RASER MOT KOMMUNEN: – Jeg har aldri hørt om noen som har gått seg vill, sier Olav Melle (t.v.). Her med nabo Harald Sundve. De understreker at adressen «25b» er en del av arkitekturen, og refererer til inngraveringen i jugendstil over inngangspartiet. Foto: Frode Hansen, VG

Olav og Harald mister adressen i Bygdøy allé: – Vi føler oss overkjørt

– Det er ingen her som vil at det skal hete Lambrechts' gate – det er en liten gatestubb, sier Olav Melle, som kjemper mot sin nye adresse.

– Alle har et forhold til Jens Book-Jenssens «Når kastanjene blomstrer i Bygdøy allé». Alle vet at det er en fin gate.

Olav Melle har bodd i Bygdøy allé 25b i 30 år og er glad i adressen sin. En historisk adresse, må VG vite. Her vokste Thor Heyerdahls kone gjennom 20 år opp, og Milorg hadde dekkleilighet under kodenavnet «Karnapp» i 5. etasje, skal Melle ha blitt fortalt.

Men nå har kommunen bestemt at han bor i Lambrechts' gate, en gate på knappe hundre meter hvor oppgang B har inngang.

– Vi føler oss overkjørt, sier han.

OPPGITT: – Vi har fått avslag hele veien, det nytter ikke å protestere, sier Harald Sundve (t.h.), beboer i det som nå heter Lambrechts' gate 8. Gaten er oppkalt etter høyesterettsjustitiarius Morten Diderik Lambrechts. Foto: Frode Hansen, VG

Enklere adressesystem

Årsaken til at Melle og nabo gjennom 13 år, Harald Sundve, får ny adresse, er ifølge Oslo kommune at det skal bli enklere å finne frem.

I varselet fra Plan- og bygningsetaten i oktober 2018, står det:

«Formålet med en adresse er at det skal være enkelt å finne fram. Det er derfor viktig at adressene i byen følger et felles system. Når det er nødvendig for å få klarere og mer entydige adresser, kan Plan- og bygningsetaten endre eller slette tidligere tildelte adresser».

les også

Meglere: – Nå kan du gjøre et boligkupp

Pluss content

– En del av arkitekturen

– Vi har alltid hett «Bygdøy allé 25, inngang Lambrechts' gate». Jeg har aldri hørt om noen som har gått seg vill, sier Melle.

10. september i år ble adresseendringen formelt gjeldende, og offentlige instanser som Posten og Skatt Øst informert. Sameiet måtte selv sette opp nye husnummerskilt.

– Det er omfattende og kostnadskrevende å endre adresse, jeg forstår ikke hva Oslo kommune til oppnå med dette. Adressen kan ikke fjernes, den er en del av arkitekturen, sier Melle.

Han peker på inngraveringen i stukkaturen over inngangen til det ærverdige bygget fra 1914, skapt i Syver Nielsens jugendstil. «25B», lyder det.

– Jeg forstår ikke hvorfor de vil endre adressen etter 105 år. Ikke alle har adresser som er så historiske som denne. Det betyr jo ikke noe, det vi sier, sier Melle og sukker.

– Det må være lov å spørre: «Er det så farlig da»?

– Vi har hatt adressen i lang tid, og Lambrechts' gate er det ingen som har bodd i, svarer Melle kontant.

les også

Utleieren leste dagboken til Sarah (21): – Han invaderte privatlivet mitt

NY ADRESSE: Bygdøy allé 25b og c har blitt til Lambrechts' gate 2, 4, 6 og 8. Foto: Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune

Styreleder: – Veldig pussig

Sameiet har klaget inn saken, men fått avslag hos Fylkesmannen, som også viser til at det skal være enkelt å kunne finne frem.

Fylkesmannen legger vekt på at en bygning skal ha veiadresse «til den veien som er godkjent som atkomst – i dette tilfellet Lambrechts' gate». «En tildelt adresse er ikke en personlig rettighet», står det videre. Det er heller ikke uvanlig med avvik mellom en bygnings utsmykning faktisk adresse, ifølge avgjørelsen.

Saken er klaget videre til siste sivile instans – Sivilombudsmannen. I svaret sameiet har fått, som VG har fått oversendt, stadfestes fylkesmannens vedtak.

– Gjennomgangen av saken har ikke gitt holdepunkter for at nærmere undersøkelser herfra vil kunne føre til kritikk av Fylkesmannens vedtak på rettslig grunnlag, heter det i svaret fra Sivilombudsmannen. Det bemerkes også at ombudsmannen har begrenset adgang til å overprøve vurderinger som hører under forvaltningens «frie skjønn».

Styreleder Erik Anker forstår ikke kommunens «behov for rydde opp» på adressen.

– Sånn jeg har forstått det, er dette noe kommunen ønsker å gjøre gradvis over hele byen, sier Anker.

– Fra vår side virker det veldig pussig. Jeg tror disse husnumrene kan løses. Det er rart at de gidder å bruke tid på dette, sier han.

På spørsmål om de nå vurderer å gå rettens vei, svarer Erik Anker:

– Det blir opp til styret og sameiermøtet å vurdere om vi ønsker å ta saken videre, men personlig heller jeg mot å ikke gå rettens vei.

les også

Airbnb vil forby husfester etter skyteepisode i USA

Byantikvaren: «Svært misvisende»

Byantikvaren har ikke stemmerett eller myndighet i saken, men uttrykker likevel sin støtte i et brev 16. januar 2019. Her anbefaler Byantikvaren at bygningen, som står på såkalt gul liste over bevaringsverdige bygninger, beholder sin «historiske adresse».

Det vises til at nummer «25b» er en «integrert del av bygningens utsmykning» og at nummeret ikke kan fjernes eller endres, da «det er en viktig del av den bevaringsverdige fasaden». Derfor vil endringen, rent praktisk, «bli svært misvisende og lite meningsbærende».

Har du sett? Fant mann i boksershorts sovende på sofa

LIKER ADRESSEN: – Folk er glad i adressen sin her og vi liker å bo i Bygdøy allé, sier Olav Melle. Foto: Frode Hansen, VG

Endret adresse etter ny bolig

Rolf Bekkhus, avdelingsdirektør i Plan- og bygningsetaten, forklarer at det i 2017 ble opprettet en ny boligenhet i Lambrechts’ gate som trengte en adresse. Og det nasjonale regelverket sier at nye adresser skal knyttes til den gaten der bygget har atkomst.

Dette er også årsaken til at bygg med atkomst til samme gate, fikk ny adresse.

– Noen ganger når vi tildeler nye adresser ser vi at det er eksisterende adresser som er lagt til feil gate av historiske årsaker. Det vil bli svært forvirrende om boliger som har atkomst fra den samme gaten, har adresser til ulike gater. Derfor er det som regel nødvendig å endre samtidig. På denne måten blir det enkelt for alle å finne frem i byen. Det er spesielt viktig for nødetatene at adresser er logiske og at det går raskt å finne frem, sier han.

les også

SV vil fjerne Boligsparing for ungdom

Bekkhus presiserer at regelverket er nasjonalt, men at man i hovedstaden har «noen utfordringer ved at svært mange adresser i byen er tildelt etter et eldre system som ikke stemmer med det nye, nasjonale systemet».

Adresseendring kan altså komme til å gjelde mange flere enn beboerne i Lambrechts’ gate. Hvert år tildeler etaten cirka 2000 nye adresser, og endrer cirka 500 eksisterende adresser.

Ifølge Bekkhus vil endringen skje gradvis, fordi de ikke har «kapasitet til å rydde opp i hele byens adressesystem samtidig».

– Det kan for eksempel være i forbindelse med en byggesak, ved oppdatering av bygningsdata, en seksjoneringssak eller etter publikumshenvendelser, sier han.

Han presiserer at kommunen «kan» endre adresser når det er nødvendig, ikke at de nødvendigvis «skal».

Les også: Brukte to timer på å bære ny sofa til hytte – var feil sofa

– En kul, liten gate

Meglerprofil Nils Nordvik ville heller hatt adresse i Lambrechts’ gate, enn i Bygdøy allé.

– Nå har jeg jobbet 32 år som eiendomsmegler, og hver gang det var en adresse i Frognerveien eller Bygdøy allé, ble dette sett på som negativt, på grunn av at dette er trafikkerte gater. Lambrechts’ gate er en kul, liten gate. At beboerne mister Bygdøy allé-statusen sin, sett med hensyn til verdi og salg, betyr ingenting. Lambrechts’ gate på tykkeste Oslo vest, må være en bedre adresse, sier han, og legger til:

– Det må være fint å ha historie rundt Lambrechts også. Det er jo ikke Hitlers eller Quislings gate, dette.

VELGER SIDEGATEN: – Sett med «stige i verdi»-briller, ville jeg heller bodd i Lambrechts’ gate, enn i Bygdøy allé, sier eiendomsmegler Nils Nordvik. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Carl O. Geving, administrerende direktør i Norges eiendomsmeglerforening, peker på at man kan ende opp med en «bedre» adresse ved en eventuell adresseendring, og legger ikke skjul på at gatenavn «kan ha en betydning for verdivurderingen, og for attraktiviteten».

– Det aller viktigste er likevel boligens faktiske beliggenhet, når det gjelder støy, sol, utsikt og andre faktorer som påvirker bokvaliteten, sier han.

les også

Slik gjorde Charlotte (23) et leieboligkupp

Pluss content

Leder for juridisk avdeling i Huseiernes Landsforbund, Anders Leisner, forstår at mange har følelser knyttet til adressen sin.

– Det er selvfølgelig noen gater som er ekstra stas, og som er mer eksklusive. Jeg har stor respekt for den følelsesmessige tilknytningen man har til Bygdøy allé når man har bodd der i lang tid. Også kan man klage på endring, men det skal mye til å få gjennomslag. Da tror jeg du må dokumentere en form for særlig ulempe, sier han.

ADVOKATEN: – Om det har en annen verdi i kroner og øre, tror jeg nok ikke, sier advokat Anders Leisner i Huseiernes Landsforbund, om adresseendringen. Foto: Huseiernes Landsforbund

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder