FASTE MEDLEMMER: Ketil Haukaas (t.v.) er Kripos-sjef og Hans Sverre Sjøvold var politimester i Oslo frem til tidligere i år. Med stillingene følger en fast plass i politiets Samordningsorgan. Foto: Tore Kristiansen

La føringer for våpenoperasjon – så ble begge etterforsket

PST-sjef Hans Sverre Sjøvold og Kripos-sjef Ketil Haukaas var med å bevilge penger og legge rammene for politiets store våpenoperasjon. I etterkant har begge blitt etterforsket av Spesialenheten på grunn av private våpen.

Samordningsorganet er navnet på et råd bestående av en håndfull toppledere fra norsk politi og påtalemyndighet.

Deres oppgave er å vurdere hvilke prosjekter i politi-Norge som skal få midler fra en pott på oppunder 30 millioner kroner. Målet er å styrke politiets innsats mot «kriminalitet av organisert og grenseoverskridende karakter».

Ifølge instruksen har Samordningsorganet fire faste medlemmer. Blant disse er politimesteren i Oslo, som i flere år var Hans Sverre Sjøvold, og Kripos-sjefen som siden 2012 har vært Ketil Haukaas.

Denne høsten har VG avslørt at både Sjøvold og Haukaas har havnet i Spesialenhetens søkelys. Kripos-sjefen ble etterforsket for å ha forsøkt å påvirke en våpenetterforskning. Saken ble henlagt i fjor.

Saken mot PST-sjefen etterforskes for fullt etter VGs avsløringer av at han gjennom flere år oppbevarte våpen ulovlig.

VG er avhengig av gode tips fra våre lesere. Kontakt oss på e-post eller på kryptert melding via Signal eller WhatsApp til +4792088655.

BESLAG: Våpen beslaglagt gjennom operasjon Bonanza, som totalt ble finansiert med to millioner kroner av Samordningsorganet til politiet. Foto: Tore Kristiansen

Operasjon Bonanza

Sommeren 2015 gjorde politiet i Telemark et stort våpenbeslag som viste seg å ha forgreninger til andre distrikter.

I september samme år ble det søkt til Samordningsorganet om midler til operasjon Bonanza, en politiaksjon som skulle lede til store våpenbeslag hos flere tjenestemenn i norsk politi og forsvar.

Søknaden ble først avslått av Samordningsorganet samme måned. Deretter gikk søknaden noen ganger i retur mellom organets sekretariat i Kripos og Sør-Øst politidistrikt som ledet Bonanza-prosjektet.

18. februar 2016 fikk operasjon Bonanza innvilget 1 million kroner fra Samordningsorganet.

– Det er helt vanlig at det er en diskusjon mellom sekretariatet og søker om form og farge, og hvordan det skal se ut. Vi beskrev prosjektet positivt, men påpekte at midlene skal gå til etterforskning – ikke kompetanseheving, sier Kripos-sjef Ketil Haukaas.

INTERVJU: VG møtte Kripos-sjef Ketil Haukaas til intervju om denne saken i Kripos sine lokaler på Bryn i Oslo tidligere denne måneden. Foto: Tore Kristiansen

les også

Etterforsket Kripos-sjefen for å påvirke våpensak

– Ulovlig våpenhandel

Avdelingsdirektør Kristin Kvigne i Politidirektoratet (POD) er i dag leder for Samordningsorganet:

– Mandatet fra Samordningsorganet var å avdekke og forfølge straffbare forhold knyttet til ulovlig våpenhandel, skriver Kvigne.

Ett år etter den første bevilgningene fikk Bonanza-prosjektet ytterligere èn million kroner.

Til tross for flere tidkrevende, åpne etterforskninger, valgte Sør-Øst politidistrikt ikke å søke om mer penger etter dette.

– Vi så ikke grunn til å søke midler i 2019, skriver politidistriktet i en e-post.

les også

POD: Regelverket for våpen gjelder også politimestere

PST-sjefen leverte inn håndvåpen

VG har i høst avslørt hvordan flere betrodde tjenestemenn i politiet og i Forsvaret har blitt siktet gjennom operasjon Bonanza, eller hatt våpenrelaterte etterforskninger rettet mot seg fra Spesialenheten.

I oktober i år avslørte VG at PST-sjef Hans Sverre Sjøvold i en årrekke oppbevarte minst to håndvåpen ulovlig.

Spesialenheten etterforsker nå PST-sjefen for tjenestefeil og brudd på våpenloven.

Sjøvold ble medlem av Samordningsorganet da han ble politimester i Oslo i 2012. Han satt i rådet da de mottok søknaden om en politioperasjon innrettet mot ulovlige våpen i september 2015. I februar 2016 var Sjøvold med på å tildele penger til operasjon Bonanza.

Det er uklart når Hans Sverre Sjøvold bestemte seg for å levere inn håndvåpnene til våpenkontoret i Oslo politidistrikt.

Sjøvold har sagt til VG at våpnene ble levert inn under et våpenamnesti. Det var i så fall etter at han fikk kjennskap til politiets våpenoperasjon.

PST-SJEF: Før Hans Sverre Sjøvold ble sjef i PST i mars i år, var han politimester i Oslo. Da inngikk det i jobben hans å være fast medlem i Samordningsorganet som deler ut millioner til større etterforskningsprosjekter i politi-Norge. Foto: Trond Solberg

Forsvarer: Spekulasjoner

VG har kontaktet Hans Sverre Sjøvold via hans forsvarer Erling O. Lyngtveit.

VG har spurt hvilke vurderinger Sjøvold selv gjorde da han som medlem av Samordningsorganet vurderte søknaden til en politioperasjon rettet mot våpenlovbrudd.

VG har også spurt om Sjøvold gjorde seg tanker om våpnene han selv oppbevarte på dette tidspunktet.

– Jeg finner det ikke aktuelt å svare på disse spekulasjonene, som jeg finner utidige, svarer Lyngtveit.

les også

PST kartla nordmenns flyreiser – får skarp kritikk fra EOS-utvalget

Etterforsker med kritikk

VG har fortalt hvordan navnet til Kripos-sjef og våpensamler Ketil Haukaas dukket opp da etterforskere i Bonanza søkte på et våpennummer. Haukaas ble sjekket ut av saken uten andre undersøkelser enn en e-post.

Senere ble Haukaas likevel etterforsket av Spesialenheten under mistanke om han hadde forsøkt å påvirke etterforskere til å fjerne sitt navn fra saken. Saken ble henlagt, og Spesialenheten mente etterforskningen «med særlig styrke talte mot at Haukaas hadde gjort noe straffbart»

Ketil Haukaas trekker selv en linje mellom sin rolle som medlem av Samordningsorganet og det at han ble etterforsket av Spesialenheten.

I Spesialenhetens påtalevedtak er en av etterforskerne sitert slik:

«Søknaden som ble sendt i 2015 kom i retur flere ganger og da den til slutt ble innvilget ga Samordningsorganet instruks om at prosjektet skulle etterforske ulovlig våpenhandel, det meste politiet hadde beskrevet i søknaden skulle det ikke gjøres noe med».

FORKLARER: Kripos-sjefen er også privat våpensamler og forklarer her hvordan Lugere under 2. verdenskrig ble produsert på en slik måte at mange våpendeler kan ha samme våpennummer. Foto: Tore Kristiansen

Haukaas: Ingen innstramming

Det er en fremstilling som Haukaas bestrider:

– Det ligger noen dulgte beskyldninger om at de var misfornøyde med tildelingen fra Samordningsorganet.

Han sier at tilbakemeldingen fra Samordningsorganet handlet om at pengene skulle gå til å avdekke og følge opp straffbare forhold.

– Det var ingen innstramming av hva som skulle etterforskes. Det var ingen begrensninger i tildelingen fra oss, men det var en begrensning mot å bruke pengene samfunnet har gitt oss til andre oppgaver, sier Haukaas.

– Hva tenker du om at to av fire medlemmer i Samordningsorganet har fått oppmerksomhet fra Spesialenheten som følge av våpen?

– Jeg klarer ikke å se, ut fra min min bakgrunn og historie, at det er habilitetsproblemer. Det måtte i så fall knyttes til det faktum at jeg har en lovlig våpensamlertillatelse, men det var ikke dét operasjon Bonanza rettet seg mot, svarer Kripos-sjefen.

Haukaas ønsker ikke å kommentere etterforskningen av Hans Sverre Sjøvold.

les også

Politiet leverte våpen til destruksjon hos Forsvaret – fant dem igjen hos kriminelle

Flere politimenn etterforsket

Ved siden av etterforskningene mot Sjøvold og Haukaas, har VG omtalt to andre betrodde tjenestemenn fra politiet som har blitt etterforsket som følge av våpenhåndtering:

Peter Ristan, politiadvokat på Lillestrøm, ble gjennom operasjon Bonanza avslørt som samler av uregistrerte, skarpe våpen. Etter at han i februar 2017 tok sitt liv, fant politiet et hemmelig lager med rundt 400 våpen, som Ristan hadde opparbeidet seg blant annet gjennom å lure våpenforvaltningen på sin egen arbeidsplass.

Gjennom innsyn i straffesaken, kunne VG i oktober fortelle hvordan et av de største beslagene i operasjonen tilhørte politimannen. I etterkant avslørte VG at Ristan hadde hatt et privat våpenskap på sitt eget kontor. Sør-Øst politidistrikt har ikke klart å svare på hvem som ga tillatelse til dette.

POLITITOPP: Johan Martin Welhaven er i dag påtaleleder i Innlandet politidistrikt. Tidligere har han vært politimester og nestleder i Spesialenheten for politisaker. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Johan Martin Welhaven, tidligere nestsjef i Spesialenheten og nå påtaleleder i Innlandet politidistrikt ble i 2017 og 2018 etterforsket av Spesialenheten for underslag av politiets våpen. Blant annet la han til side to maskinpistoler på egen arbeidsplass og merket dem med sitt navn.

Alle forhold ble henlagt av Spesialenheten, men vurderingene blir kritisert av jurister VG intervjuet om saken. Welhaven selv viste i en kommentar til at saken var henlagt og for ham et tilbakelagt kapittel.

VG ba om innsyn i dokumentene fra straffesaken, men Riksadvokaten avviste innsynet og mente saken ikke reiste «prinsipielle spørsmål» eller var i «kjerneområdet for pressens kontrollfunksjon».

Brevet er undertegnet av assisterende riksadvokat Knut Erik Sæther som også er medlem av politiets Samordningsorgan og var med på å bevilge penger til våpenoperasjonen.

Operasjon Bonanza ble offisielt lagt ned 1. januar 2019.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder