SVARER: Trine Skei Grande redegjør for Venstres syn på bompengeskissen tirsdag. Foto: Terje Bringedal

Forskere enige med Venstre: - Mindre bompenger uten økt trafikk mulig

Transportøkonomisk Institutt er enig med Trine Skei Grande: - Bompengene kan reduseres uten at trafikken i storbyene øker, sier TØI-direktør Gunnar Lindberg.

Venstres stortingsgruppe sitter i dag krisemøte for å finne en løsning på regjeringsstriden med Fremskrittspartiet omkring bompenger.

– At mindre bompenger gir økt trafikk, er ingen lovmessig sammenheng, påpeker direktør Gunnar Lindberg ved Transportøkonomisk Institutt (TØI).

les også

Dette betyr bompengeskissen for bilistene

– Takststrukturen kan endres

Venstre-leder Trine Skei Grande mener det er mulig å få ned bompengetrykket og samtidig redusere biltrafikken og finne gode kollektivløsninger i storbyene.

Lindberg tror det er mulig å endre strukturen i takstene, uten at trafikken øker.

– I Stockholm er det gratis å passere bommene om kvelden og i helgene, der brukes trengselsavgiftene bare til å styre trafikken, påpeker Lindberg.

EKSPERT: Direktør Gunnar Lindberg ved Transportøkonomisk Institutt innledet om bompenger under Arendalsuka. Foto: Jørgen Braastad

les også

Venstres stortingsgruppe i krisemøte om bompenger

I Oslo ble takstene lagt om 1. juni. Hver passering koster mindre enn før, men det er flere passeringer per biltur. Det er rushtidsavgift og miljødifferensierte takster i bomringene.

– Forurenser må betale i storbyene

– I storbyene er det vanskelig å se noe alternativ til at forurenser betaler. Politisk handler det om hva slags bymiljø vi vil ha, her har ikke forskningen noen løsning, sier Lindberg.

Han viser til at mange vinner på byvekstavtalene, der inntektene fra bominnkreving også anvendes til kollektivtransport, gående og syklende.

les også

TV 2: Erna Solberg reiser hjem fra Island for å forsøke å løse bompengekrisen

– De som kan gå fra bil til buss og bane, får et bedre kollektivtilbud. Men de som ikke har annet valg enn å bli på veiene og betale bompenger, blir taperne. Det tapet burde vi kunne kompensere ved skatte- og avgiftslette, slik at alle blir vinnere.

Fjern bommene i distriktene for én krone

– Hva med dem som bor i distriktene?

– Legg én krone på drivstoffavgiften, og vi kan legge ned alle bomstasjoner på riks- og fylkesveiene. Det gir også et incitament til å gå over til el-biler, sier Lindberg.

Bompengeskissen som foreligger, har en ramme på 21 milliarder kroner over ti år. Ifølge TØI er det for bilistene snakk om en reduksjon i bompenger på 10–15 prosent.

– Det har ikke så mye å si, sier TØI-direktøren.

Han er forbauset over at diskusjonen kommer etter at storbypakkene er vedtatt.

– Det ser ikke ut til at politikerne har forstått konsekvensene av disse avtalene, da de gjorde seg så avhengige av bompengefinansiering, sier Gunnar Lindberg.

MDG: - Grande spiller høyt

Nasjonal talsperson i De Grønne, Une Bastholm, mener at en rushtidsavgift i bomringen er nødvendig for å hindre unødvendig biltrafikk inn til storbyene.

– Derfor spiller Trine Skei Grande et  høyt spill når hun hevder at vi kan fjerne bompengene inn til byene og samtidig hindre mer trafikk i byene, sier Bastholm.

Hun mener at det andre store virkemiddelet er å fjerne parkeringsplasser, slik byrådet i Oslo gjør, helt uavhengig av regjeringen.

– Skei Grande later som om regjeringen har et politisk rom som ikke finnes. Regjeringen står fortsatt i samme spagaten mellom kortsiktig bilpopulisme og miljøvennlig byutvikling, sier Bastholm på vegne av MDG.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder