LOVFORSLAG: Fagarbeideren-arbeiderne kan bidra til at loven endres, ifølge et Ap-forslag. Her fra da de forrige mandag var samlet i Oslo, hvor de fikk hjelp av Fellesforbundet til å fremme lønnskrav. Foto: Hallgeir Vågenes

Både Ap og regjeringen vil endre loven for å hjelpe innleie-arbeiderne

Arbeiderpartiet vil hindre at innleide arbeidere som rammes av arbeidslivskriminalitet, ikke får ledighetstrygd. Også regjeringen jobber med en lovendring.

Aps arbeidspolitiske talsperson, Rigmor Aasrud, sier VGs reportasje om de innleide arbeiderne i Fagarbeideren AS, viser at de må få bedre vern.

– Det er for ille at slikt får skje i norsk arbeidsliv. Vi kan ikke ha det slik. Vi leverte derfor et forslag på Stortinget onsdag, hvor vi foreslår at det skal gjøres unntak fra folketrygdloven om forlenget ventetid på dagpenger, hvis vedkommende er ofre for menneskehandel arbeidskriminalitet, sier hun.

– Unngå at de blir fanget

Ventetiden på dagpenger er 12 uker. Ifølge Fair Play Bygg Oslo og omegn er de innleide i Fagarbeideren fanget i en felle. Dersom de selv tar initiativ til å bryte kontrakten, får de ikke dagpenger før etter 12 uker, og så lenge de har arbeidskontrakt, får de ikke ledighetstrygd.

les også

Bedrageridømt fikset oppdrag på politiets beredskapssenter

– Hvis de bryter kontrakten, får de karantene og ingenting å leve for. Hvis de blir i situasjonen, blir de utnyttet. Vi fremmer forslaget for å sikre at arbeidere ikke blir fanget i et regelverk som gjør at de ikke kommer seg ut, sier hun.

«Forslagsstillerne mener i utgangspunktet at det er en rimelig grunn til å si opp en «stilling» der man er offer for menneskehandel og manglende utbetaling av lønn», heter det i forslaget fremmet av Ap-preresentantene Rigmor Aasrud, Arild Grande, Elise Bjørnebekk-Waagen og Lise Christoffersen.

– Dessverre ikke enestående

De ber om lovendring eller en ny forskrift:

«Stortinget ber regjeringen omgående fremme forslag til endringer i lov eller forskrift som tydeliggjør at ofre for arbeidslivskriminalitet er unntatt fra ventetidsbestemmelsene i folketrygdens bestemmelser om rett til dagpenger, § 4-10».

les også

LO-sjefen vil bla opp for blakke innleiearbeidere

– Når arbeidere som ikke kan ett ord norsk, blir fløyet til Norge, rett til leilighet og så kjøres frem og tilbake til jobb, da er vi i en situasjon hvor de så til de grader lever på arbeidsgivernes nåde. Og hvis arbeidsgiveren da er useriøs, da er de fanget i en felle kan utvikle seg til moderne slaveri, sier hun:

– Jeg vet ikke hvor mange som er rammet av menneskehandel i Norge, ifølge en internasjonal indeks, så er det 9000 i Norge som er «moderne slaver».

– Det liker jeg

– Dessverre er ikke VGs avsløringer noe enestående. Vi har nylig fått sett flere andre eksempler i TV 2s «Norge bak fasaden». Jeg blir opprørt når jeg ser hvordan mennesker blir utnyttet, sier hun.

Daglig leder Lars Mamen i Fair Play Oslo og omegn blir glad når han hører om forslaget.

– Ja, det liker jeg. Når arbeidere blir låst inne i kontrakter i selskaper som holder på med arbeidslivskriminalitet, da må det være åpning for å gi unntak, sier han.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) mener Ap slår inn åpne dører.

– De sier jo selv at vedtak om forlenget ventetid kun gis når vedkommende har sagt opp sin stilling uten rimelig grunn. Å si opp en stilling når man er offer for menneskehandel og grov arbeidslivskriminalitet, vil normalt anses som en rimelig grunn i denne sammenhengen. Regelverket åpner altså allerede for bruk av skjønn.

Nytt lovforslag fra regjeringen

Hun sier hun er rystet over saken.

– VGs avsløringer er rystende lesing. Dette er kynisme av verste sort. Jeg er orientert om at Arbeidstilsynet er på saken. Jeg vil berømme disse arbeiderne, som har mot til å stå opp mot uretten. Regjeringen er hundre prosent på deres side i kampen mot de useriøse.

Hun sier at de jobber med et lovforslag, som hun mener vil kunne hjelpe.

– Denne saken viser at kampen mot arbeidslivskriminalitet fortsette. Vi har allerede strammet inn på innleiereglene. Nå jobber vi med et lovforslag som styrker håndhevingen av reglene:

– Arbeidstilsynet skal kunne føre tilsyn med innleie- og likebehandlingsreglene i arbeidsmiljøloven. Det betyr at tilsynet gis makt og myndighet til å stoppe ulovlig innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak.

– Hva blir de praktiske endringene?

– Med det nye forslaget kan Arbeidstilsynet stoppe ulovlig innleie, uten at arbeidstageren er nødt til å gå til domstolen. Vårt forslag til lovendring vil senke risikoen for at arbeidsfolk blir utnyttet av arbeidsgivere som driver ulovlig innleie.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder