ANGRER IKKE: Den pensjonerte biskopen Gunnar Stålsett (84) angrer ikke på at han har gitt en asylsøker uten lovlig opphold jobb i 14 år. Foto: Klaudia Lech, VG

Pensjonert biskop Gunnar Stålsett: Tror jeg må i fengsel

Biskop emeritus Gunnar Stålsett angrer ikke på at han har gitt jobb til en asylsøker uten lovlig opphold. Nå er han klar for å sone sin straff i fengsel, dersom han blir dømt.

Den pensjonerte biskopen Gunnar Stålsett (84) har gitt en asylsøker uten lovlig opphold jobb i 14 år. Lovbruddet han erkjenner kan ifølge utlendingsloven straffes med bøter og fengsel i inntil to år, skriver avisen Vårt Land tidligere i år.

Den pensjonerte biskopen erkjente forholdet i dette intervjuet. Politiet sier at de ønsker å be om en kortere ubetinget fengselsstraff, noe som innebærer at han risikerer å måtte sone bak murene.

– Hva er din kommentar til at politiet vil be om en kort men ubetinget fengselsstraff for dette lovbruddet?

– Vel, kort og kort. Straffen er jo 45 dager. Jeg har jo respekt for at påtalemyndigheten må holde seg til lovens bokstav, men selve saken er jo større enn 45 dager i fengsel for en pensjonert biskop. Dette dreier seg om en situasjon hvor mennesker i nød ikke møter den rettferdigheten de har krav på i et rettssamfunn, sier Stålsett til VG.

KJENT: Her er Gunnar Stålsett sammen med kong Harald utenfor Nobels Fredssenter i 2017. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Angrer du på valget ditt?

– Nei. Det var mitt valg den gang. Jeg kunne enten overlate min ansatte til et liv i nød på gaten eller fortsette arbeidsforholdet. Jeg valgte å fortsette fordi da kunne hun opprettholde sin verdighet, sier han.

Stålsett sier at han tror han vil måtte sone for dette lovbruddet.

– Ja, det tror jeg. Dette har jeg sett i øynene, og det er en pris jeg må betale for å følge min samvittighet.

Han mener selv at han bare har stilt opp for et menneske som er rammet av en lovgivning, som etter hans oppfatning ikke reflekterer det verdisyn norsk lov må bygge på.

– Dersom min fengselsstraff kan bidra til en forandring av lover som rammer de papirløse på en så ubarmhjertig måte, så er 45 dager verd det, sier han.

Politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen bekrefter til TV 2 at etterforskningen er ferdigstilt. Saken er planlagt å gå som en tilståelsessak, fordi den pensjonerte biskopen har tilstått.

– Vi ber om en kortere ubetinget fengselsstraff, sett hen til den lange perioden han har benyttet ulovlig arbeidskraft, sier Meeg-Bentzen.

VG har vært i kontakt med politiadvokaten, som viser til sitatene han allerede har gitt til TV 2.

VG har stilt justisminister Jøran Kallmyr (Frp) spørsmål om han mener at loven fungerer som den skal, og hva han mener om at loven utfordres med vilje for å skape politisk bevegelse.

– Utgangspunktet for spørsmålet er én konkret sak der påtalemyndigheten har besluttet tiltale. Saken skal nå gå for retten. Derfor ønsker jeg ikke å kommentere saken, svarer Kallmyr på e-post.

Gunnar Stålsett og Dalai Lama møttes i 2014. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Jobbet som renholder

Den ansatte er 55 år gamle Lula Tekle, som har vært i Norge i snart 19 år. Hun ble fratatt skattekortet sitt etter en regelendring i 2011. Likevel beholdt hun jobben sin hos Stålsett.

De to ble først kjent da hun var deltidsansatt på bispedømmegården i Oslo. Siden har hun jobbet som renholder i hans private bolig, skrev Vårt Land i august. På det tidspunktet jobbet hun to ganger i måneden.

Det var i august i år politiet varslet at de ville etterforske den folkekjære biskopen.

Stålsett var leder i Senterpartiet fra 1977–1979. Han var biskop i Oslo fra 1998 til 2005. Han har vært en folkekjær biskop, blant annet på grunn av sitt engasjement for homofile og lesbiske.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder