TUNG MANDAG: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) og NAV-direktør Sigrun Vågeng la frem den langvarige feiltolkningen av EØS-regelverket som har rammet mottagere av trygd med opphold i EU/EØS-land. Foto: Tore Kristiansen, VG

Tror NAV-skandalen går lenger tilbake enn 2012

Eksperter VG har snakket med tror NAV-skandalen kan gå tilbake til 1994, og mener den norske folketrygdloven burde vært justert etter EØS-reglene i 2012.

 • Lone Lohne

Den såkalte NAV-skandalen oppsto først ved innføringen den nye EØS-trygdeforordningen, i 2012, forklarte NAV tirsdag.

Feiltolkningen har ført til at minst 48 mennesker er dømt for trygdesvindel på feil grunnlag. 36 av dem ble dømt til fengsel, opplyste Riksadvokaten.

Nå tror flere eksperter VG har snakket med at skandalen kan gå lenger tilbake i tid.

EØS-avtalen som trådte i kraft i 1994, medførte nemlig også en forordning for trygdeytelser.

– Også den gamle ordningen var relevant for sykepenger, så det er ikke riktig at hele problemet oppsto i 2012. Det kan være saker fra 1994 til 2012 også, der folk kan ha rett på penger, sier Olav Lægreid, advokat og ekspert på trygderett.

Det tror også LO-advokat Imran Haider.

– Hvis NAV har lagt til grunn en regel om at man ikke skal være i utlandet og motta trygdeytelser mens man er syk, så har det nok også blitt syndet mot forrige forordning, sier han til VG.

Se dommene: Heidi (49) dømt til fengsel etter Spania-opphold

FØR 2012: Olav Lægreid, advokat og ekspert på trygderett, tror den såkalte «NAV-skandalen» går lenger tilbake i tid enn 2012 og at flere kan ha rett på kompensasjon. – Antallet saker dette gjelder, vet vi ingenting om, men det kan være svært mange saker, og mange problemer som ikke har vært oppdaget, sier Lægreid. Foto: Advisio Advokat AS

Rett24 skrev tirsdag at Trygderetten i en av avgjørelsene fra 2017, la til grunn at den nye trygdeforordningen innholdsmessig var lik den gamle:

«Han ble yrkesskadet i Norge i 2011, og på dette tidspunkt gjaldt fortsatt den gamle trygdeforordningen – forordning 1408/71, men det har ikke noen betydning fordi ny forordning har tilsvarende bestemmelser.»

Riksadvokaten har i et brev onsdag bedt NAV om å gi en juridisk begrunnelse for hvorfor de mener feilen oppsto med den nye EØS-trygdeforordningen i 2012.

Lægreid forklarer at forordningen som gjaldt før 2012, omfattet mer avgrensede, konkrete spørsmål, mens den nye forordningen gjelder mer generelt.

Kan du være rammet av NAV-skandalen? Slik er de «nye» reglene.

«Store forskjeller»

Det er store forskjeller mellom ny og gammel forordning, ifølge NAV.

Fagavdelingen presiserer i en e-post til VG at den aktuelle ordlyden i den nye forordningen er enklere og mer generell enn i den gamle.

les også

NAV-skandalen: Hauglies departement fikk brev om feilen for ti måneder siden

Den gamle forordningen ga kun rett til kontantytelser ved sykdom i noen situasjoner og på visse vilkår, og gjaldt ifølge NAV ingen generell rett til å beholde ytelsen ved opphold i et annet EU/EØS-land.

«Vi har ikke funnet kilder som kan tyde på at retten til å beholde ytelsen ved opphold i et annet EU/EØS-land var generell og ubetinget [etter den gamle ordningen journ.anm.], slik de er i artikkel 21 i den nye forordningen», står det i e-posten.

les også

Satt to måneder i fengsel etter NAV-dom: – Traumatisk

LENGER TILBAKE: – Jeg ville ikke være veldig overrasket om vi har noen saker som er eldre enn 2012, sier også jusprofessor og EØS-ekspert Finn Arnesen ved Universitetet i Oslo. Foto: Kyrre Lien / Scanpix

«Tungt stoff»

Jusprofessor og EØS-ekspert Finn Arnesen ved Universitetet i Oslo forklarer at det som skjedde da EØS-avtalen trådte i kraft, var en omlegging av norsk rett, og at en slik forordning skulle gjøres til norsk rett «som sådan».

– Den var formulert på en måte som er fremmed, det er tungt stoff. Det er ikke rart at man ikke oppdager at loven ikke kan tas på ordet når du må grave deg langt ned i forskrifter, sier han.

– Når det gjelder sykepenger, for eksempel, står det i loven at du må oppholde deg i Norge, men kan søke om å få oppholde deg i andre land. Av forordningen følger det at noen slik søknad ikke er nødvendig, så lenge helsetilstanden eller bedringsutsiktene ikke forverres av utenlandsoppholdet.

Er du rammet? Tips VG her!

Elden: Burde endret loven

Advokat John Christian Elden mener at lovteksten i den norske folketrygdloven burde vært endret i 2012, altså justert etter den nye forordningen.

– Det er jo loven som er feil, da den sier man må være i Norge. Regjeringen og Stortinget burde sørget for at den ble endret senest i 2012, da man var klar over problemet, sier han til VG.

LOVENDRING: Advokat John Christian Elden mener det som står i den norske lovteksten er feil, og at den burde vært endret «senest i 2012». Foto: Gisle Oddstad, VG

– Det har nok sviktet litt fra departementet sin side, sier også advokat Lægreid.

– Man burde gjort det enklere for NAV å praktisere lovverket. I hvert fall gi en lovbestemmelse som er justert ut ifra EØS-reglene, så det ikke var mulig å misforstå, sier han.

Arnesen mener ansatte i NAV burde fått bedre innføring i reglene fra 2012.

– Her burde lovgiver gjort leserne av folketrygdloven oppmerksomme på at EØS-regler kan medføre at lovens krav lempes, sier han.

Les også: Sonet to måneder av NAV-dom: – Det var traumatisk

EØS-ekspert: – Dritflaut

Allerede høsten 2017 varslet Trygderetten om at NAV var på ville veier da de nektet å betale ut trygdepenger til folk som oppholder seg i andre EØS-land. Men NAV endret likevel ikke praksis.

Arnesen synes den såkalte NAV-skandalen er pinlig for alle i bransjen.

– Det er mange som bør se på seg selv med et kritisk blikk i denne saken, også vi som underviser i disse fagene på universitetet. Det er dritflaut, rett og slett.

Nav er blitt forelagt kritikken i saken, men ikke svart konkret på denne.

– Statsråden har varslet at hun vil ha en full gjennomgang av saken. I den eksterne granskingen vil spørsmål som dette bli vurdert, sier statssekretær Vegard Einan i Arbeidsdepartementet til VG.

Les også

 1. Hauglie om NAV-skandalen: Slik gikk den store alarmen hos departementet

  Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie ber NAV snu alle steiner for å finne ut hva som har gått galt i NAV-skandalen.
 2. Erik (38) ble dømt etter at arbeidsministeren ble varslet om NAV-skandalen: – Tragisk og dypt beklagelig at det ikke gikk raskt nok

  Det gikk ti måneder fra departementet fikk varsel om en feil hos NAV, til det ble kjent offentlig.
 3. Jusprofessor om NAV-skandalen: – Har aldri sett systematiske feil i så stort omfang

  Systemsvikt uten sidestykke. Overgrep fra myndighetene. Unikt i omfang.
 4. Fikk NAV-soning stoppet: – Var ikke sikre på at NAV hadde gjort riktig

  I august i år ble en kvinne på Vestlandet dømt til 21 dagers fengsel for bedrageri, men saken ble stoppet fordi NAV…
 5. NAV-skandalen: Far og datter begge dømt

  En mann i 60-årene fikk fengselsstraff etter at saken hans ble avgjort i høyesterett.
 6. Dømt for trygdesvindel etter Sverige-opphold: – Ble anbefalt å tilstå

  I august ble Kari Eldbjørg Vindenes (53) dømt til å tilbakebetale et stort beløp til NAV. Det var på uriktig grunnlag.
 7. Jaktet folk med kreft, angst og knuste lemmer

  NAV har gjort folk med alvorlig sykdom og yrkesskade til kriminelle. Mange kan verken norsk eller engelsk.
 8. Støre kaller trygdesaken en skandale

  Ap-leder Jonas Gahr Støre reagerer kraftig på at minst 36 personer er stemplet som svindlere og dømt til fengsel fordi…

Mer om

 1. EØS
 2. Arbeids- og sosialdepartementet
 3. Nav
 4. LO
 5. John Christian Elden
 6. Sigrun Vågeng

Flere artikler

 1. Kan du være rammet av NAV-skandalen? Slik er de «nye» reglene

 2. ESA: Norge sa at AAP kan tas med ut av landet i 2015

 3. Brannfakkel om NAV-saken: Få eller ingen feildømt

 4. Kontoutskrifter og valutaregister – slik beviste NAV klientenes utenlandsopphold

 5. Knusende rapport: Dette mener NAV gikk galt i trygdeskandalen

Fra andre aviser

 1. Har du falt av hele trygdeskandalen? Dette er årsakene til at det gikk galt.

  Bergens Tidende
 2. Fryktet Efta-domstolen – ville stoppe Trygderetten

  Bergens Tidende
 3. Jusprofessor om Nav-skandalen: – Viser hvor svak rettssikkerheten kan være

  Aftenposten
 4. Aftenposten mener: Trygdesaken er både rettslig og politisk krise

  Aftenposten
 5. Ble informert om feil rettsforståelse i 2017. Uskyldige ble dømt frem til september i år.

  Aftenposten
 6. NAV-ansatte mente reglene ble tolket feil. Men ingenting skjedde.

  Aftenposten

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder