DØMT: Mulla Krekar er dømt til fengsel i to år og ti måneder. Foto: NTB SCANPIX

Mulla Krekar dømt for trusler

(VG Nett) Mulla Krekar er i lagmannsretten dømt til fengsel i to år og ti måneder for trusler.

ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

Dommen fra Borgarting lagmannsrett falt torsdag. Krekar ble frifunnet for alt som er relatert til terror, men dømt for trusler og ett tilfelle av påvirkning av rettens aktører.

Krekar blir dømt for det retten omtaler som «alvorlige drapstrusler». Truslene han er dømt for, var rettet mot tre kurdere og Erna Solberg (H). Krekars forsvarer har ment at Krekar har blitt provosert av kurdernes handlinger, og at handlingene hans dermed var berettiget.

Retten skriver i dommen at de ikke kan se at det at mulla Krekar har følt seg provosert, kan tillegges vekt i formildende retning.

Krekar er også dømt til å betale 130.000 kroner til personene som ble truet.

Fornøyde

Aktor Marit Bakkevig hadde bedt om sju års fengsel fordi Krekar representerer «en vedvarende og alvorlig» trussel.

Forsvarer Arvid Sjødin sier at det så langt ikke er tatt stilling til om dommen ankes.

- Men det er en helt annen dom enn dommene som falt i tingretten, og sånn sett er vi fornøyde med resultatet. Men vi vil selvsagt se på hva vi kan gjøre videre, sier Sjødin til VG Nett.

- Det viktigste er at han er frifunnet for terror, legger han til.

Ikke enstemmig

Ifølge aktor er imidlertid de sju dommerne uenige på flere poster i dommen, og flere har tatt dissens.

- Vi har ikke fått fullt medhold når det gjelder terrorbestemmelsene, så der må jeg se på de forskjellige resonnementene og dissensene før jeg kan si noe om det, sier Bakkevig til VG Nett.

Hun er fornøyd med at Krekar er domfelt for trusselpostene og at han er pålagt erstatning.

- Men i og med at han er frifunnet på terrorpostene, må det gi utslag i straffeutmålingen, sier Bakkevig, som nettopp hadde fått dommen da VG Nett var i kontakt med henne i 15.15-tiden.

Trusler mot Høyre-leder

Saken mot mulla Krekar begynte i Borgarting lagmannsrett i begynnelsen av oktober.

Krekar hadde anket to dommer fra Oslo tingrett fra tidligere i år. Her ble Krekar først dømt til fem års fengsel for å ha truet blant annet Høyre-leder og tidligere kommunalminister Erna Solberg.

Samtidig som rettssaken mot ham pågikk kom han med nye trusler på internett, blant annet mot tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik. For dette ble han dømt til ett års fengsel.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder