supplement til det ordinære hjelpeapparatet.

– Det er alvorlig at så mange barn har slike erfaringer. Og da er det godt at det er så mange som benytter seg av tilbudet, sier psykologspesialist Dag Øystein Nordanger til VG.

Påvirker barns utvikling

– Etter hvert som vi har fått bedre forskning på hvordan hjernen utvikler seg, så har vi måtte erkjenne mer og mer hvor betydningsfulle de første årene av livet er. Og særlig det første halvannet året i livet. Det vi vet er at hjernen vår er bruksavhengig. Den utvikler seg på grunnlag av den stimuleringen den får, og det aller viktigste er samspillet med omsorgspersoner, sier Nordanger.

I den nylig publiserte studien «vold og voldtekt i Norge» fra Nasjonalt kunnskapssenter kommer det frem at kvinner utsatt for seksuell omgang før fylte 13 år hadde syv ganger større sannsynlighet for å bli utsatt for voldtekt i voksen alder enn kvinner som ikke hadde opplevd dette.

Blant menn førte utsatthet for seksuell omgang før fylte 13 år til fem ganger høyere risiko for å oppleve alvorlig vold som voksen.

Nordanger har forsket mye på hva belastning tidlig i livet har å si for utviklingen til et barn.

– Noe av det viktigste som blir etablert tidlig er evnen vår til å regulere følelser og stress. Så hvis et barn er veldig utrygg og opplever skremmende ting tidlig i livet, som vold og seksuelle overgrep, så ser vi at de områdene av hjernen som skal ta av dette ofte blir mangelfullt utviklet.

En landsomfattende undersøkelse fra Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress fra tidligere i år viste at rundt fire elever i hver klasse utsettes for seksuelle overgrep før de fyller 19 år.

– Konstant alarmberedskap

Ifølge Nordanger blir hjernen mer koblet opp mot overlevelse og er i konstant alarmberedskap.

-En konsekvens vi ofte ser er at disse barna lett blir overveldet. Det skal lite til før de blir sinte og aggressive eller redde og avstengte. Å være alarmberedskap hele tiden går ut over mange andre funksjoner også, som sosial fungering og evne til læring, sier han.

Klinikksjef Anne Rønneberg på barneklinikken på odontologisk fakultet ved Universitetet i Oslo forteller at de ved mellom 60 og 70 prosent av tilfellene av fysisk vold finner skader i hode-halsregionen.

– Men det kan være mørketall. Nettopp derfor er tannhelsetjenesten så viktig fordi vi ser barn jevnlig fra de er 3 til 18 år. Det gjør ingen andre helseetater, og den offentlige tannhelsetjenesten sender årlig rundt 500 bekymringsmeldinger til barnevernet, sier Rønneberg til VG.

Ansatte ved helsestasjoner blir fra nå også pålagt å sjekke grundigere om barn er utsatt for overgrep og må melde ifra om dette. Tiltaket er en del av regjeringens plan mot barnevold, og blir lagt frem torsdag.

Flertallet anmelder ikke misbruket

Flertallet av dem som oppsøker sentrene har ikke anmeldt misbruket til politiet.

– Det kan være mange grunner til at en utsatt ikke ønsker å gjøre et overgrep kjent for ulike myndigheter. Des som oppsøker sentrene har i stor grad vært utsatt for overgrep fra en person de har en nær relasjon til, noe som ofte gjør det enda vanskeligere å fortelle om overgrepet til andre, sier direktør Mari Trommald i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Hun understreker at det at stadig flere unge oppsøker sentrene imidlertid gjør det viktig å styrke innsatsen for å sikre at disse beskyttes mot nye overgrep og får god hjelp til å bearbeide det de har opplevd.

– Vi ser at samarbeidet mellom sentrene og barneverntjenesten må styrkes for å bedre beskyttelse av barn og unge mot seksuelle overgrep, spesielt med tanke på den økningen vi ser blant yngre brukere av sentrene. I vår videre dialog med sentrene fremover vil dette være et viktig tema, avslutter Trommald.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder