SIKTET: Den norske IS-kvinnen og hennes to mindreårige barn er hentet ut av al-Hol-leiren (bildet) i Syria. Politiets sikkerhetstjeneste har sikret moren for deltagelse i en terrororganisasjon. Foto: Harald Henden

Høyre-veteran: – Frp maler seg inn i et hjørne

Michael Tetzschner er uenig i beslutningen om å hente hjem IS-kvinnen og barna: – Når sentrale politiske aktører engasjerer seg i enkeltsaker som UD og forvaltningen håndterer, kan vi få omvendt klassejustis, sier Høyre-veteranen på Stortinget.

Tetzschner, som er nestleder i forsvars- og utenrikskomiteen, tar regjeringsvedtaket til etterretning. Han ville foretrukket at uenigheten mellom regjeringspartiene forble innenfor regjeringen og er «veldig forundret» over Frps fremgangsmåte.

– Ved å stille krav i full offentlighet, maler man seg fort inne i et hjørne. Får de gjennomslag, vil andre kunne oppfattes å gi etter for trusler og press. Blir de ikke hørt, vil partiet stå der uten å oppnå hva man ville, sier Michael Tetzschner, som har ti år bak seg på Stortinget.

Han poengterer at saken ikke ligger på Stortingets bord – og legger til at han ville foretrukket at Frp-statsrådene hadde maktet å forklare sine partivenner nødvendigheten av å leve med vedtak i regjeringen man selv ikke er enig i.

Samtidig registrerer han at Frp-lederne ikke forsvarer beslutningen utad, når de går ut offentlig med at deres statsråder under diskusjonen i regjeringen har reservert seg mot å hente hjem IS-kvinnen.

FOLKEVALGTE: Høyres Michael Tetzschner mellom utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (Frp) i Stortinget. Foto: NTB scanpix

– Regjeringen får et seminarpreg

– Jeg er bekymret for at regjeringen får et partipolitisk seminarpreg og ikke er i stand til å avslutte diskusjonene internt. Det er jo slik at vi av og til må avfinne oss med at folk ikke er enige med oss, det er det som noen ganger må til i et samarbeid, sier Høyre-nestoren.

Han var bekvem med regjeringens opprinnelige holdning til å hente hjem IS-kvinnene: At man ikke kunne vente at norsk diplomatisk personale gikk inn i krigssoner – og at norske statsborgere som trenger konsulær hjelp, selv må ta kontakt med ambassade eller konsulater.

– Denne saken kan oppfattes som en problematisk forskjellsbehandling. Det har aldri vært slik at den norske velferdsstaten skal bruke sine ressurser på mennesker som aktivt har forlatt landet for å delta i kriminelle aktiviteter rettet mot Norge og våre verdier, for så å forlange en ressurskrevende uthentingsoperasjon, sier Tetzschner.

les også

Ap-leder Jonas Gahr Støre: Tror ikke på regjeringskrise

Han ønsker å verne om likebehandlingsprinsippet og den regelstyrte forvaltningen.

–Den intervensjonsglede som har bredt seg hos sentrale politiske aktører, uroer meg. Med en aktivistisk holdning, diktert av partipolitiske initiativ eller medieoppmerksomhet, fremtvinger de andre løsninger enn det som følger av sunn forvaltningspraksis, sier stortingsrepresentanten fra Høyre.

– Skaper tvil om likebehandling

Han mener regjeringen burde fått anledning til å utøve skjønn i fred og ro.

– Når enkeltsaker med høy medieprofil politiseres, skaper det tvil om sakene avgjøres ut fra prinsippet om likebehandling, eller om det er mer opportunistiske drivkrefter som råder. Ønsker man endringer, bør det skje gjennom forskrifter og lover, sier Tetzschner.

Han godtar vedtaket om å hente hjem IS-kvinnen og barna hennes.

– Det er til å leve med, uten at jeg er særskilt begeistret. Nå er det vesentlig at regjeringen, som utgjør toppen av forvaltningspyramiden, setter punktum. Etterspillet og støynivået tar oppmerksomhet fra det utvilsomt gode arbeid som regjeringen gjør, sier Tetzschner.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder