KAN BLI LOV: Camilla Bjerke holder en panterkameleon i Oslo Reptilpark. I mange tiår har det vært forbudt å holde herptiler - slanger, øgler og amfibier - i Norge. Fra neste år kan det bli lovlig å ha slike hobbydyr, men kameleonen er et krevende dyr å holde. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
KAN BLI LOV: Camilla Bjerke holder en panterkameleon i Oslo Reptilpark. I mange tiår har det vært forbudt å holde herptiler - slanger, øgler og amfibier - i Norge. Fra neste år kan det bli lovlig å ha slike hobbydyr, men kameleonen er et krevende dyr å holde. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Nå kan slanger og øgler bli lovlig i Norge

INNENRIKS

Neste år kan det bli lovlig å ha slanger, øgler og amfibier som norske hobbydyr.

Publisert: Oppdatert: 07.10.12 11:32

Det er anslått at det finnes fra 100.000 til 120.000 herptiler - slanger, øgler og amfibier - i landet, og alle er ulovlige.

I Europa er det bare to land som har forbud mot hold av herptiler - Island og Norge. Et hovedargument for tillatelse er hensynet til dyrets velferd.

- Det er uheldig at det er så mange dyr i Norge som lever i det skjulte. Folk kvier seg for å oppsøke veterinær av frykt for å bli anmeldt. Da er det bedre å ha dem i det åpne. Vi har utarbeidet og kvalitetssikret en liste på rundt 30 arter som vi foreslår å gjøre lovlige som hobbydyr i Norge, sier seksjonssjef Torunn Knævelsrud i Mattilsynet.

I løpet av høsten sender tilsynet et forslag til ny forskrift om dette til Landbruks- og matdepartementet som vil ta stilling til om det skal sendes ut på høring.

- I fjor ble det tatt en prinsipiell beslutning om at dersom tilsynet kom med en slik liste, ville vi være positive til å se på den. Kommer det et konkret forslag til en forskrift som vi mener er fornuftig, vil det bli sendt ut på ordinær høring, sier ekspedisjonssjef Gunnar Hagen i departementets avdeling for matpolitikk til NTB.

Artikkelen fortsetter under bildet


Bedre for dyrene

Bakgrunnen for Mattilsynets arbeid er en snart ti år gammel stortingsmelding som skisserer en rekke dyrevelferdstiltak i Norge som trenger oppfølging. Ett av tiltakene var en gjennomgang av såkalte eksotiske dyr.

- Helt konkret innebærer det et ønske om at Norges totalforbud mot hold av herptiler lempes på. Vi mener det vil gi en bedre situasjon for dyra enn den vi har i dag. I tillegg synes vi det er dumt å ha et regelverk som ikke etterleves, sier rådgiver Maria Veggeland i Mattilsynet.

Hvert år beslaglegger politiet en god del dyr som tilsynet tar hånd om og ofte må avlive fordi de er ulovlige. I tillegg foregår det omfattende privat smugling - særlig fra Sverige der slikt dyrehold er lovlig.

Artikkelen fortsetter under bildet


- En annen viktig grunn er at da forbudet kom i 1977, var det ikke god nok kunnskap verken om dyra eller om holdet av dem, slik det er i dag. Ved en legalisering har vi valgt et artsutvalg som kan dekke folks behov, sier Veggeland.

Velferd, ikke politikk

Listen som tilsynet fikk Norsk Herpetologisk Forening til å utarbeide omfatter 31 arter (9 slanger, 10 øgler, 4 skilpadder og 8 amfibier).

Vitenskapskomiteen for mattrygghet har foretatt en risikovurdering av artene på listen etter forespørsel fra Mattilsynet. Komiteen skriver blant annet at de to kameleonartene foreningen foreslår er krevende å holde, at to av frosketypene utskiller et giftig sekret og at en tredje kan overføre en dødelig sopp til norske, ville amfibier.

- Vi håper en ny forskrift vil gi en dyrevelferdsgevinst ved at man velger arter som trives og fungerer bedre i fangenskap. Vi ønsker dyr som det er mye avl på og som er lett tilgjengelige der det er store miljøer som avler dem, som i Sverige, Danmark og Tyskland, sier Stein Ivar Ramberg, som er formann i Norsk Herpetologisk Forening.

Han håper ingen slår politisk mynt på forslaget om å åpne for herptilhold.

- Jeg er redd for at noen som ikke har kunnskap om saken kaster seg på dette i siste liten. Det er lett å få folk med på: «Fysj, dette vil vi ikke ha her i landet». Men dette er kommet for å bli. Du kan få tak i disse dyra rett over grensen, sier han.

EU-tilpasset

Parallelt med tilsynets liste, har Direktoratet for naturforvaltning fått Norsk institutt for naturforskning til å utarbeide en rapport og sette opp en lignende liste.

- De har laget en naturfaglig utredning for oss. Vår oppgave er å ta vare på norsk natur, og noen av disse artene utgjør en risiko. For å komme i havn med dette har vi en dialog med Mattilsynet for å fastsette en endelig liste, og det bør kunne skje i høst, sier seniorrådgiver Øystein Størkersen i direktoratet.

I anledning World Animal Day torsdag 4. oktober arrangerte Den europeiske veterinærsammenslutningen (FVE), i samarbeid med blant andre EU, en to dagers konferanse i Brussel om import og hold av eksotiske dyr i Europa.

- Det er nyttig å vite hvordan de har gjort dette i andre land, slik at vi velger den beste løsningen. Artene vi har satt opp kan avles i fangenskap. Det er et krav. Viltfangede individer vil vi ikke tillate, uansett art, sier Veggeland som deltok på konferansen.

Artikkelen fortsetter under bildet

Disse herptilene kan bli lovlige I Norge

Slanger:
Kornsnok
Kongesnok
Grønn trepyton
Melkesnok
Kongepyton
Teppepyton
Kongeboa
Hagetreboa
Regnbueboa

Øgler:
Leopardgekko
Stor dag-gekko
Pigghaleagam
Perlefirfisle
Skjeggagam
Blåtungeskink
Dvergvaran
Kranset gekko
Yemenkameleon *
Panterkameleon *

Skilpadder
Gresk landskilpadde
Leopardskilpadde
Rødpotet skogskilpadde
Kinesisk trekjølskilpadde

Amfibier
Argentinsk hornfrosk
Orientalsk klokkerfrosk
Whites trefrosk
Rødbuket salamander
Ildsalamander
Klofrosk *
Melkefrosk *
Trefarget dvergfrosk *

* (Mindre sannsynlighet for godkjenning)Kilde: Norsk Herpetologisk Forening og Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Her kan du lese mer om