ERKJENTE SKYLD: Nordmannen i 40-årene la kortene på bordet og tilsto under hovedforhandlingen i Oslo tingrett i begynnelsen av november. Foto: SCANPIX

Mann dømt etter rekordstort overgrepsbeslag

I nesten 20 år var Oslo-mannen i besittelse av bilder og videoer som fremstilte barn i seksuelle situasjoner. Nå er han dømt til fire års fengsel og inndragning av diverse datatutstyr.

I en fersk dom fra Oslo tingrett kommer det frem at nordmannen også har gjort bilder og filmer tilgjengelig i et fildelingsprogram – som gjør materialet tilgjengelig for andre.

«Når det gjelder mengden materiale, har aktor opplyst at denne saken trolig omhandler det største beslaglagte overgrepsmateriale politiet i Norge har gjort når det gjelder omfang», står det i dommen.

les også

Tatt med millioner av overgrepsbilder: – Skulle valgt en annen hobby

Krevende etterforskning

Ifølge politiet var etterforskningen mot nordmannen svært tidkrevende og vanskelig siden etterforskerne måtte avdekke flere lag med kryptering. Det skal blant annet ha tatt hele to år før politiet maktet å trenge gjennom det første krypteringslaget.

«Politiet avdekket etterhvert hoveddatabasen, hvor det lå flere millioner bilder som så ut til å dokumentere seksuelle overgrep mot barn og nakenbilder og andre seksualiserte bilder av mindreårige», står det i dommen.

Totalt dreide det seg om 1,8 millioner unike bilder og 4417 timer unike videofiler. Ifølge politiet, var om lag 18 millioner filmer og vider ikke gjennomgått, etter en ressursmessig vurdering.

Ofrene er i all hovedsak unge gutter, ifølge dommen.

les også

Hadde millioner av overgrepsbilder: Ville adoptere gutter i Bulgaria

50.000 svært grove bilder

Mannen i 40-årene forklarte under rettsforhandlingene at kun én prosent av materialet dreide seg om grovt materiale.

«Dersom retten legger tiltaltes forklaring og anslag til grunn, var det 50 000 svært grove bilder i beslaget. Selv om 1 % er forholdsvis lite, er antallet grove bilder allikevel svært høyt og skal tillegges skjerpende vekt i straffutmålingen.», står det i dommen.

Dommen: Bagatelliserer egen rolle

Tingretten mener nordmannen har opptrådt profesjonelt både når det gjelder nedlastingen, systematiseringen og krypteringen.

«Det har ikke vært mulig å finne rettspraksis som er sammenlignbar med tanke på omfang. (...) Retten har også inntrykk av at tiltalte til en viss grad bagatelliserer sin egen rolle og alvoret i saken.», står det i dommen.

Anker

Retten mener mannens erkjennelse skal vektlegges i straffutmålingen, men kun 10–15 prosents reduksjon – siden erkjennelsen ikke kom før han fikk vite at politiet hadde kneket krypteringen.

Mannens forsvarer, advokat Henrik Boehlke, opplyser til VG at klienten vil anke dommen.

– Han anker på deler av rettens vurderinger. Det gjelder et eller to straffbare forhold som har betydning for straffeutmålingen, sier forsvareren.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder