NYE GAUSTAD: Blokkene til det nye regionsykehuset på begge sider av dagens Rikshospital og totalfredede Gaustad sykehus til høyre. Foto: Ratio/ARKITEMA

Ullevål-nedleggelse: Sparer flere hundre sykepleiere

Styreleder i Helse Sør-Øst påpeker at nedleggelsen av Ullevål vil medføre flere hundre færre sykepleiere.

– Samfunnsmessig er det aller viktigst ved den nye sykehusløsningen: At økningen i antall leger og sykepleiere i Oslo blir mindre enn med dagens struktur, sier styreleder i det regionale helseforetaket, Svein Gjedrem (69).

Oslo universitetssykehus har 6200 sykepleiere og kan komme til å trenge ca. 1900 flere i 2035, alt annet uendret, ifølge fremskrivninger fra Helse Sør-Øst. Men mangelen på arbeidskraft, særlig spesialsykepleiere, forventes å bli stor.

– Vi kommer til å trenge flere sykepleiere enn i dag, men 300–400 færre enn om vi hadde beholdt både Ullevål og Rikshospitalet i tillegg til å bygge nytt på Aker, sier Gjedrem.

Sykepleierforbundet er enig i at sykepleiermangel blir en utfordring.

– Den valgte løsningen fra 2030 i Oslo er ingen quick fix. Sykehusledelsen og Helse Sør-Øst må gripe fatt i rekrutteringsproblemene allerede nå, sier nestleder i Norsk Sykepleierforbund i Oslo, Bård Eirik Ruud.

STYRELEDER: Tidligere finansråd og sjef for Norges Bank Svein Gjedrem (69) ble utnevnt til styreleder i det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst i 2018. Foto: Robert S. Eik

Lånesøknad til Stortinget på 27,5 milliarder

Helse Sør-Øst søker Stortinget om et lån på 27,5 milliarder kroner til nye sykehus i Oslo. Nye Gaustad og Aker skal stå ferdig i 2030. Ullevål legges ned, en beslutning som har møtt stor motstand fra opposisjonspolitikere og helsefaglig hold.

les også

OUS-direktør trekker seg

– Medvirkende til opprettelsen av Helse Sør-Øst i 2007 var at det var en mur mellom Ullevål og Rikshospitalet som vi ville bryte ned, slik at vi kunne bruke slå sammen regionfunksjonene og bruke ressursene bedre, sier Gjedrem.

Ulike sykehusalternativer har vært vurdert. Selve utbyggingsløsningen ble vedtatt i styret i Helse Sør-Øst 20. juni, mot de ansatte styremedlemmers tre stemmer:

  • Regionsykehus på Gaustad, sammen med dagens Rikshospital.
  • Lokal- og akuttsykehus på Aker.
  • Spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet.

NYE AKER: Aker, det nye akutt- og lokalsykehuset for Groruddalen, ligger ovenfor Sinsenkrysset i Oslo. Foto: Nordic - Office of Architecture/AART Architects

– Vi følger statsrådens marsjordre

– Et enstemmig styre fremla denne løsningen for helseministeren i 2016. På regjeringens vegne besluttet statsråden at vi skulle gå videre med prosjektet. Da hadde vi fått marsjordre og da følger vi den, sier Gjedrem.

Men medisinske fagmiljøer har innvendinger mot å splitte det høyspesialiserte miljøet for akutt- og traumemedisin på Ullevål og mot å utsette nyfødte under intensivbehandling for risikofylt transport mellom Aker og Gaustad.

– Styret har økt opptaksområdet for Gaustad til minst 200.000 innbyggere, slik at vi kan opprettholde et godt akutt- og traumetilbud. Og vi mener det beste er å dele fødslene mellom Aker og Gaustad.

les også

Ullevål sykehus legges ned

Svein Gjedrem understreker at det siste er en faglig vurdering, akkurat som legenes forslag om å samle 10 000 fødsler i Oslo på ett sykehus var det. Han understreker at følgende observasjon ikke er ment som kritikk:

– I denne saken legger medisinskfaglig hold større vekt på stordriftsfordeler enn hva som ellers er vanlig når vi diskuterer sykehusstruktur i dag. Det er tydelig for fødetilbudet, dels også for akuttbehandlingen.

Styrelederen advarer mot å legge sammen alle faglige ønsker.

– Da kan den samlede strukturen blir altfor stor. Vi kan få gigantsykehus som blir ustyrlige og uhåndterlige. Vekten på stordriftsfordeler går for langt. Og det er en faglig vurdering, ikke en politisk, sier Svein Gjedrem.

LEGGES NED: Ullevål universitetssykehus er vedtatt nedlagt. Foto: NTB Scanpix

Av samme grunn er han kritisk til «Park Ullevål»-alternativet. Dette forslaget innebærer at Ullevål universitetssykehus består og rustes opp og at Rikshospitalet flyttes fra Gaustad til Ullevål om 20–30 år.

les også

Byggekspert om Ullevål-vedtaket: – Fullstendig feil

– Alternativet et gigantisk Ullevål

– Da ville vi endt med et virkelig gigantisk Ullevål. Vi ville heller ikke fått frigitt 7–8 milliarder ved salg av tomteareal på Ullevål, som i det vesentlige skal finansiere andre byggetrinn av Aker og Gaustad, sier Gjedrem.

– Flere påpeker at tomten på Gaustad er for liten?

– Det er plass nok både på Aker og Gaustad, hvis arealet utnyttes effektivt. Vi fikk kritikk for at nybyggene blir for høye. Nå er høydene tatt ned til under 50 meter på Gaustad og under 60 meter på Aker, sier Gjedrem.

– Vi må løfte blikket

Oslo universitetssykehus (OUS) har 20 000 ansatte og et driftsbudsjett på 24,5 milliarder kroner. Gjedrem sier at beslutningsgrunnlaget fra OUS har vært godt, at boken er fulgt til punkt og prikke og at ulike syn har kommet til uttrykk.

– Dere får kritikk for ikke å lytte til meningsmotstandere?

– De kan si at de mener vi ikke har lyttet nok, men lyttet har vi og flere justeringer er gjort. Vi kan ikke tilpasse alle faglige råd, men må løfte blikket og foreta faglige vurderinger fra et samlet perspektiv, sier styrelederen Helse Sør-Øst.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder