Erna Solberg grillet om NAV-saken

Det var høy temperatur i salen da statsminister Erna Solberg ble kalt inn til høring i NAV-saken fredag.

Erna Solberg møtte til den åpne høringen om NAV-skandalen fredag, selv om hun på forhånd sa til VG at hun ikke hadde så mye å bidra med.

En feiltolkning av loven har gjort at en rekke personer har blitt feilaktig dømt til fengsel selv om de ikke hadde gjort noe galt. Les mer om saken her.

– Latterliggjøring

En samlet kontrollkomité krevde for andre gang at arbeidsminister Anniken Hauglie utleverer sakspapirene fra møtene med NAV om trygdeskandalen. De fikk nei den 6. januar. De viste til håndteringen av interne sakspapirer i SSB-saken.

Når SVs Freddy Øvstegård tar opp dette under utspørringen av Statsministeren, svarer hun med å ta lese opp en tidligere begrunnelse fra Bård Vegard Solhjell (SV) fra 2014. Han var minister i Stoltenberg-regjeringen, om hvorfor ikke interne saksdokumenter bør leveres ut.

– Vi holder fast på dette, det er dokumenter som har bagatellmessing innhold som er interne dokumenter. Men det ville endret forholdet mellom embetsverk mellom partier som sitter i regjering og statsråd som sitter i og regjering. Og vi holder fast på det, sier hun.

REAGERER: Fra venstre Svein Harberg (H), kommiteens sekretær Thomas Dam, saksordfører Eva-Kristin Hansen (Ap) og Magne Rommetveit (Ap). Foto: Tore Kristiansen, VG

Det fikk Aps Eva-Kristin Hansen til å reagere:

– Opplever jeg nå at statsministeren latterliggjør et medlem av komiteen som spør om å få dokumenter? Vi er fullstendig klare over at vi ikke skal ha regjeringsnotater og interne dokumenter men jeg syns hun kan holde seg for god til å latterliggjøre et komitemedlem som ønsker så inderlig å få alle dokumenter på bordet, svarte hun.

–Det er ikke noe forsøk på latterligghøre, men et forsøk på å klargjøre at det standpunktet denne regjeringen har er et prinsipielt standpunkt som alle regjeringer tidligere har hatt, og som også Arbeiderpartiet og Høyre har stått last og brast sammen med, og som ikke bør være ting vi oversender stortingskomiteer, svarer Solberg.

– Åpenbart forberedt

I en kommentar til VG etter den åpne høringen, sier Eva-Kristin Hansen at hun bare måtte si ifra, selv om det ikke var et veldig stort poeng.

– Statsministeren var åpenbart forberedt på at hun kom til å få spørsmål om åpenhet - jeg tviler på at hun går rundt med sitater fra Bård Vegard Solhjell i lomma til vanlig. Så hun hadde forberedt seg på å klinke tilbake til SV, og jeg synes statsministeren bør holde seg for god til den type ting i en høring.

– Må ta tak i det

NAV-alarmen nådde først statsministeren den 19. oktober, halvannen måned etter at arbeidsdepartementet ble kjent med at det kunne være en rettsanvendelsesfeil som gjorde at folk hadde blitt uskyldig dømt.

Under den åpne høringen torsdag, forklarte arbeidsminister Anniken Hauglie (H) at departementet før dette ikke hadde noen grunn til å tro at trygdemottagere var anmeldt basert på NAVs feilpraksis.

– Vi var ikke kjent med at den praksisen som NAV hadde for EØS-området var i strid med forordningen, sa Hauglie.

Arbeiderpartiets Eva-Kristin Hansen spør statsministeren om hva hun tenker om at en av hennes statsråder legger mye av ansvaret på NAV.

– En statsråd er ansvarlig for håndteringen av den informasjonen et departement får, også for organiseringen i underliggende etater. Men spørsmålet er på hvilket tidspunkt dette virkelig har gått feil. Det vet vi ikke per dags dato, sier Solberg.

– Å vurdere om et regjeringsmedlem gjør riktig i å legge skylden på et underliggende organ, kunne statsministeren ha svart på, kontret Hansen.

– Jeg opplevde ikke det som konklusjonen på den høringen som jeg har sittet og hørt på, svarte statsministeren på det

Hun ble også konfrontert med hvordan det må oppleves å få vite at man har blitt behandlet feil, og få et telefonnummer man kan ringe – der man havner hos NAVs sentralbord.

– Dette er mennesker som har hatt sine problemer med NAV, og som havner på sentralbordet til NAV?

– Jeg tenker at det må vi gjøre bedre enn dette, så det må vi ta tak i.

Fanget opp en endring før sommeren

Erna Solberg har tidligere sagt at hun ikke kan huske hvordan hun fanget opp NAVs praksisendring, men at hun ble formelt informert om trygdeskandalen den 19. oktober.

Dette ble hun også konfrontert med under høringen.

– Jeg ble ikke informert, men jeg ble klar over at man hadde gjort en endring. Jeg lever ikke i en boble, jeg snakker med folk. Det er ikke noe tidspunkt der jeg har fått formell informasjon om dette fra arbeidsdepartementet eller ministeren.

– Da vurderte du at dette ikke var noe Stortinget burde bli forelagt? Spør Freddy Øvstegård i SV.

– Siden jeg ikke visste noe annet enn at NAV hadde gjort endringer som gjorde det mulig å reise kortvarig til andre EU-land, så var det ingen grunn til at jeg skulle se at dette var en sak jeg skulle engasjere meg i.

På spørsmål om hun visste at å reise utenlands med slike ytelser medførte tilbakebetalingskrav eller i verste fall dom, svarer hun:

– Vi har visst at det ikke var lov å reise til utlandet uten å spørre NAV, og at du skulle ha en godkjenning, for det sto i loven. Det har vist seg å kanskje være feil premiss.

Samtidig understreker hun at hun ikke ble informert om at praksisendringen gjaldt en feil praksis av EØS-reglene, da hun fikk høre om saken før sommeren.

– Det var ingenting i det som indikerte at det hadde noe med EØS-praksis eller noe annet, eller at dette burde reise noen alarmbjeller i det hele tatt, sier hun.

– Hvis jeg skulle gjort en slik vurdering basert på opplysninger jeg fikk, så ville det kreve overmenneskelige kunnskapsevner.

Nils T. Bjørke (Sp) og Freddy Andre Øvstegård (Sv). Foto: Tore Kristiansen, VG

Vil ikke konkludere

Erna Solberg sier NAV-saken er kompleks og går over flere regjeringer og ansvarlige statsråder.

– Det er ikke naturlig at man plukker ut et sted der alt skjedde. Jeg syns det er bra at mange tar sitt ansvar, uten at de nødvendigvis kunne gjøre endringene.

Solberg sier hun vil se hva det uavhengige granskingsutvalget kommer frem til før hun kommer med vurderinger om hvorfor feilen skjedde.

– Jeg synes ikke det er riktig å ta stykker og biter av dette. Vi må se helheten i den informasjonen som kommer fem. Det synes jeg faktisk av hensyn til alle de som er blitt fengslet, sier hun.

– Jeg kan ikke konkludere på alle disse spørsmålene før vi ser helheten, og ser hvorfor NAV kommer til arbeidsdepartementet med en vurdering om at det kun dreier seg om dette forvaltningssporet.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder