PÅ STRAM LINE: Miljø- og samferdselsbyråd Arild Hermstad (MDG) forsøker seg på krevende balansekunst i et av lekestativene på Fridtjof Nansens plass, mens byutviklingsbyråd og partifelle Hanna Marcussen inntar en mer tilbakeholden positur. Foto: Frode Hansen, VG

28 prosent av bilene forsvant fra Oslo sentrum

Mer enn hver fjerde bil har forsvunnet fra Oslo sentrum fra 2016 til 2019. Parallelt har Oslo-byrådet fjernet p-plasser, stengt gater for bilkjøring og økt bom- og p-takster.

 • Frank Ertesvåg
 • Frode Hansen (foto)

Det er en trafikktelling og rapport fra Sweco – gjennomført på oppdrag fra Bymiljøetaten i Oslo kommune, som forteller om bilnedgangen i Oslo sentrum.

I rapporten gis et entydig bilde av at trafikknivået i sentrum har gått betydelig ned i løpet av perioden. Men det er ikke mulig å forklare det med enkelttiltak, ifølge Sweco-rapporten som er ført i pennen Mattias Stridh og Håvard Norgård.

– Det er umulig å tallfeste hvor mye av biltrafikk-nedgangen som skyldes enkelttiltak. Men det er stor sannsynlighet for at tiltakene i Bilfritt byliv har bidratt til denne reduksjonen, sier hovedansvarlig for rapporten, sier sivilingeniør Mattias Stridh i Sweco.

les også

Vil gjøre Oslo til verdens første utslippsfrie storby

Han peker spesielt på fjerningen av parkeringsplasser som et tiltak som høyst sannsynlig har en effekt. Samtidig kan ulike tiltak som nye punkter for bompasseringer, tidsdifferensierte og økte satser for bompasseringer, dyrere parkering, fjerning av p-plasser og nye kjøremønster i sentrum – til sammen ha redusert biltrafikken i Oslo sentrum.

Hverken samferdselsbyråd Arild Hermstad eller byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (begge MDG) er på sin side i tvil om at tiltakene for et bilfritt byliv samlet har ført til mindre biltrafikk i Oslos sentrumsområder.

TETT TRAFIKKERT: Fridtjof Nansens plass var tidligere preget av busser og biler en stor del av døgnet. Bildet er fra juni 2017. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– En nedgang på 28 prosent i biltrafikken i Oslo sentrum i perioden 2016 til 2019 viser at tiltakene vi har satt i verk blant annet for prosjekt Bilfritt byliv, har hatt effekt, sier klima- og samferdselsbyråd Arild Hermstad til VG.

– Er ikke det vanskelig å fastslå?

– Det er vanskelig å måle nøyaktig hvor mye reduksjon de forskjellige tiltakene har bidratt til, men vi ser jo at trafikken i sentrum har gått veldig mye mer ned enn i byen som helhet. Det er mange andre tiltak som også kan ha bidratt til å redusere biltrafikken, for eksempel flere kollektivavganger, bygging av sykkelveier og høyere bomtakster, svarer Hermstad.

les også

Fullt brudd om ny E18 – Hareide: Kan få dramatiske følger

100 mill. i året

Han står på Fridtjof Nansens plass ved Oslo rådhus sammen med MDG-kollega og byutviklingsbyråd Hanna Marcussen. Plassen er blitt bilfri – etter at den før stengningen var både en rundkjøring og parkeringsplass med busser og biler over alt. Marcussen anslår at kommunen har brukt rundt 100 millioner kroner årlig de siste årene på å gjøre sentrum mer bilfritt.

les også

Ruter kan tape 380 millioner i måneden – ber om krisepakke

GOD PLASS: Hanna Marcussen (til venstre) kaller Fridtjof Nansens plass det nærmeste man kommer en italiensk piazza i Oslo. Byutviklingsbyråden spaserer langs uteserveringene på plassen sammen med klima- og samferdselsbyråd Arild Hermstad. Foto: Frode Hansen, VG

Nå varsler hun enda flere tiltak for å fjerne biler fra sentrum.

– Vi er langt fra i mål. Men dette er en god start. Nå setter vi i gang et arbeid for å finne ut hvordan vi kan redusere biltrafikken enda mer for å skape et stadig triveligere og folkevennlig Oslo sentrum, sier byutviklingsbyråd Hanna Marcussen til VG.

Byrådet har bestilt en såkalt mulighetsstudie for å finne mer ut om hvordan de bokstavelig talt skal gå frem.

Varelevering

– Dere har fått kritikk for drastiske tiltak som har ført til vanskelig varelevering og mindre omsetning i butikkene?

– Vi har hatt god dialog med handelsstanden og NHO med sikte på at noen parkeringsplasser skal forbeholdes næringsformål og varelevering. Dessuten har mindre privatbilkjøring gitt mer plass til varelevering noen steder. Gågater og flere fotgjengere fører også til flere kunder i butikkene på sikt, ifølge Hanna Marcussen.

les også

MDG-Lan om brudd på arbeidsmiljøloven: Vi burde ha oppdaget det tidligere

– Også for oss er det viktig at vareleveringen fungerer, legger Hermstad til.

Direktør Bjørn Næss i Oslo Handelsstands Forening ser frem til at perioden med stadig trafikkomlegging, fjerning av p-plasser og innføring av tiltakene i «Bilfritt byliv» en gang tar slutt.

PÅ KAFFEBAR: Bjørn Næss ser frem til mindre graving, omlegging og uforutsigbarhet i Oslo sentrums trafikkbilde. Direktøren i Oslo Handelsstands Forening tar en kaffe på en av de mange kaffebarene i sentrum. Foto: Beathe Schieldrop, Oslo Handelsstands Forening

– Ja, jeg tror faktisk dette blir bedre når dette får etablert seg mer. Det viktigste er at det er lys fra førsteetasjene i byggene som utgjør en vesentlig del av sentrum, sier Næss til VG.

Han synes en nedgang i biltrafikken på 28 prosent er om lag som ventet.

les også

Siv Jensen om Ap-Raymonds veiplaner: – Dårlig nytt for alle bilister

Fremkommelighet

– Har dere sett bedring i luftkvalitet etter nedgangen i biltrafikk, Marcussen?

– Først og fremst har effekten vært at sentrum har blitt bedre for myke trafikanter, svarer Hanna Marcussen og legger til tiltakene for bilfritt sentrum blir for begrenset til å måle effekt på luftkvalitet.

– Nøkkelen er nok bedre fremkommelighet, sier hun.

– I hvor stor grad har økte bompenger medvirket til mindre biltrafikk i sentrum?

– Det er vanskelig å si. Nedgangen i sentrum er større enn ellers. Det fremgår ikke av målingene hvor mye bompengene har bidratt, men tiltaket drar i samme retning, svarer Hermstad.

les også

Oslo-byrådet vil stoppe nye motorveier: Høyre og Frp lover kamp

Det varsles nå enda flere tiltak for å fjerne enda flere biler fra sentrumsgatene.

– Ja, vi er på ingen måte i mål. Dette er bare begynnelsen. Biltrafikken må reduseres enda mer, og vi skal fortsette å legge til rette for mer byliv. De neste årene skal det bygges om flere gater, vi skal få på plass flere lekeplasser og det skal tas mange små og store grep for å gjøre byen triveligere.

– Skal det fjernes enda flere parkeringsplasser?

– Vi har fjernet alle de 700 parkeringsplassene for vanlige privatbiler, så nå er det kun handikapplasser og plasser dedikert til næringsliv som står igjen, sier Hjermstad og tenker på den indre bykjerne.

I rapporten om nedgangen i biler i Oslo sentrum, er det sentrum vest som har den desidert største nedgangen – med 36 prosent nedgang mellom 2016 og 2019, hvorav en nedgang på 19 prosent fra 2018 til 2019.

For det som kalles sentrum øst, har nedgangen vært markant mindre, nemlig på 8 prosent fra 2018 til 2019.

Mer om

 1. Bilfritt sentrum
 2. Arild Hermstad
 3. MDG
 4. Hanna E. Marcussen
 5. Oslo
 6. Oslo kommune

Flere artikler

 1. Fullt brudd om ny E18 - Hareide: Kan få dramatiske følger

 2. Coronakrisen koster de unge dyrt

 3. De lokale redningsaksjonene

 4. Kunstmuseet MoMA ber Erna Solberg bevare Y-blokka

 5. Krisemøte med Ruter i dag - tror de vil tape 2,6 milliarder

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder