STATSRÅD: Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad vil at kommunene – som kjenner barna best – skal lyttes til i større grad når barnevernsbarn skal plasseres. Foto: Hanna Kristin Hjardar, VG

Ropstad etter VGs barnevernsavsløring: – Det burde ikke skjedd

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad mener barn kun skal måtte bo isolert i de aller mest alvorlige tilfellene. – Vi jobber for å gi barna et best mulig tilbud. Det fortjener de. Hvis vi ikke har klart det, er det beklagelig, sier statsråden.

 • Yasmin Sfrintzeris
 • Marie Golimo Kingsrød

VG har avslørt hvordan antallet barnevernsbarn, som bor isolert fra andre barn i enetiltak eller alene på en institusjon ment for flere, er mer enn fordoblet de siste fem årene.

Bakgrunn: Barna som bor isolert

Økningen har ikke vært ønsket politisk, ifølge barne- og familieminister, Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

– Det burde ikke skjedd. Vi mener at det i de aller fleste tilfellene vil være best å bo sammen med andre barn, det må være målet. Kun i de mest alvorlige tilfellene, der det er nødvendig, bør enetiltak brukes, sier han etter VGs avsløring.

Som en av årsakene til økningen peker Ropstad på da han selv satt i justiskomiteen.

SKJERMET: Lørdag fortalte VG historien om Karoline (18) som bodde isolert på en hytte i skogen i tre måneder. Foto: Jørgen Braastad

– Jeg jobbet mye med at barn ikke skal fengsles. Det betyr nedgang der, men også at det blir større utfordringer for barnevernet, sier han.

– Har dere rustet barnevernet godt nok for å håndtere nedgangen i barn i fengsler og nedtrapping av tilbudet i psykisk helsevern?

– Vi har nå fullt trykk på å gjøre barnevernet bedre, og gi et bedre tilbud til de barna som trenger det aller mest. Blant annet etableres det to institusjoner i samarbeid med psykisk helsevern for å kunne gi et tilbud til barn og unge med særlig komplekse behov, sier Ropstad og fortsetter:

– Vi jobber også med en omfattende gjennomgang av hele institusjonsbarnevernet. Det er helt avgjørende at barnevernet er rustet til å gi et godt tilbud også til de barna og ungdommene med de største utfordringene.

– Beklagelig

Ropstad påpeker at det i 2019 har vært en nedgang i antallet nyopprettede enetiltak. Han mener skjerpede krav er årsaken til dette:

Kommunene, som utreder sakene og kjenner barna best, skal lyttes til i større grad.

Dersom barnet plasseres i enetiltak skal det dokumenteres et behov for det og gis en faglig begrunnelse, hvor både kommunens og barnets synspunkt vektlegges.

I tillegg skal det være en plan for hvor barnet skal flyttes videre og en planlagt sluttdato for enetiltaket.

I 2019 er det kun fire nye barn som bor i enetiltak.

– Det er en drastisk nedgang fra tidligere år. Er det da mange barn som ikke burde bodd alene tidligere?

– Ja. De barna burde fått et annet tilbud, mener barne- og familieministeren.

Søndag kunne avdekke at flere barn er blitt boende isolert – til tross for at hjemkommunen har ment at barnets beste vil være å bo sammen med andre barn eller i fosterhjem.

Barne- og familieministeren mener det kan være praktiske årsaker til at det ikke har vært mulig å oppfylle kommunens ønsker.

– Men er praktiske årsaker en god nok grunn til at barn må bo slik?

– Nei, det er i utgangspunktet ikke det. Hvis det ikke er noe forsvarlig tilbud tilgjengelig, er det sannsynligvis til barnets beste med et godt enetiltak. Men da må det være midlertidig, sier Ropstad. .

– Vi jobber for å gi barna et best mulig tilbud. Det fortjener de. Hvis vi ikke har klart det, er det beklagelig. Jeg skulle ønske at de barna som ikke har opplevd seg godt ivaretatt hadde fått et bedre tilbud.

– Vil du beklage til de barna?

– Det er alltid vanskelig å si hvor godt tilbudet har vært i hvert enkelt tilfelle. Vi ønsker å gi et best mulig tilbud til alle barn som trenger barnevernets hjelp, understreker han.

Ny barnevernlov

I disse dager jobber Barne- og familiedepartementet med ny barnevernlov.

Lørdag uttalte barneombud Inga Bejer Engh at myndighetene nå har en opplagt mulighet til å regulere bruken av enetiltak i loven.

Ropstad påpeker at enetiltak i dag er lovregulert fordi de regnes som barnevernsinstitusjoner, som har krav til kvalitet og innsyn på lik linje med andre institusjoner.

– Vi har gitt Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) et oppdrag om å se på hvem enetiltak egner seg for, eller er nødvendig for. Vi har også en ekstern utredning av hele institusjonsbarnevernet, og der vil vi også se på enetiltak, sier han.

– Mener du i dag at enetiltak ikke bør reguleres i loven?

– Det viktigste er at enetiltak kun brukes når det er nødvendig. De tallene vi har fra 2019, viser det at vi nå ikke har en overdreven bruk av enetiltak. Jeg tror ikke nødvendigvis lovfestingen er det viktigste, sier han.

Mer om

 1. Barn
 2. Barnevern
 3. Kjell Ingolf Ropstad

Flere artikler

 1. Barna som bor isolert: Toppe (Sp) krever systemendring i barnevernet

 2. Måtte svare Stortinget etter VGs barnevernsavsløringer

 3. Krever at barn som bor isolert får helsehjelp: – Skal følges opp

 4. Johnsen (H) krever nullvisjon: – Ingen barn skal bo isolert

 5. Ropstad om «gutten på luftmadrassen»: Ber øverste barnemyndighet gripe inn

Fra andre aviser

 1. Kari Henriksen i strupen på Ropstad: – Han er feig

  Fædrelandsvennen
 2. Barne- og familieminister Ropstad: - Det går bedre i norsk barnevern

  Aftenposten
 3. Ropstad erkjenner «store utfordringer» i barnevernet

  Fædrelandsvennen
 4. – Jeg hadde aldri trodd jeg ville savne en Frp-statsråd

  Aftenposten
 5. Fire av ti barnevernstjenester får inn færre bekymringsmeldinger enn før

  Aftenposten
 6. Barnevernet får over 300 millioner i statsbudsjettet

  Fædrelandsvennen

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no