TRYGDERETTEN: Har lokaler i Nydalen i Oslo. Foto: Trond Solberg

Dommeren påpekte feil – fikk ikke svar fra NAV

Trygderettens dommer mente NAV ikke hadde fulgt EØS-reglene og ba dem gjøre en ny vurdering. NAV svarte ikke dommeren og feilen ble ikke tatt til følge.

«NAV har ikke behandlet hans trygdesaker etter EØS-reglene.»

Sitatet kommer fra beslutningen i en av de første ankesakene der Trygderetten varslet NAV om feiltolkning av EØS-reglene. Kjennelsen er fra 27. oktober 2017.

En litauisk sjåfør fikk foten knust i en trafikkulykke i Norge. Han fikk et krav fra NAV på 650.000 kroner fordi han hadde reist hjem til hjemlandet sitt etter ulykken.

Trygderettens dommer, Constanse Holtermann, opphevet NAVs beslutning.

I kjennelsen skriver Holtermann at hun kontaktet NAV og ba dem vurdere ankesaken opp mot EØS-reglene. De fikk en tidsfrist. Men NAV svarte ikke Trygderetten:

– Retten har ikke mottatt noen vurderinger, skriver dommer Holtermann.

Dommeren skriver at i saker der EØS-reglene kommer i konflikt med norske lover, er det EØS-reglene som har forrang. Ettersom NAV ikke hadde vurdert saken opp mot EØS- reglene, ble NAVs vedtak opphevet.

Denne kjennelsen blir vist til i et flertall av ankesaker hos Trygderetten senere. Den samme ordlyden om at NAV ikke har vurdert saken opp mot EØS-reglene, blir gjentatt i en rekke saker, helt fram til 2019.

ADVOKAT: Imran Haider hos LO-advokatene har vært med på å skrive læreboka «Innføring i Trygderett» med Asbjørn Kjønstad. Boka regnes som pensum og oppslagsverk for de som studerer eller arbeider med feltet. Foto: Trond Solberg

Advokat: – Tydeligere grunn får ikke NAV

– Når Trygderetten tar opp feil eller mangelfull lovforståelse med NAV, så får du ikke klarere foranledning til å gå gjennom sin egen lovforståelse enn det, sier Imran Haider.

LO-advokaten har tatt doktorgrad i trygderett og vært med på å skrive en lærebok om feltet.

– Normalt sier ikke dommeren så mye om regelforståelse i denne type saker. De gangene Trygderettens dommer gjør det, må man være ekstra oppmerksomme på det som sies, forklarer Haider.

Bakgrunnen er at Trygderetten er ment å ha en funksjon overfor NAV, som ligner det Høyesterett har. De skal være med på å forme praksis og lovforståelsen.

Det er hovedgrunnen til at det Trygderetten sier, bør NAV lytte til, ifølge Haider.

– Trygderetten skal ha en rolle av rettsskapende karakter på dette feltet. Trygderettens avgjørelser skal være retningsgivende for NAV, sier Haider.

Dersom NAV er uenig med Trygderetten, kan de likevel anke saker til lagmannsretten og til Høyesterett.

Ventet et år fra første kjennelse

De første kjennelsene der Trygderetten peker på feiltolkningen, kom i juni 2017. Utover høsten, vinteren og våren skal Trygderetten ha gjentatt spørsmål og kritikk i ni saker.

Likevel gikk det ett år før NAV kontaktet sin egen ledelse i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Det kommer fram av NAVs redegjørelse i saken.

I juli 2018 ville NAV vurdere om de skulle rette søksmål mot Trygderetten for å overprøve deres vurdering, eller om de skulle anke sakene til lagmannsretten.

Denne henvendelsen førte til en vurdering av EØS-reglene, som endte i konklusjonen som er kjent i dag: NAV hadde tolket reglene feil.

Arbeids- og velferdsdepartementet anslår at det har rammet rundt 2400 personer. For 48 mennesker har det endt med domfellelse for trygdesvindel, ifølge riksadvokaten. Av disse har 36 personer blitt dømt til fengsel.

NAV: - Vi beklager på det sterkeste

– Vi er nok ikke alene om å ønske at vår tolkning hadde vært korrekt fra første stund, og vi beklager vi på det sterkeste at vi har praktisert regelverket feil. Det viktig for meg å få fram at vårt fremste mål i all saksbehandling er å sikre at saker blir behandlet korrekt. Vi har nå iverksatt en intern gjennomgang for å komme til bunns i hva som gikk galt, slik at vi kan lære av dette, skriver ytelsesdirektør Kjersti Monland i NAV til VG.

– Vi skulle aller helst ha agert på et tidligere tidspunkt. Det er forståelig at det stilles spørsmål ved dette. Men det er ikke sånn at NAV endrer praksis etter enkeltkjennelser i Trygderetten, spesielt når andre og senere kjennelser fra Trygderetten ikke stiller spørsmål ved vår fortolkning. Først utover våren 2018 kom det flere kjennelser fra Trygderetten, som bygde på kjennelsen fra desember 2017, der Trygderetten var uenig i NAVs forståelse av regelverket. Vanligvis vil da Trygderetten avsi en såkalt prinsippkjennelse med flere fagdommere, for å være tydelige på at her mener de at praksisen må endres. Men de sender sakene tilbake til oss for ny vurdering, og omgjør ikke selv, slik de har anledning til å gjøre.

– NAV Klageinstans stanset i desember 2018 all behandling av klagesaker som kunne berøres av Trygderettens endrede forståelse av forordningens artikkel 21. Vi stanset også å behandle nye anker for Trygderetten fra samme tidspunkt, sier hun.

Her kan du lese om de 48 feilaktige dommene:

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder